Příběhy z jižních Čech - Novohradsko a Doudlebsko - 89 %

PribehyZJiznichCech

Když ven­ku vlád­ne dušič­ko­vé sych­ra­vé poča­sí, není divu, že se v hos­po­dě Veselka sejde spous­ta pout­ní­ků. Formanů, sed­lá­ků i pocest­ných, jejichž pou­ta­vé­mu vyprá­vě­ní naslou­chá také teo­log a sbě­ra­tel pověs­tí Jan František Zítek. Právě záslu­hou toho­to vzdě­la­né­ho spi­so­va­te­le se nám zacho­va­ly pověs­ti z oblas­ti na jih od Českých Budějovic až k rakous­ké hra­ni­ci.

Pomocí toho­to netra­dič­ní­ho prů­vod­ce obje­ví­me mno­ho zná­mých i zce­la zapo­me­nu­tých loka­lit, jako napří­klad Netřebice, Nové Hrady, Rožmberk, Trhové Sviny, Velešín či Doudleby. Pro míst­ní je pak při­po­me­nu­tím boha­té his­to­rie jejich rod­né­ho kra­je.

Jak autor při­po­mí­ná, ten­to kout Čech je boha­tý na zje­ve­ní Panny Marie, kte­rá uzdra­vi­la mno­ho nemoc­ných.

Vyskytuje se tu i vel­ké množ­ství vod­ní­ků, pří­zra­ků, hej­ka­lů, blu­di­ček a dal­ších stra­ši­del. Dozvíme se legen­dy o zalo­že­ní Novohradského kláš­te­ra, měs­ta Trhové Sviny, Kaplic či Benešova nad Černou.

Víte, jak zachrá­nil kos­tel­ník v Blansku zvon?

Už jste sly­še­li o tom, jak u Velešína vod­ník potrestal posla?

Co se sta­lo s mlýnem u řeky Stropnice?

Kdy nasta­ne konec svě­ta?

Vyprávění nás zave­de do dob pohan­ských i křes­ťan­ských, sezná­mí­me se se zázra­ky a tajem­ství­mi těch­to pohád­ko­vých kon­čin.

Pokud bychom si přá­li obje­vit poklad, návod nám poskyt­ne prá­vě tato zda­ři­lá pub­li­ka­ce. Za ukry­tým zla­tem se může­me vydat do Nových Hradů, na zmi­ze­lý zámek u Roudného či  hrá­dek Rammschissel.

Příběhy jsou zamě­ře­ny na star­ší děti a dospě­lé čte­ná­ře, jeli­kož se v nich obje­vu­je vel­ké množ­ství záhad­ných bytos­tí i zmín­ky o his­to­rii daných míst.

V závě­ru se navra­cí­me zpět do for­man­ky a dozví­dá­me se recept na for­man­ský oukrop, na němž si pochut­ná­va­la celá sou­sed­ská spo­leč­nost, a kte­rý zaru­če­ně zahře­je a dodá potřeb­nou sílu k prá­ci i dal­ší­mu puto­vá­ní.

Tajemnou atmo­sfé­ru pověs­tí pod­tr­hu­jí půvab­né ilu­stra­ce Zdeňky Študlarové, z jejíž ruky vyšly i obráz­ky k sérii Strašidlářů. Pochválit musím i krás­nou mapu tajem­ných míst na vnitř­ní stra­ně desek.


 • Datum vydá­ní: 22. 02. 2017
 • Katalogové čís­lo: 80047
 • ISBN: 978-80-271-0354-6
 • Formát / stran: 155×230, 64 stran

Kniha ke kou­pi na Grada.cz za 199 Kč.

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
 • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
 • Předškolní pedagogika - publikace pro rodiče, pedagogy i studenty2. dubna 2019 Předškolní pedagogika - publikace pro rodiče, pedagogy i studenty Volba mateřské školy pro své dítě je důležitý krok v životě každého rodiče. Chtějí pro své dítě to nejlepší. Jak se orientovat v nepřeberném množství mateřských škol a jejich programech? […]