Moje pohádky - Nejkrásnější příběhy

MojePohadny

Také vaše děti milu­jí disneyov­ky? Pohádky o kolouš­ko­vi Bambim, slů­ně­ti jmé­nem Dumbo, o Lvím krá­li, Sto jed­na dalmatinechPetru Panovi, Alence v říši divů, Knize džun­glí a Aristokočkách? Určitě je potě­ší kníž­ka Moje prv­ní pohád­ky. Osm krát­kých pohá­dek, dopl­ně­ných barev­ný­mi ilu­stra­ce­mi, se budou líbit jak nejmen­ším, tak před­ško­lá­kům a ško­lá­kům. Krátké pří­běhy jsou vhod­né jako prv­ní čte­ní, pří­pad­ně jako pohád­ky před spa­ním.

Americké ani­mo­va­né fil­my z minu­lé­ho sto­le­tí byly vět­ši­nou nato­če­ny pod­le kniž­ních námě­tů.  Pohádky v Mojí prv­ní kníž­ce jsou buď zhuš­tě­ným původ­ním pří­bě­hem nebo výse­kem – urči­tou epi­zo­dou z před­lo­hy.

„Jednoho rána se les­ní zví­řát­ka seběh­la, aby se podí­va­la na čer­s­tvě naro­ze­né­ho les­ní­ho prin­ce. „Tohle je Bambi,“ ozná­mi­la jeho hrdá mamin­ka,“ začí­ná prv­ní pohád­ka o kolouš­ko­vi Bambim, kte­rý za pomo­ci svých kama­rá­dů obje­vu­je les, ros­te a dospí­vá, aby se zami­lo­val do Fily.
Podobně – naro­ze­ním – začí­ná i dal­ší pří­běh – o slů­ně­ti jmé­nem Dumbo. Končí z dět­ské­ho pohle­du rov­něž šťast­ně: „Dumbo se stal cir­ku­so­vou hvězdou. A paní Jumbová od té doby jez­di­la v poho­dl­ném osob­ním vagó­nu. Vždyť při­ved­la na svět vel­ké­ho uměl­ce! Malý slon milo­val létá­ní, ale úpl­ně nej­krás­něj­ší bylo, když se po vystou­pe­ní mohl koneč­ně při­tu­lit k mamin­ce.“
Také pohád­ka o Lvím krá­li začí­ná tím, kdy se Královně lvi­ci naro­dí syn Simba. Končí vzná­ním o důle­ži­tos­ti rodi­ny.
Jen málo­kdo by neznal pohád­ku Sto jed­na dal­ma­ti­nů. Na pun­tí­ko­va­ná štěňa­ta má zálusk zlá Cruella De Vil. I v tom­to pří­bě­hu dob­ro zví­tě­zí nad zlem.
Příběh Knihy džun­glí nás zave­de do pro­stře­dí pra­le­sa za chla­peč­kem Mauglím a čer­ným pan­te­rem Baghírou. Kouzelný pří­běh o Petru Panovi a víle Zvonilce se ode­hrá­vá v Zemi Nezemi během jed­no­ho veče­ra. Do pohád­ko­vé říše – ten­to­krát Říše divů – se vydá­vá také malá Alenka. Nebezpečí, kte­ré jí zde hro­zí, je naštěs­tí zažeh­ná­no dívči­ným pro­bu­ze­ním. Veselý je i pří­běh Aristokoček, kte­rý sérii disneyo­vek uza­ví­rá.

Knížka má aspi­ra­ci stát se jed­nou z nej­ob­lí­be­něj­ších v dět­ské knihov­ně.


 • Autor: Kolektiv
 • Žánr:pohád­ka, obráz­ko­vá kni­ha
 • Nakladatelstvi:Egmont
 • Datum vydá­ní: 17.04.2017

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz za 254 Kč.

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Související příspěvky:

 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
 • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
 • Kráska a zvíře - Nejkrásnější příběh19. dubna 2017 Kráska a zvíře - Nejkrásnější příběh Kdo by neznal legendární pohádku, Kráska a zvíře! Po celém světě se natočilo mnoho různých podob tohoto krásného příběhu ( u nás se natočil např.film Panna a Netvor, který byl velmi […]
 • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
 • Z kouře a kamene - Neotřelá urban fantasy, která se stala vítězným rukopisem literární soutěže Hvězda inkoustu12. září 2018 Z kouře a kamene - Neotřelá urban fantasy, která se stala vítězným rukopisem literární soutěže Hvězda inkoustu Ke Carys jednoho dne přijde neznámý muž, který ji ve dveřích zemře a tím ji předá všechnu svou magii a ona se tak může stát novou paní kouře a kamene. Proto, aby se jí stala, musí splnit […]