Nick Evans: Bodybuilding Anatomie

Body

Když dnes vejde­te do jaké­ho­ko­liv fit­cen­t­ra, je to jako navští­vit Disneyland pro kul­tu­ris­ty. Objevíte neko­neč­né řady tré­nin­ko­vých stro­jů a záva­ží urče­ných pro kaž­dý sval ve vašem těle. Chcete-li doko­na­lou posta­vu, chce­te také cvi­čit na všech těch­to stro­jích a chce­te si vybrat potřeb­né cvi­ky. Nevýhodou posi­lo­ven však je, že v nich nedo­sta­ne­te žád­né instruk­ce, žád­né obráz­ky, žád­né poky­ny. Avšak pokud nebu­de­te mít správ­né infor­ma­ce, ztra­tí­te pří­liš mno­ho času blou­dě­ním a tápá­ním mezi stro­ji a nářa­dím a bude­te cvi­čit dlou­ho, úmor­ně a nee­fek­tiv­ně.

Naštěstí exis­tu­je tato kni­ha, kni­hu instruk­cí pro kaž­dý cvik v posi­lov­ně. Vyzkoušejte si to. Otevřete kni­hu a vyber­te si jaký­ko­liv cvik. Je podrob­ně popsán a dopl­něn obráz­kem, což je výstiž­něj­ší než tisíc slov. Vidíte hlav­ní sva­ly pou­ží­va­né při posi­lo­vá­ní a sva­ly, kte­ré při cvi­ku spo­lu­pra­cu­jí. Pod obráz­kem nalez­ne­te instruk­ce, kte­ré vám pora­dí, jak krok za kro­kem zdo­ko­na­lí­te tech­ni­ku cvi­če­ní. Navíc zde najde­te seznam pokro­či­lých tech­nik cvi­če­ní, pomo­cí nichž si základ­ní cvik může­te upra­vit, abys­te dosáh­li maxi­mál­ní­ho efek­tu. Naučíte se, jak vylep­šit úchop, kam umís­tit cho­di­dla, v jakém posta­ve­ní má být tělo. Objevíte, jak měnit cokoliv-činky či jed­no­ruč­ky, vol­né zátě­že nebo cvi­čeb­ní stroj, širo­ký či úzký úchop, vse­dě nebo ve stoje- ke vše­mu dosta­ne­te potřeb­nou radu.

Tato kni­ha je nej­mo­der­něj­ší pří­ruč­ka plná infor­ma­cí, záro­veň ilu­stro­va­ná s ana­to­mic­kou přes­nos­tí. Kniha je sys­te­ma­tic­ky roz­dě­le­na do sku­pin pod­le sva­lů, tak­že cvi­ky urče­né k posi­lo­vá­ní dané­ho sva­lu najde­te vel­mi snad­no. Navíc je kaž­dá část těla dále roz­dě­le­na do jed­not­li­vých sva­lo­vých pod­sku­pin, pro­to si může­te vybrat spe­ci­fic­ká cvi­če­ní, kte­ré potře­bu­je­te ke zpev­ně­ní všech sva­lů vaše­ho těla.

Kniha je bez komen­tá­řů jed­na z nej­lé­pe pro­ve­de­ných knih o posi­lo­vá­ní  co jsem kdy držel v rukou tak­že za mě je to jas­ných 10/10.

Díky za Váš čas

Antis


 • Autor:Nick Evans
 • Žánr:sport a fit­ness
 • Nakladatelstvi:CPRESS
 • Datum vydá­ní: 01.05.2017
 • Doporučeno od:14 let
 • EAN:9788026414513
 • Počet stran:240 stran + 0 stran pří­lo­ha
 • Formát:170x243 - váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz za 399 Kč.

Více na Kritiky.cz
Klasika: Escape from L.A. Asi některým z vás lezu už dost na nervy, neboť jsem ignorantem, který neviděl většinu "kla...
Pokladnice pohádek - pohádky z různých koutů Evropy tak, jak je všichni známe O dvanácti měsíčkách - jednou byla matka, která měla dvě dcery. Jednu vlastní, kterou milov...
Ztraceno v překladu My Češi máme Nudu v Brně a Američani holt musejí mít nudu v Tokiu… Zůstaňte hrdí, Brno m...
Březen v kinech Nový projekt na stránkách kinofila, každý měsíc vám naservírujeme pěknou porci chystaných...
Titulky k American Housewife S03E15 - American Idol Každý z nás má nějaký sen, čemu by se chtěl věnovat, jakou profesi by si vybral. Jen šťas...

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
 • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Recenze: Zlověstné vlny11. června 2018 Recenze: Zlověstné vlny Ostrov kdesi na severu Skotska, neklidné moře, temná obloha a ještě temnější rodinná historie, kterou má za úkol objasnit mladý svérázný oceánograf. Toho času působící jako soukromý […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
 • Příručka pro partyzány4. září 2016 Příručka pro partyzány Možná že jste si při přečtení nadpisu tohole článku řekli: "Partyzáni měli nějaké příručky?", nic si toho nedělejte, tuto větu jsem si řekl taky když jsem na tuhle knihu narazil. […]