Můj prázdninový deník

PrazdninovyDenik

„Toto je deník na ty nej­lep­ší, nej­ú­žas­něj­ší, nej­dob­ro­druž­něj­ší prázd­ni­ny v roce…“, hlá­sá úvod­ní list bro­žo­va­né kníž­ky z tvor­by Silke Schmidtové. Takřka pět­a­čty­ři­ce­ti­le­tá němec­ká autor­ka je uměl­ky­ně, výtvar­ni­ce, ilu­strá­tor­ka a mat­ka dvou dcer. Právě to se v dob­rém slo­va smys­lu „pode­psa­lo“ na jejím nej­no­věj­ším díle – prázd­ni­no­vém dení­ku pro děv­ča­ta. Silke Schmidtová nejen dob­ře, ale hlav­ně vtip­ně kres­lí a díky dce­rám je si jis­tá slov­ní­kem nác­ti­le­tých – v dení­ku najde­te jak cool obráz­ky, tak stej­ně cool slov­ník.

Deník je urče­ný pro nác­ti­le­té sleč­ny, ale mys­lím, že bavit bude už deví­ti­le­té ško­lač­ky. U šest­nác­ti­le­tých už s ním ale asi nepo­cho­dí­te. Určený je pro obdo­bí prázd­ni­no­vých měsí­ců. Pokud vaše ško­lač­ka není zrov­na psa­vý tip, nezou­fej­te, neče­kej­te od Mého prázd­ni­no­vé­ho dení­ku hezkou obál­ku a prázd­né strán­ky, nao­pak, v dení­ku Silke Schmidtové je tře­ba sem tam něco dopsat, dokres­lit, zaškrt­nout. Psaní je v pod­sta­tě mini­mum, ale když děv­če deník vypl­ní a uscho­vá, i za pár let zís­ká skvě­lý pře­hled o tom, jak trá­vi­la dané prázd­ni­ny a hlav­ně – urči­tě se při vzpo­mín­kách na ně díky dení­ko­vým zázna­mům bude dob­ře bavit!

V úvo­du pub­li­ka­ce vybí­zí autor­ka „Máš plán? Tak si ho udě­lej!“ Děvčata si mohou do kalen­dá­ře zanést, kdy poje­dou k moři nebo k babič­ce, kdy se sejdou s kámoš­kou, co budou dělat, když bude pršet, kam by se chtě­ly během prázd­nin podí­vat, co by si chtě­ly upéct, co se nau­čit nebo jaké kníž­ky si pře­číst. Dále si do dení­ku zazna­me­na­jí něco o sobě – říkej­me tomu „tako­vá malá nená­sil­ná sebe­re­flexe“ – zazna­me­na­jí, co mají a nema­jí rády, co je dělá neza­mě­ni­tel­né nebo kdy se naštvou…

Každému prázd­ni­no­vé­mu dni jsou v pod­sta­tě věno­vá­ny čty­ři strán­ky. První začí­ná „Dnes je …“, kam děv­ča­ta vypl­ní datum. Následují drob­né postře­hy, kte­ré v pod­sta­tě shr­nu­jí den – napří­klad, co bylo to prv­ní, co dív­ka ráno sly­še­la, kte­rá byla prv­ní vůně, kte­rou ucí­ti­la nebo co úpl­ně nejdřív ochut­na­la – jde zkrát­ka o detai­ly dív­čí­ho, respek­ti­ve žen­ské­ho svě­ta, kte­ré ho tak nápad­ně a tak nějak hez­ky odli­šu­jí od toho muž­ské­ho – málo­kte­rý muž by si totiž po hodi­ně pama­to­val prv­ní vůni, kte­rou po pro­bu­ze­ní ucí­til a byl si ji schop­ný a ochot­ný zazna­me­nat do dení­ku. Následují dvě strán­ky úloh k zaba­ve­ní se a ukrá­ce­ní dlou­hé chví­le. Například man­da­ly, strom vzpo­mí­nek, pozo­ro­vá­ní mra­ků na oblo­ze, sou­pis toho, co s sebou do kuf­ru na prázd­ni­ny, plá­nek, jak si pře­stě­ho­vat pokoj, recept, jak uva­řit lží­ci s posel­stvím nebo jak si udě­lat neotře­lou sel­fie fot­ku. Čtvrtá strán­ka je opět věno­vá­na reka­pi­tu­la­ci dne za pomo­ci drob­ných postře­hů a vzpo­mí­nek.

Velmi chvá­lím pro­ve­de­ní dení­ku, kte­ré ho odli­šu­je od jiných pub­li­ka­cí toho­to typu. Je sku­teč­ně znát, že autor­ka vychá­ze­la při jeho tvor­bě z osob­ní zku­še­nos­ti, ví, co dneš­ní děv­ča­ta baví a jak se baví. Skvělé je, že deník lze vyu­žít při prázd­ni­nách letoš­ních, napřesrok i za dal­ší roky, pro­to­že dny si děv­ča­ta sami dopl­ňu­jí, nejde o pev­ně sta­no­ve­ný kalen­dář, napří­klad na letoš­ní prázd­ni­ny.


 • Autor:Silke Schmidtová
 • Žánr:dět­ská díl­na
 • Nakladatelstvi:Fragment
 • Datum vydá­ní: 04.05.2017
 • Doporučeno od:8 let
 • EAN:8594155758135
 • Počet stran:176 stran + 0 stran pří­lo­ha
 • Formát:136x190 - bro­žo­va­ná lepe­ná
 • Hodnocení: 100 %


Ohodnoťte článek


Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • Domov pro tělo i duši: Cesta za sny8. března 2019 Domov pro tělo i duši: Cesta za sny Jste nespokojeni se svým bydlením? Potřebujete se zamilovat do místa, kde žijete? Snad to bylo pro mne vedlejším účinkem stavebního pocitovníku Renáty Kiary Vargové. Nikdy není pozdě […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Vytvořte, zabalte a věnujte jedlý dárek podle Denisy Bartošové27. března 2017 Vytvořte, zabalte a věnujte jedlý dárek podle Denisy Bartošové Denisa Bartošová vydala v uplynulých čtyřech letech už dvě knížky. První z nich nese titul Láska prochází kuchyní a je plná tipů na jedlé dárky, které dokážete vlastníma rukama připravit […]
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
 • Bedekr: Rakousko11. září 2016 Bedekr: Rakousko Po zhlédnutí magazínu České televize jsem byla zvědavá na jeho knižní podobu. Televizní verze nebyla špatná, jen mi tam některé věci vadily, proto mě zajímalo, jak se popraly s knižní […]
 • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]