Peter Lundberg - kniha - recenze

  •  
1400481000 195x290

Celým pří­bě­hem pro­sví­tá jed­na hlav­ní posta­va – Peter Lundberg - osa­mě­lý tři­cát­ník. Děj je zasa­zen do sever­ské země - Švédsko. Od začát­ku vyprá­vě­ní se spi­so­va­tel­ka věnu­je roz­cho­du Petera a jeho pří­tel­ky­ně Marie, a to dob­rých sedm­náct strá­nek. Klasický zaple­te­nec – Marie se sblí­ží s kama­rá­dem Petera Josefem, no, a je to. Pak chví­li blou­dí uli­ce­mi, až ho zou­fal­ství zaže­ne na návště­vu k mat­ce. Ta sice nevy­zví­dá, ale je jí všech­no jas­né. Peter nemá s mat­kou zrov­na nej­vře­lej­ší vztah, jak by to mělo být.

Přespal tam do rána, kde ho pro­bu­dil bra­tr Mats, a aby ho roz­ptý­lil, donu­til ho jít si zabě­hat. Návštěvy u mat­ky se pro Petera sta­ly více čet­né, když náh­le zemřel otec. Právě u mat­ky se sezná­mí s půvab­nou ženou – Agneta. S tou se dají svým způ­so­bem dohro­ma­dy. Trochu chví­li pode­zí­ral bra­t­ra, že se mu líbí, ale Agneta je vůči Matsovi neteč­ná, tak se Peter uklid­ní.

Jednoho veče­ra se ale všech­no poka­zí, když Peter v opi­los­ti a před lid­mi Agnetu napad­ne. Ta ráno zmi­zí bez roz­lou­če­ní a zou­fa­lý Peter neví, kde ji hle­dat. Dojde mu, co pře­de­šlý večer udě­lal a utá­pí se ve vel­kém zou­fal­ství. Jednoho dne nara­zí na dvě mla­dá děv­ča­ta a pozve je k sobě domů. Jsou to sice pro­sti­tut­ky, ale Peter si chce jen popo­ví­dat, ony to však vidí jinak. Peter je vyho­dí z bytu, i když mu vyhro­žu­jí.

Nakonec ho uda­jí poli­cii a ta musí konat. Bohužel i přes­to, že se ničím nepro­vi­nil, je shle­dán vin­ným a nastou­pí do věze­ní. Matka ho po pro­puš­tě­ní při­ja­la, i když nemu­se­la, jak se to čas­to stá­vá. Tímto sice román nekon­čí, ale proč čte­ná­řům pro­zra­zo­vat, když si ho mohou kou­pit.

Upřímně řeče­no, čeka­la jsem něco lep­ší­ho. Tento román se dost líně táh­ne a člo­vě­ku se lepí na patro, jak já říkám. Nemyslím si, že by byl úpl­ně nej­hor­ší, ale není to můj styl. Má 128 stran.

Knihu věno­va­lo nakla­da­tel­ství Nava.

 • Autor: Miloslava Ledvinová
 • Žánr: čes­ká belet­rie
 • Nakladatelstvi: Nava
 • Datum vydá­ní: 2013


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

 • Intimně po mailu - kniha - recenze - 100 %18. dubna 2017 Intimně po mailu - kniha - recenze - 100 % Román o dvou kamarádkách – Lenka a Danuše, které si spolu čile emailově dopisují. Začíná tím, že si Lenka postěžuje na svého manžela Honzu, který si měl domů přivést nějakou couru, když […]
 • Detektiv Lišák - Zápas s nebezpečím - kniha14. dubna 2018 Detektiv Lišák - Zápas s nebezpečím - kniha V devět hodin ráno už měla otevřena Detektivní agentura Lišáka Vildy a už nyní čekala spousta zvířat na přijetí. Lišák Vilda, majitel, stiskl tlačítko na stole a požádal slečnu Mangustu, […]
 • Nejdelší chobot ve Finsku - kniha - recenze- 100 %24. dubna 2017 Nejdelší chobot ve Finsku - kniha - recenze- 100 % Mladá žena Lucia a slonice Emilka – to jsou dvě hrdinky tohoto románu. Lucia Lucander, pravým jménem Sanna Tarkiainenová je krotitelkou v cirkuse a pracuje se svým miláčkem Emilkou. Zdá […]
 • Rošťák Bertík - Tesákyyy! - kniha - recenze - 100 %3. dubna 2017 Rošťák Bertík - Tesákyyy! - kniha - recenze - 100 % Alan MacDonald napsal sérii o jednom zvláštník klukovi – Bertík. V této knize najdeme tři příběhy. Hned ten první se jmenuje stejně jako podtitul v názvu. Bertík začne podezírat školníka […]
 • Čertice Andělka - kniha - recenze - 100 %31. března 2017 Čertice Andělka - kniha - recenze - 100 % Andělka Hezoučká – tak zní jméno jedné holčičí čertice. Sice vypadá jako andílek, ale má v sobě něco divokého. V téhle půvabné dětské knížce ji najdete ve třech příbězích. Hned v tom […]
 • Zakázané ovoce - kniha10. dubna 2018 Zakázané ovoce - kniha Věra Nekonečná je úplně normální obyčejná žena, která má dvě dospělé děti, manžela Bedřicha, chodí do práce a má relativně spokojený život, protože i po celoživotním soužití mají s […]
 • O bílém kocourkovi - kniha12. dubna 2018 O bílém kocourkovi - kniha Mia je menší holka, která chodí do školy a momentálně se velmi trápí, protože jí zemřel její milovaný kocour Sandy. Její nejlepší kamarádka Emilka má kočku Hedvábku, kterou její panička […]
 • Stará dobrá Anglie aneb Poslední vandr - kniha7. dubna 2018 Stará dobrá Anglie aneb Poslední vandr - kniha V sobotu, šestého července před dvaceti lety - kdesi na dálnici v Německu - takhle začíná knižní cestopis dvou kamarádek Peggy a Mirky, které se vydaly do Londýna. Obě dvě nasedly do […]
 • Ustrašené kotě - kniha - recenze - 100 %2. dubna 2017 Ustrašené kotě - kniha - recenze - 100 % Pohádková kniha Ustrašené kotě je další z titulů od známé anglické spisovatelky Holly Webb, která se specializuje na tento žánr a vždy vypráví příběh, kde je hlavním hrdinou zvířátko. […]
 • Jinny z Finmory - Divoká jízda - kniha - recenze - 100 %21. dubna 2017 Jinny z Finmory - Divoká jízda - kniha - recenze - 100 % Jinny se přestěhovala z Finmory na Skotskou vysočinu a pozná arabskou horkokrevnou klisnu Šantu. Pokouší se jí cvičit mírumilovně, tudíž žádný křik ani bití, to vše je Jinny jako milovnici […]