Robin - kniha - recenze - 100 %

img 307868 orig

Robin je krás­ný pes, rasou fox­te­ri­ér, ale cho­vá­ním nepřed­ví­da­tel­né indi­vi­du­um. Pořídili ho dvě dospě­lé děti – Alena a Honza – svým rodi­čům, aby se jim po nich nestýska­lo, když už opus­ti­li rod­né hnízdo. Ovšem samot­ní rodi­če jsou rados­tí bez sebe, že se jim je poda­ři­lo dostat koneč­ně z domu. Nejdříve jsou kate­go­ric­ky pro­ti jaké­mu­ko­liv pso­vi, ale poslé­ze kapi­tu­lu­jí, když se roz­něž­ní nad ště­ně­tem Robinem. Jako malý byl ješ­tě vcel­ku udr­ži­tel­ný, ale násled­ně se děli divy.

Když pomi­ne­me pro­blémy s jíd­lem, pro­to­že nechtěl vlast­ně pozřít vůbec nic, tak neu­stá­le utí­kal. Kamkoliv, jak­ko­liv, kudy­ko­liv. Dokonce jed­nou, když to jinu­dy nešlo, pro­le­těl úmy­sl­ně oknem, jen aby se dostal ven. Přestože se ho mamin­ka s tatín­kem sna­ži­li vycho­vá­vat pocti­vě, tak děti jim to vůbec neu­snad­ni­li. Pokaždé, když se něco sta­lo, tak to dáva­li za vinu prá­vě svým zplo­di­te­lům. Oblíbená věta dce­ry Aleny byla – To seš psy­cho­log. Maminka pra­co­va­la mimo jiné v man­žel­ské porad­ně.

Robinovi se utí­ká­ní nemu­se­lo vypla­tit a jed­nou málem při­šel o život. To ute­kl do lesa a potom ho rodi­na, do kte­ré pat­ří také teta Hana, kte­rá se Robina vždyc­ky jako děti zastá­va­la, našli s něko­li­ka krva­vý­mi rana­mi od kulek. Naštěstí ho z toho dostal vete­ri­nář, ale poslé­ze se na Robina sne­sl vztek pře­de­vším ze stra­ny Aleny, kte­rá o něj měla vel­ký strach, ostat­ně jako všich­ni.

Pak ale při­šla pod­pá­sov­ka na Robina. Rozhodli se, že ho dají tetě Haně, pro­to­že ho nemů­žou uhlí­dat a děti jim poří­di­li teri­é­ra Batulka. Rodiče z toho byli nej­pr­ve na mrt­vi­ci, ale smí­ři­li se s tím. Robin na Batulka straš­ně žár­lil, a když se pár­krát poškor­pi­li, tak se zača­li oká­za­le igno­ro­vat.

Více na Kritiky.cz
MICHELLE RODRIGUEZ MICHELLE RODRIGUEZ je všestrannou herečkou, která se proslavila schopností kombinovat svou vizá...
SERENITY  Historie vzniku filmu Serenity připomíná dobrodružný příběh. Nejprve společnost Fox zač...
REVENANT Zmrtvýchvstání - LEGENDA O HUGHU GLASSOVI Již po dvě století patří příběh Hugha Glasse k těm nejúžasnějším příběhům o lidech...
Dishonored 2 Stáhněte si nově demo hry Dishonored 2. Pro Xbox One, PS 4 a PC (Steam), kde si můžete zahrát...
Od nápadu k podnikatelskému plánu Máte skvělý nápad, jste přesvědčení, že by vám mohl vydělat peníze a uvažujete o tom, ...

Jako extrém­ní milov­ni­ce zví­řat jsem čeka­la dob­rý román – měla jsem prav­du. Zdena Frýbová napsa­la úžas­ný, v pod­sta­tě bio­gra­fic­ký román. Mísí se v něm lás­ka ke psům a vše­o­bec­ně zví­řa­tům s oso­bi­tým humo­rem. Děj kni­hy se ješ­tě zao­bí­rá Alenčinou kama­rád­kou Ruth, kte­rá má potí­že s man­že­lem Vivánem a líčí na něj s Alenou vše­mož­né pas­ti na cha­lu­pě rodi­čů, aby si ji zase začal vší­mat. Je to per­fekt­ní kníž­ka, i díky oba­lu a ilu­stra­cím, pros­tě kom­plet­ka. Má 240 stran.

Věnovalo nakla­da­tel­ství Šulc-Švarc.

 • Autor: Zdena Frýbová
 • Žánr: humor­né
 • Nakladatelstvi: Šulc-Švarc
 • Datum vydá­ní: 2012

 

Více na Kritiky.cz
Jakub Lužina o ženách ...
Starsky & Hutch - Smrtonosná dvojka! Akčních detektivek s dvojicí různorodých hlavních hrdinů bylo natočeno již dost a stěží ...
Janet W. Hardy, Dossie Easton: Etická coura Etická coura? A že jsme jí skoro každý? Co je tohle za názor? Popravdě, ráda začnu recenzi ...
Už 15. Dubna začíná na Finále Plzeň přehlídka nejlepších filmu z Čech a Slovenska 29. ročník filmového festivalu Finále Plzeň zahájí 15. dubna programem v  Měšťanské bese...
Jon Snow – Hra o Trůny „Nechci po tobě, aby zapomněl na své mrtvé. Já na svoje taky nezapomenu. Ztratil jsem pades...

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Rozumbrádkové a zlatý pohár - kniha - recenze11. května 2017 Rozumbrádkové a zlatý pohár - kniha - recenze Rozumbrádkové nás přišly oblažit druhý dílem, ve kterém se tentokrát budou snažit získat zlatý pohár. Ještě než začnou s jeho hledáním, tak trochu napálí Mudru s čištěním bot. Tři […]
 • Rozumbrádkové - kniha - recenze - 100 %28. dubna 2017 Rozumbrádkové - kniha - recenze - 100 % Rozumbrádkové bydlí v malebném údolí vysoko v horách. Jsou to takoví drobní človíčkové s hustými vlasy. Celým příběhem prochází tři Rozumbrádkové – Hlavěnka, Vtipálek, Mudra. Jednou k nim […]
 • Pečeme zdravě a chutně - kniha - recenze - 100 %29. března 2017 Pečeme zdravě a chutně - kniha - recenze - 100 % Remoska měla nedávno, lépe řečeno vloni, výročí – 60 let. Právě kvůli těmto kulatinám vyšla speciální kuchařka s recepty koncipovanými přímo do ní. Tahle kuchařská kniha se hodí jak […]
 • Mezi indiány - Dcera náčelníkova - kniha - recenze - 100 %4. května 2017 Mezi indiány - Dcera náčelníkova - kniha - recenze - 100 % Dvanáctiletá holka Bára je poměrně obyčejný výrostek svého věku. Ovšem má dost podstatnou vlastnost – dokáže se přenést díky speciálnímu atlasu tam, kam chce, většinou do minulosti. Jednou […]
 • Průvodce českou společností aneb hvězdy trochu jinak - kniha - recenze - 100 %13. dubna 2017 Průvodce českou společností aneb hvězdy trochu jinak - kniha - recenze - 100 % Tahle kniha je takový průřez zážitků a výroků slavných nebo známých lidí. Kniha je rozdělená na specifické kapitoly. Žertíky a vtípky začínají hned zostra – hereckou legendou Jiřinou […]
 • Paleček krále Jiřího - kniha - recenze - 100 %27. dubna 2017 Paleček krále Jiřího - kniha - recenze - 100 % Paleček zažil mnoho příběhů a mockrát pomohl nevinným a dá se říci obětem. Například, když pomáhal sedlákovi Kolínovi, kterému se ztratilo jeho krásné telátko z chlívku a Kolín neměl ani […]
 • Autoškola 2017 - kniha - recenze - 100 %27. dubna 2017 Autoškola 2017 - kniha - recenze - 100 % Auto je dnes velká nezbytnost. Bez něj je člověk jako kdyby neměl ruce. Pro ty, kdo ještě nevlastní řidičské oprávnění a chystají se udělat tento velký krok, je tu letošní publikace […]
 • Za plotem - kniha - recenze - 100 %11. dubna 2017 Za plotem - kniha - recenze - 100 % V téhle knize se zabývá hlavní hrdina doktor Dvořák o záhadných případech, se kterými se potkal, pozor lidově řečeno – v blázinci, jinak psychiatrické léčebně. K tomu má i pomoc a […]
 • Terezka a Majda na horách - kniha - recenze25. dubna 2017 Terezka a Majda na horách - kniha - recenze Terezka je malá holčička a právě se chystá na hory se svými rodiči a sestrou Katkou. Velmi se těší, avšak začátek není zrovna nejideálnější. Na místo určení, čili tam, kde budou bydlet, […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *