Spojovačky: Český les v 800 tečkách – Simona Burešová

36853468

Spojovačky zva­né dot-to-dot již snad ani není tře­ba před­sta­vo­vat, na našem trhu se obje­vi­ly již před drahnou chví­lí a ihned si našli své milov­ní­ky. Spojovačky nabí­zí ze změ­ti na prv­ní pohled nesou­vi­se­jí­cích čísel jejich postup­ným spo­jo­vá­ním vytvo­ře­ní nové­ho obra­zu, kte­rý nebyl na prv­ní pohled vůbec vidět. Jako bonus si vznik­lý obraz lze vybar­vit.

Na trhu se obje­vi­ly spo­jo­vač­ky Prahy, zví­řat a dal­ších moti­vů v roz­lič­ných nakla­da­tel­stvích. Nyní vychá­zí dal­ší kníž­ka spo­jo­va­ček pro jejich milov­ní­ky, ten­to­krát čes­ká autor­ka vytvo­ři­la moti­vy čes­ké­ho lesa – jejich typic­ké zástup­ce. A tak se po spo­je­ní čísel na strán­kách kníž­ky setká­te s typic­ký­mi zástup­ci čes­ké­ho lesa, jako je srnec, straka­poud, tak i s těmi, kte­ré z něho sko­ro vymi­ze­li. Na posled­ní strán­ce najde­te drob­né zají­ma­vos­ti k jed­not­li­vým zástup­cům a to nejen v češ­ti­ně, ale i ang­lič­ti­ně a něm­či­ně, čímž si navíc může­te pro­cvi­čit cizí jazyk.

Nyní tedy již vez­mě­te tuž­ku do ruky (dob­ře oře­za­nou či ten­kou fixu) a vždy začně­te čís­lem jed­na a spo­juj­te čís­li­ce tak, jak jdou po sobě, nemě­li bys­te pře­ska­ko­vat ani se vra­cet. Tečky jsou barev­ně odli­še­ny, což slou­ží k lep­ší ori­en­ta­ci při prá­ci. Obraz nevy­tvo­ří­te za pár minut, tudíž si na něj vyhraď­te dosta­tek času a pak již jen nech­te pra­co­vat svou fan­ta­zii a hádej­te, co se vám rodí pod ruka­ma. Výsledný obraz si může­te někam vysta­vit. Jen pozor, jak už je u spo­jo­va­ček zvy­kem, čísíl­ka jsou vcel­ku malin­ká, tak­že si mož­ná bude­te muset vzít na pomoc i lupu.


Autor: Simona Burešová

Nakladatelství: Plus

Žánr: oma­lo­ván­ky, kre­a­ti­vi­ta

Počet stran: 32

Hodnocení: 80 %

Knihu lze zakou­pit na strán­kách nakla­da­tel­ství.

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

  • "Týdenní náladovník" od Moniky Davidové9. listopadu 2017 "Týdenní náladovník" od Moniky Davidové "Týdenní náladovník" od Moniky Davidové Pokud nemáte ještě koupený diář na příští rok, zkuste jej raději vyměnit za „Týdenní náladovník“ od Moniky Davidové, jež vydala Grada Publishing, […]
  • 20 zvířat v 1 000 tečkách – Thomas Pavitte19. prosince 2016 20 zvířat v 1 000 tečkách – Thomas Pavitte Jistě si každý vzpomene, že v době dětství se mu do ruky dostal obrázek, který vznikl tak, že se spojilo několik teček. Obvykle stačilo několik tahů a jednoduchý obrázek byl na světě. Na […]
  • Domácí mazlíčci – omalovánky4. února 2018 Domácí mazlíčci – omalovánky Relaxační omalovánky již není třeba představovat, nějaký rok drží svou neotřesitelnou pozici na trhu a nakladatelství přichází stále s dalšími motivy, tudíž v dnešní době vybrat si náměty […]
  • Relaxační desetiminutovky – aktivity ke zklidnění dětí24. září 2018 Relaxační desetiminutovky – aktivity ke zklidnění dětí Dnešní uspěchaná doba, mnoho kroužků a aktivit, které děti mají při příchodu ze školky či školy, často i velmi aktivní způsob trávení volného času rodiny, to jsou příčiny toho, že jsou […]
  • Omalovánky Pixel Art – Zvířata: John Woodcock1. ledna 2017 Omalovánky Pixel Art – Zvířata: John Woodcock Omalovánky pro dospělé již není třeba představovat, získali si své zájemce, nadšence, kteří si již svůj život bez odpočinku u vymalování předkreslených šablon rozličných motivů nedokážou […]
  • Jóga nejen pro holky od Rachel Brathen10. února 2019 Jóga nejen pro holky od Rachel Brathen Tato kniha od nejpopulárnější lektorky jógy a autorky blogu Yoga Girl Rachel Brathen vás bude nejen inspirovat, ale zároveň vám jógu představí z několika úhlů pohledu a zcela určitě vás […]
  • Spojovačky Dot to Dot spojujte a vybarvujte: Gareth Moore20. června 2016 Spojovačky Dot to Dot spojujte a vybarvujte: Gareth Moore Rádi si hrajete, vymalováváte, necháváte se překvapit? Pak Vám nakladatelství Grada přináší spojovačky, které třeba znáte ze svého dětství. Spousty čísílek a jejich postupným spojováním […]
  • Než přijde Ježíšek – mnoho nápadů a námětů pro předvánoční čas31. října 2018 Než přijde Ježíšek – mnoho nápadů a námětů pro předvánoční čas I když se může zdát, že je ještě brzy, adventní čas se ale kvapem blíží. V mé knihovničce mám řadu knih, pohádek i námětů na tvoření s vánoční tématikou. Novinka Venduly Hegerové Než […]
  • Deník pro duši – relaxace, kreativita, inspirace10. června 2017 Deník pro duši – relaxace, kreativita, inspirace V dnešní hektické době, kdy se na nás valí nejen spousta informací, povinností a kdy máme pocit, že musíme všechno stihnout, lidem chybí právě ten čas sama pro sebe. Chvíle, kdy se člověk […]
  • Li Č-Čchang: Sedni si a nedělej nic24. března 2017 Li Č-Čchang: Sedni si a nedělej nic Kočky, jejich moudrost, pití čaje, rovnováha – co mají tyto tři slovní spojení společného? Určitě to, že právě to mohou být klíčová slova, která vás napadnou, až si obálku této knihy […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *