Nejkrásnější pověsti - Obři, trpaslíci, vodníci a skryté poklady - kniha

p9788075434302 obri trpaslici ruzicka 200 311 748262

Kniha je roz­dě­le­na na mno­ho pověs­tí, tak si uká­že­me pár z nich, aby čte­ná­ři vědě­li, na co se můžou těšit. První z pří­bě­hů je Benátčané a dra­ho­ka­my z hory Kudrum. Příběh vyprá­ví o dobách, kdy se obje­vo­va­li hle­da­či zla­ta a jed­ně­mi z nich byli i lidé z dale­ka – Benátčané. Ti zablou­di­li do Císařského lesa, při­čemž mno­zí z nich rozu­mě­li tajem­stvím, jenž se skrý­va­la v hlu­bi­nách země. Jednou se jim tak­to poda­ři­lo najít ložis­ko nej­krás­něj­ších gra­ná­tů. Začali pře­mýš­let, jak to všech­no dostat do jejich domo­vi­ny. Usnesli se na nápa­du, že si tohle mís­to ozna­čí a nej­pr­ve i sebou vez­mou jen to, co une­sou a pak se s vozy vrá­tí zpět – nedo­padlo to však pro ně dob­ře.

Další z mno­hých pověs­tí je situ­o­vá­na do Českého lesa pod vrch s názvem Přimda. Tam sto­jí pra­sta­rý hrad, ovšem na tom­to vrchu však dří­ve byd­le­la sed­lác­ká rodi­na a v ní tři sest­ry. Odmalička to byla milá děv­čát­ka, ale v dospě­los­ti se z nich sta­ly namyš­le­né fifle­ny, nikdo nevě­děl, jak je to mož­né. Chodily do hos­po­dy na tan­co­vač­ku, avšak ohr­no­va­ly nos nad kaž­dým nápad­ní­kem – klu­ci z jejich vsi pro ně neby­li dost dob­ří. Jednou tak pro ně při­šli tři mys­liv­ci, avšak byli to čer­ti. Dvě sest­ry se jim poda­ři­lo uzmout, ta tře­tí se uchrá­ni­la jen díky mod­lit­bám a Panně Marii, ovšem během oka­mži­ku jí z té hrů­zy zeše­di­vě­ly vla­sy.

O tajem­ném kry­sa­ři z Hamlíkova a hra­du Holštejn je pověst z Vyškovska. Ten pomá­hal lidem, spe­ci­ál­ně děv­ča­tům, na kte­rá číha­la množ­ství nástrah. Jeden zlý rytíř z Holštejna jmé­nem Vok une­sl nási­lím děv­če z Hamlíkova – Anežku. K tomu vzal i její mamin­ku, kte­rou zavřel do jes­ky­ně, o hla­du a vodě. Nutil Anežku, aby si ho vza­la za muže, když to udě­lá, mamin­ku pus­tí. Anežka na to kýv­la, ovšem nevě­dě­la, že mamin­ka v jes­ky­ni už neži­je. Když na to při­šla, odmít­la se za Voka pro­vdat – tomu to bylo jed­no, chtěl ji zahu­bit tak jako tak. Krysař ji však zachrá­nil.

Moravský kras a pověst – Macocha aneb O pro­pas­ti a pro­kle­tí zlé mace­chy. Martin byl nej­star­ší dítě sed­lá­ka Hálka z Vilémovic. Přestože byl malý, plnil pří­ka­zy své mace­chy. Ta ho straš­ně nená­vi­dě­la. Jednoho dne s Martínkem šla do lesa na jaho­dy. V hla­vě se jí zro­dil šíle­ný plán – chtě­la chlap­ce sho­dit do pro­pas­ti. Když šli oko­lo, tak se k tomu odhod­la­la, avšak Martínek se zachy­til a ona sama spadla do pro­pas­ti. Když otec zjis­til od mlad­ších dětí, kde je Martin a mace­cha, tak oka­mži­tě se vydal za nimi, pro­to­že měl nebla­hé tuše­ní – tak našel své­ho syna živé­ho a zdra­vé­ho. Od té doby se pro­past pojme­no­va­la Macocha.

Více na Kritiky.cz
PETER DINKLAGE PETER DINKLAGE dostal šanci přepsat definice archetypu hlavní mužské role svou rolí ve snímk...
Na Finále Plzeň zvítězili silné příběhy Letošní 30. ročník plzeňského festivalu Finále Plzeň má své filmové vítěze. Zlatého...
Ladislav Chudík Ladislav Chudík (* 27. května 1924, Hronec) je slovenský herec a divadelní pedagog....
Mrakodrap (Skyscraper) - Recenze - 40% Už samotný název filmu divákovi snadno napoví, kde se bude odehrávat. A pokud divák viděl n...
Tina a Vore (Gräns) – Recenze – 70% Švédský multižánrový mix Tina a Vore, kombinující temnou skandinávskou krimi a bestiální ...

O obru Koberovi vyprá­ví o chla­pí­ko­vi, veli­kém než všich­ni ostat­ní obři dohro­ma­dy. Lidé se jeho obyd­lí vyhý­ba­li, pro­to­že si mys­le­li, že je zlý, ale to neby­la prav­da – nao­pak byl moc hod­ný. Dokonce zachrá­nil dív­ku Walburgu, kte­rou odvle­kl do svých spá­rů zlý rytíř z cizí země. Na ni čekal doma mla­dík Markuš, kte­ré­mu řek­li, že Walburga uto­nu­la v jed­né říč­ce. Markuš byl štěs­tím bez sebe, když se dostal ke Koberovi a viděl Walburgu živou a zdra­vou.

Tato kni­ha je plná tako­vých­to pověs­tí, všech­ny do jed­né jsou vyni­ka­jí­cí. Doporučuju všem odrost­lej­ším dětem, ale klid­ně i těm men­ším, aspoň se něco dozvě­dí, navíc pohád­ko­vou for­mou. Má 224 stran.

Knihu může­te zakou­pit za 184 Kč zde.

 

 • Autor: David Růžička
 • Žánr: děti a mlá­dež
 • Nakladatelství: Alpress
 • Datum vydá­ní: 2017

Více na Kritiky.cz
JAK VYCVIČIT DRAKA 2 Z dílny DreamWorks Animation, kde vznikly snímky jako Shrek, Kung Fu Panda a Croodsovi, přicház...
Szatmaryho silné historické reči 2. časť ...
Zuzana Bydžovská (matka) Zuzana Bydžovská (nar. 10. 10. 1961) v Mostě. Po absolvování Státní konzervatoře v Praze s...
V hlavě - Obsah/O filmu OBSAH Období dospívání může být velice komplikované. A pro jedenáctiletou Riley, která ...
Filmové premiéry v září 2011 01. 09. 11             -             Ošetřovatel Zvířata ve Franklin Pa...
Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

 • Lumpík zachraňuje - kniha10. července 2017 Lumpík zachraňuje - kniha Lumpík je roztomilé maličké štěňátko, které žije se svou maminkou Daisy u Honzíkových prarodičů. Honzík je malý kluk, který chodí sice do školy, ale je velmi nepořádný a dá se říct, že i […]
 • Gustík Smutník a kradač lidí - kniha16. července 2017 Gustík Smutník a kradač lidí - kniha Gustík Smutník je malý kluk, který žije ve strašidelném černém domě a jeho sousedé ho považují za nejnešťastnějšího chlapce na světě. Nikdo se s ním nepřátelí, nikdo nechodí na návštěvu, […]
 • Útěk za láskou - kniha22. července 2017 Útěk za láskou - kniha Emma sedí normálně ve škole – je v maturitním ročníku – když tu najednou do třídy vtrhne dvoumetrový černoch Billy a začne jí nesmlouvavě dávat veškeré její věci do tašky, přičemž jí za […]
 • Josefína a bytosti - kniha5. srpna 2017 Josefína a bytosti - kniha Josefína Slámová na první pohled vypadá jako normální patnáctiletá holka. Chodí do školy, do deváté třídy, takže je jí patnáct let. Její rodiče – fyzikářka a chemik, z ní chtějí mít to […]
 • Titeuf - Má mě ráda? - kniha16. července 2017 Titeuf - Má mě ráda? - kniha Titeuf je už větší kluk, který chodí do školy, má malou sestřičku a zajímá se o holky, ty však o jeho osobu vůbec. Jednou ráno se mu zdá příšerný sen – stane se z něj holka. Dokonce rodiče […]
 • Učedník a válečný mág - kniha3. listopadu 2017 Učedník a válečný mág - kniha Fletcher si připadal jako v prázdnotě. V plicích měl mrazivé pálení a nedostávalo se mu kyslíku. V hlavě si přehrával svoje vzpomínky, když tu ho někdo vytáhnul a on se konečně mohl volně […]
 • Zkrocená královna - Život plný strachu po boku Jindřicha VIII. - kniha5. listopadu 2017 Zkrocená královna - Život plný strachu po boku Jindřicha VIII. - kniha Kateřina Parrová byla už dvojnásobnou vdovou. Žila na dvoře krále Jindřicha VIII. spolu se svou sestrou Nan, která byla vdaná. Kateřina měla milence, což by samo o sobě nebylo nic […]
 • Střípek malachitu - kniha31. října 2017 Střípek malachitu - kniha Simon byl na zkoušce orchestru a cítil se dost provinile. Nezvládal totiž už svoje hraní, tak jako ostatní. Příčina byla jedna - artritida. Momentálně byla přestávka a ostatní členové […]
 • Šarlatové kimono - kniha4. listopadu 2017 Šarlatové kimono - kniha Slunce se klonilo k západu a v jednom malém domku na verandě odpočíval stařec a přimhouřenýma očima se díval do slunka. Byl uvolněný a dýchal čistý vzduch, který kolem něj poletoval. […]
 • Nerozlučný pár - kniha20. července 2017 Nerozlučný pár - kniha Emily se zdá znovu noční můra, ve které jí sžírají plameny. Pracovala dříve u police, dokud se neseběhly ty osudné události, které jí převrátili život naruby a už nic nebylo jako předtím. […]

1 komentář

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *