Malíř vzpomínek

Malir vzpominek

Zkuste si před­sta­vit lék, po jehož poži­tí bys­te si vyba­vi­li své vzpo­mín­ky na minu­lé živo­ty. Zjistili bys­te, koho jste milo­va­li, s kým, kde a kdy jste žili, a kdo byl vaším úhlav­ním nepří­te­lem. Zní to tro­chu děsi­vě, že? S podob­ným pro­blé­mem se trá­pí Bryan Pierce, slav­ný malíř, kte­rý své obra­zy malu­je v podiv­ném tran­su, během kte­ré­ho se jeho duše pře­ná­ší do minu­los­ti.

Po kaž­dém pro­bu­ze­ní z toho­to snu je Bryan obo­ha­cen nejen o jed­no mis­trov­ské dílo, o kte­rém ani neví, jak ho nama­lo­val, ale vždy zís­ká i novou doved­nost – např. umí plyn­ně mlu­vit nezná­mým jazy­kem, hrát šachy či malo­vat jako pro­fe­si­o­nál. Je pro­to pře­svěd­čen, že tyto zvlášt­ní sta­vy jsou vzpo­mín­ky na jeho minu­lé živo­ty. Jednoho dne ale potká Linz, odbor­ni­ci na neu­ro­ge­ne­ti­ku, kte­rá stu­du­je lid­ské geny utvá­ře­jí­cí vzpo­mín­ky. Vše nabe­re neče­ka­ný spád, když Linz spat­ří Bryanův obraz, kte­rý je totož­ný s  hrůz­ným snem, kte­rý ji neu­stá­le pro­ná­sle­du­je. Společně se sbli­žu­jí a sna­ží se vypá­t­rat, co mají podi­vu­hod­né vidi­ny, děsi­vé sny a zvlášt­ní vědec­ké poznatky spo­leč­né­ho. Zavede je to mno­hem dál, než čeka­li…

Autorka Gwendolyn Womack si se čte­ná­ři „Malíře vzpo­mí­nek“ pohrá­vá už od prv­ní stra­ny. Má všech­no do detai­lů nesku­teč­ně dob­ře pro­myš­le­né. Píše napí­na­vě, výstiž­ně a nedo­vo­lí vám odpou­tat se od tajem­ných strá­nek, kte­ré jsou plné his­to­rie, mystič­nos­ti, akce a vědec­kých poznat­ků. Nechybí eso­te­ri­ka, záha­dy, spik­nu­tí, ale i pod­vo­dy a nad­při­ro­ze­no. Když tyhle „vše­ho­chu­tě“ sesku­pi­la Gwendolyn dohro­ma­dy, věř­te mi, že z toho ve výsled­ku vze­šlo vel­mi vyda­ře­né dílo, u kte­ré­ho se nikdo nebu­de nudit.

Já jsem od „Malíře vzpo­mí­nek“ nemě­la téměř žád­ná oče­ká­vá­ní, pro­to­že jsem si nedo­ká­za­la před­sta­vit, jakým smě­rem se bude pří­běh ubí­hat. Ale radím vám jed­no – kni­hu si pře­čtě­te, nebu­de­te toho lito­vat. Je to do detai­lů pro­myš­le­né dílo, kte­ré v sobě ukrý­vá spous­ty filo­so­fic­kých myš­le­nek a nových teo­rií o lid­ských vzpo­mín­kách. Můžete se těšit na dáv­né udá­los­ti z his­to­rie, pře­vra­ty v lékař­ství a ve vědě. Dozvíte se mno­ho zají­ma­vos­tí i o umě­ní a malíř­ství, za pozor­nost ale sto­jí i mož­nost být pro­střed­nic­tvím Gwendolyna věro­hod­né­ho líče­ní „pří­mo“ u vzni­ku nových drog, což bylo neu­vě­ři­tel­ně pří­nos­né a pouč­né.

Byla by vel­ká ško­da nechat si pro­klouz­nout mezi prs­ty ten­to uni­kát­ní lite­rár­ní kou­sek nabi­tý toli­ka atrak­tiv­ní­mi téma­ty. Když ješ­tě vez­mu v potaz to, že se jed­ná o autor­či­nu prvo­ti­nu, nemám co dodat. Snad jen, že už nyní se nemůžu dočkat, co si pro nás při­pra­ví příš­tě!


 • Druh zbo­ží:Kniha
 • Autor:Gwendolyn Womack
 • Žánr:svě­to­vá belet­rie, román
 • Nakladatelstvi:MOTTO
  Datum vydá­ní: 17.10.2016
 • Doporučeno od:15 let
 • EAN:9788026707226
 • Počet stran:368 stran + 0 stran pří­lo­ha
 • Formát:130x200 - váza­ná s pap. pota­hem s lam. pře­ba­lem

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz se sle­vou za 239 Kč.


Ohodnoťte článek


Vendula Jindrová

Jsem velká milovnice čtení, psaní, knih a příběhů, díky kterým dokážu zapomenout na svět okolo a zároveň mu i lépe porozumět. Kromě literatury ještě hraju na klavír, ráda cestuju, peču a zdravě vařím, zajímám se o jógu, přírodní kosmetiku a zdravý životní styl. Doufám, že se vám mé články budou líbit a že si třeba i nějakou knihu na mé doporučení přečtete! ;)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

 • Manolito a Blbeček pobaví nejen malé ale i velké30. srpna 2018 Manolito a Blbeček pobaví nejen malé ale i velké Tak u téhle knížky jsem se náramně pobavila, a abych řekla pravdu, tak jsem se občas přistihla i u toho, že mně i smíchy tekly slzy po tváři. Ještě nikdy jsem se u žádné knihy nepobavila a […]
 • Strážkyně podsvětí - kniha8. května 2018 Strážkyně podsvětí - kniha Pan s paní Emersonovou byli manželé a momentálně se nacházeli v Káhiře, na čemž nebylo nic až tak divného, protože pan Emerson byl povoláním archeolog a navíc tam měli jistý zájem - syna. […]
 • Sídlo smutku je skvělý duchařský příběh plný napětí, ale i smutku3. března 2019 Sídlo smutku je skvělý duchařský příběh plný napětí, ale i smutku Kniha „Sídlo smutku“ je skvěle napsaná kniha s tajemným a podmanivým duchařským příběhem, kde se minulost krásně prolíná s přítomností a postupně rozplétá psychické problémy a vnitřní […]
 • Nech mě jít, prosím10. ledna 2019 Nech mě jít, prosím Louis Lasker má svou rodinu nade všechno rád. Jedinou výjimku představují situace, kdy členy své rodiny upřímně nesnáší. Tenhle rozpor má ale hned několik důvodů. Rozvod otce, smrt matky, […]
 • Čest ničemy- román plný napětí a neskonalého citu4. února 2019 Čest ničemy- román plný napětí a neskonalého citu Máte rádi romány plné napětí a zároveň neskonalého citu? Chcete se vrátit do roku 1823 a prožít vášnivý příběh? Věřte, že kniha Čest ničemy vás určitě nezklame. Tak jako mě. Píše se rok […]
 • Žert - kniha1. června 2017 Žert - kniha Jeden muž se po delší době vrací domů a svůj návrat si představoval trochu jinak. To místo, kam se vrátil, na něj neudělalo vůbec dojem, spíše naopak. Po patnácti letech mimo městečko, kde […]
 • Pekáč buchet - lehké, vtipné, romantické čtení plné výtečných receptů8. října 2018 Pekáč buchet - lehké, vtipné, romantické čtení plné výtečných receptů Milujete čtení románů a jídlo? Vaříte rádi a jíte? Spojte to co opravdu milujete. Do rukou se mě dostala výborná kniha plná humoru, vtipu, romantiky i dobrého jídla. Chcete se inspirovat a […]
 • Příběh Eriky - kniha - recenze - 100 %27. března 2017 Příběh Eriky - kniha - recenze - 100 % Dnešní kniha je román, který ovšem není vůbec veselý. Spíše se jedná o skutečné události a přitom tak strašné, že kdo to nezažil, nemůže si to rozhodně představit. Příběh Eriky je sice […]
 • Peter Lundberg - kniha - recenze12. dubna 2017 Peter Lundberg - kniha - recenze Celým příběhem prosvítá jedna hlavní postava – Peter Lundberg - osamělý třicátník. Děj je zasazen do severské země - Švédsko. Od začátku vyprávění se spisovatelka věnuje rozchodu Petera a […]
 • Láska ze školního autobusu19. března 2017 Láska ze školního autobusu Ke knížce americké spisovatelky Rainbow Rowellové jsem přistupovala trochu skepticky. Na první velmi letmý pohled se vám totiž může zdát, že máte před sebou něco jako Muzikál ze střední […]