Lumpík zachraňuje - kniha

stažený soubor 1

Lumpík je roz­to­mi­lé malič­ké ště­ňát­ko, kte­ré žije se svou mamin­kou Daisy u Honzíkových pra­ro­di­čů. Honzík je malý kluk, kte­rý cho­dí sice do ško­ly, ale je vel­mi nepo­řád­ný a dá se říct, že i doce­la nezod­po­vě­ze­ný. Babička s dědeč­kem se spo­lu s Honzíkovými rodi­či roz­hod­nou, že Lumpík se sta­ne jejich pej­skem a bude s nimi žít ve měs­tě. Honzík je nad­še­ný, ale mamin­ka má dost vel­ké pochyb­nos­ti, kte­ré se časem sta­nou sku­teč­nos­tí, pro­to­že ví, jaký je Honzík. Navíc nema­jí se psy žád­né zku­še­nos­ti, ale tatí­nek ji uchlá­cho­lí, že to bude v pořád­ku. Tak si tedy jed­no­ho dne odve­zou Lumpíka do měs­ta.

Štěně se straš­ně těši­lo, že bude dělat s Honzíkem to, co dosud. V pra­xi to zna­me­na­lo honič­ky na dvo­ře a hra­ní. Ovšem nevě­dě­lo o tom, že začne ško­la. Honzík najed­nou musel začít plnit urči­té povin­nos­ti a Lumpík zůstá­val mno­ho hodin sám, pro­to­že i mamin­ka s tatín­kem muse­li cho­dit do prá­ce. Lumpíkovi nakou­pi­li spous­tu hra­ček, aby se měl čím bavit. Jednoho rána Honzík vystře­lil z domu do ško­ly, ale zapo­mněl dát Lumpíkovi vodu. Ten tam chudák usy­chal žíz­ní, dokud se neob­je­vi­la jeho klu­či­čí hla­va. Honzíka hod­ně mrze­lo, že zapo­mněl dát Lumpíkovi neje­nom vodu, ale i jíd­lo. Honzík cho­dil s Lumpíkem na pro­cház­ky, aby ho vyven­čil a jed­nou takhle potkal malou hol­čič­ku Adélku s její fen­kou Sněženkou.

Jelikož Honzík neměl ani poně­tí o psím výcvi­ku, tak mu hol­čič­ka tro­chu pomoh­la, ale Honzík pří­liš vděč­nos­ti nepro­je­vil. Ten den, kdy Honzík při­šel domů a kál se za to, že Lumpíka před odcho­dem do ško­ly nena­kr­mil a nena­chys­tal mu pití, však pokra­čo­val dal­ší kata­stro­fou. Honzík tou­žil pochlu­bit se kama­rá­dům s Lumpíkem a tak ho vzal na hřiš­tě, pro­to­že šel s chlap­ci hrát fot­bal, jen­že to pří­liš nedo­mys­lel. Honzík Lumpíka uvá­zal u slou­pu, kde na něj paři­lo slun­ce a ště­ně, kte­ré si mys­le­lo, že bude dová­dět s ruka­ma, zača­lo mít zdra­vot­ní pro­blémy – udě­la­lo se mu špat­ně.

V tom do vše­ho při­šla Honzíkova mamin­ka a nastal vítr. Okamžitě ho zahr­nu­la výčit­ka­mi kvů­li Lumpíkovi. Také mu zaká­za­la schá­zet se s kama­rá­dy, ale neu­přes­ni­la, na jak dlou­ho to bude. Maminka toho měla ako­rát tak dost a spo­leč­ně s tatín­kem se roz­hod­li, že pošlou Honzíka s Lumpíkem do psí škol­ky. Na ten nápad vlast­ně mamin­ku při­ved­la Adélka, pro­to­že tam taky cho­di­la. Jak Honzík s Lumpíkem zača­li cho­dit do škol­ky, tak se zlep­šo­va­lo cho­vá­ní nejen ště­ně­te, ale i jeho pána. Mimo toho ale došlo pro změ­nu ve ško­le, kam cho­di­li Honzík a Adélka do stej­né tří­dy, něco ne úpl­ně pěk­né­ho.

Více na Kritiky.cz
Samotáři – „…lidi málo hulej.“ „To je skvělá muzika! Tyo, co to je za muziku?“ „To je státní hymna, ty vole.“ „A jo...
Rozhovor s režisérem a scénáristou Bora Dagtekinem I když FAKJŮ PANE UČITELI není pokračováním Vašeho filmového debutu „Turečtina pro zač...
Tajemství Titanicu 3D Dokument o ztroskotaném nepotopitelném Titanicu je prvním filmem IMAXu, který se naše redakce r...
56.ZFF filmový spot CZ ...
Nech mě jít, prosím Louis Lasker má svou rodinu nade všechno rád. Jedinou výjimku představují situace, kdy členy ...

Jeden ze spo­lu­žá­ků zjis­til, co dělá tatí­nek Adélky a začal se jí kvů­li tomu posmí­vat a tím pádem s ní nechtě­li kama­rá­dit ostat­ní děti, až na Honzíka. Adélčin tatí­nek je totiž správ­ce hřbi­to­va, ale ve ško­le se jí smě­jí, že je hrob­ní­kem, při­tom ani nevě­dí, že dří­ve pra­co­val u spe­ci­ál­ní poli­cej­ní jed­not­ky, ale při­vo­dil si ve služ­bě zra­ně­ní a než by seděl v kan­ce­lá­ři nad papí­ry, šel radě­ji dělat tohle povo­lá­ní. No a s Adélky mamin­kou se zase sezná­mí, když Lumpík sní z odpad­ko­vé­ho koše ples­ni­vé potra­vi­ny, udě­lá se mu špat­ně a všich­ni spě­cha­jí s Lumpíkem na vete­ri­nu, kde je dok­tor­kou pro zví­řát­ka prá­vě Adélčina mamin­ka.

Velmi půvab­ná kníž­ka pro děti, kte­rá se jim musí líbit. Je to mimo krás­né­ho pří­bě­hu i vel­mi pouč­né a roz­hod­ně by se tato pohád­ka měla dětem zakou­pit. Navíc je straš­ně krás­ně nama­lo­va­ná obál­ka. Má 104 stran.

Knihu může­te zakou­pit za 95 Kč zde.

 

 • Autor: Otilie Grezlová
 • Žánr: děti a mlá­dež
 • Ilustrace: Tomáš Řízek
 • Nakladatelství: Alpress
 • Datum vydá­ní: 2017

 

Více na Kritiky.cz
Evil Dead 2 (1987) - 80% za tu Ashovu single pracku bez závazků Další pokračování kultovního hororu z roku 1981, tentokrát laděným spíše do černé kom...
Pořád jsem to já - O tvůrcích ...
Zdeněk Troška Zdeněk Troška se narodil r. 1953 v Hošticích u Volyně. Už od dětství rád poslouchal pohádk...
#1947: Requiem: Upíří rytíř 1 - 70 % Requiem: Upíří rytíř 1 (Requiem: Chevalier Vampire)Vydalo nakladatelství Crew v...
RECENZE – Malé temné lži Autorka: Sharon J. BoltonPřeklad: Květa PalowskáNakladatelství: DominoRok vydání v ČR: 2019Po...

 

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

 • Nejkrásnější pověsti - Obři, trpaslíci, vodníci a skryté poklady - kniha1. srpna 2017 Nejkrásnější pověsti - Obři, trpaslíci, vodníci a skryté poklady - kniha Kniha je rozdělena na mnoho pověstí, tak si ukážeme pár z nich, aby čtenáři věděli, na co se můžou těšit. První z příběhů je Benátčané a drahokamy z hory Kudrum. Příběh vypráví o dobách, […]
 • Útěk za láskou - kniha22. července 2017 Útěk za láskou - kniha Emma sedí normálně ve škole – je v maturitním ročníku – když tu najednou do třídy vtrhne dvoumetrový černoch Billy a začne jí nesmlouvavě dávat veškeré její věci do tašky, přičemž jí za […]
 • Gustík Smutník a kradač lidí - kniha16. července 2017 Gustík Smutník a kradač lidí - kniha Gustík Smutník je malý kluk, který žije ve strašidelném černém domě a jeho sousedé ho považují za nejnešťastnějšího chlapce na světě. Nikdo se s ním nepřátelí, nikdo nechodí na návštěvu, […]
 • Patnáctý skandál - kniha14. června 2017 Patnáctý skandál - kniha Lindsay je seržantka na policii a momentálně si užívá mateřství, je totiž maminkou maličké Julie, kterou spolu s manželem Joem milují nade vše. Kromě toho mají doma i fenku Martu, jejž […]
 • Nerozlučný pár - kniha20. července 2017 Nerozlučný pár - kniha Emily se zdá znovu noční můra, ve které jí sžírají plameny. Pracovala dříve u police, dokud se neseběhly ty osudné události, které jí převrátili život naruby a už nic nebylo jako předtím. […]
 • Učedník a válečný mág - kniha3. listopadu 2017 Učedník a válečný mág - kniha Fletcher si připadal jako v prázdnotě. V plicích měl mrazivé pálení a nedostávalo se mu kyslíku. V hlavě si přehrával svoje vzpomínky, když tu ho někdo vytáhnul a on se konečně mohl volně […]
 • Josefína a bytosti - kniha5. srpna 2017 Josefína a bytosti - kniha Josefína Slámová na první pohled vypadá jako normální patnáctiletá holka. Chodí do školy, do deváté třídy, takže je jí patnáct let. Její rodiče – fyzikářka a chemik, z ní chtějí mít to […]
 • Titeuf - Má mě ráda? - kniha16. července 2017 Titeuf - Má mě ráda? - kniha Titeuf je už větší kluk, který chodí do školy, má malou sestřičku a zajímá se o holky, ty však o jeho osobu vůbec. Jednou ráno se mu zdá příšerný sen – stane se z něj holka. Dokonce rodiče […]
 • Naše paní doktorka - kniha12. června 2017 Naše paní doktorka - kniha Laura se po psychickém kolapsu odstěhovala nebo lépe řečeno, vzala si dlouhodobé volno a začala žít v Potters Junctionu. Jednalo se o malé městečko, kde se jí nikdo neptal odkud je a co […]
 • Střípek malachitu - kniha31. října 2017 Střípek malachitu - kniha Simon byl na zkoušce orchestru a cítil se dost provinile. Nezvládal totiž už svoje hraní, tak jako ostatní. Příčina byla jedna - artritida. Momentálně byla přestávka a ostatní členové […]

1 komentář

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *