Psí pohádky

Psí pohád­ky
Ohodnoťte člá­nek

Pokud máte rádi netra­dič­ní pohád­ky, tak vás urči­tě zaujme kni­ha od autor­ky Zuzany Pospíšilové Psí pohád­ky.

Zuzana Pospíšilová je vel­mi popu­lár­ní spi­so­va­tel­ka, kte­rá napsa­la již něko­lik knih pro děti.

Kniha Psí pohád­ky obsa­hu­je dva­cet pohá­dek o pej­s­cích, kte­ré jsou dopl­ně­né pří­jem­ný­mi ilu­stra­ce­mi Michala Sušiny. U sko­ro kaž­dé pohád­ky je navíc napsá­no jmé­no psa, kdy má svá­tek a také jeho rasa.

Kniha se čte lehce a malý čte­nář oce­ní vět­ší pís­men­ka a také humor­nou strán­ku všech pohá­dek. Netradiční poje­tí kni­hy se liší od kla­sic­kých pohá­dek, tím je vel­mi zají­ma­vá, a pro­to si ji oblí­bí i vel­ký čte­nář, kte­rý má rád nejen pohád­ky, ale i psí kama­rá­dy. Na kni­ze oce­ňu­ji to, že autor­ka pou­ží­vá svě­ží a rych­lé dia­lo­gy. Její pohád­ky mají spád a zby­teč­ně se nud­ně nero­ze­pi­su­je, což se mi na kni­ze také líbi­lo.

Děti zde mají i mož­nost pro­cvi­čit si mate­ma­ti­ku (v pohád­ce  Jak se Kamil nau­čil počí­tat) a také zde zjis­tí, jaké rasy psů exis­tu­jí.  Jsou zde od ušlech­ti­lých až po méně zná­mé. Pejsci v kni­ze napří­klad zpí­va­jí, učí se špa­něl­sky nebo rádi pomá­ha­jí lidem.

Sem tam se zde ale obje­vu­jí stá­le stej­ná slo­va, což mně malin­ko vadi­lo, a také někte­ré pohád­ky byly až moc krát­ké a čte­nář tak zís­ká pocit, že pohád­ka je „nedo­kon­če­ná“.

Jak se ale říká, fan­ta­zii se meze nekla­dou a kni­ha Psí pohád­ky je toho jas­ným důka­zem.


 • Datum vydá­ní: 25. 05. 2017
 • Katalogové čís­lo: 26609
 • ISBN: 978-80-271-0436-9
 • Formát / stran: 166× 243, 104 stran

Knihu si může­te kou­pit na Grada.cz za 229 Kč.


Děkuji Karolině Koblížkové za korek­tor­ské prá­ce 🙂

Monika Knápková

Monika Knápková

Dům bez knih, je jako tělo bez duše.... Julius Zeyer Jsem redaktorkou na tomto webu a mimo jiné píšu knihy, články a povídky, které mi dodávají elán a energii do života.

Související příspěvky:

 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
 • Můj život v jeho tlapkách - Já ho držím za vodítko, on mě drží za srdce20. května 2017 Můj život v jeho tlapkách - Já ho držím za vodítko, on mě drží za srdce Wendy Hillingová trpí vzácnou genetickou vadou označovanou jako nemoc motýlích křídel. Ta způsobuje, že se jí při sebemenším nárazu trhá kůže a naskakují puchýře. Zlatý retrívr Ted, […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *