Kráska a zvíře - Nejkrásnější příběh

Kraska

Kdo by neznal legen­dár­ní pohád­ku, Kráska a zví­ře! Po celém svě­tě se nato­či­lo mno­ho růz­ných podob toho­to krás­né­ho pří­bě­hu ( u nás se nato­čil např.film Panna a Netvor, kte­rý byl vel­mi popu­lár­ní i díky hud­bě Petra Hapky) . Kniha, Kráska a Zvíře, pod­le vel­ko­fil­mu s Emmou Watson v hlav­ní roli, je navíc zpes­t­ře­na krás­ný­mi fot­ka­mi, kte­ré kni­ze dají kou­zel­ně pohád­ko­vou atmo­sfé­ru.

Příběh vyprá­ví o namyš­le­ném prin­ci, kte­ré­ho do zví­ře­te zak­le­je sta­ře­na. Tu princ odmít­ne ve svém zám­ku scho­vat před deš­těm.  Jednoho dne se k zám­ku dosta­ne Maurice, otec krás­né Belle. Zvíře ho uvěz­ní do žalá­ře. Belle se bude sna­žit své­ho otce zachrá­nit a tak se pozná se zví­ře­tem. Ten se do Belle zami­lu­je a nej­krás­něj­ší pří­běh může začít.

Kniha se mi vel­mi líbi­la hlav­ně vizu­ál­ně. Je plná „živých“ foto­gra­fií z nej­no­věj­ší­ho fil­mu o Krásce a zví­ře­ti a tím čte­ná­ře upou­tá na prv­ní pohled. Další vel­ké plus bych vidě­la v tom, že pří­běh je psa­ný sviž­ně, nejsou tam žád­né zby­teč­né a zdlou­ha­vé dia­lo­gy, tak­že hlav­ně dět­ský čte­nář si při­jde na své.  Příběh odsý­pá od začát­ku až do kon­ce a roz­hod­ně se u něho nenu­dí­te. Každý čte­nář si ihned zami­lu­je Belle, kte­rá je nejen krás­ná (hlav­ně díky hereč­ce Emmě Watson), ale také vel­mi hod­ná a chyt­rá. Příjemnými spo­leč­ní­ky celé kni­hy je také zakle­té slu­žeb­nic­tvo do hrníč­ků, kon­vič­ky a svíc­nu. Ti si Belle veli­ce oblí­bí a jsou její prů­vod­ci celým pří­bě­hem a čte­nář se s nimi i poba­ví.  Nejsou zde žád­né tzv. plo­ché posta­vy, kaž­dá z nich má něja­ký svůj smy­sl a to kni­ze dodá­vá dal­ší plus.

Jediné, co kni­hu tak troš­ku kazí, jsou někte­ré foto­gra­fie, kte­ré jsou buď moc tma­vé ane­bo roz­ma­za­né. Určitě by se daly vybrat lep­ší. Některé scé­ny mohou dospě­lé­mu čte­ná­ři při­pa­dat kostr­ba­té a málo popsa­né.

Celkově je kni­ha krás­ná a díky fotkám se stá­vá neo­do­la­tel­nou nejen pro dět­ské čte­ná­ře. Příběh, kte­rý zná sko­ro kaž­dý, zno­vu oží­vá nejen v nej­no­věj­ším fil­mu, ale hlav­ně díky této kni­ze. A mys­lím si, že se nikdy neo­mr­zí…


 • Žánr:pohád­ka, obráz­ko­vá kni­ha, lite­ra­tu­ra pro dív­ky
 • Nakladatelstvi:Egmont
 • Datum vydá­ní: 13.03.2017
 • Hodnocení: 87 %

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz se sle­vou za 254 Kč.

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Kráska a zví­ře - Nejkrásnější pří­běh
Hodnocení polož­ky
41star1star1star1stargray

Více na Kritiky.cz
Soutěž o plakáty k filmu Liga spravedlnosti S našim partnerem posters.cz, největším prodejcem plakátů v ČR, vyhlašujeme novou soutěž ...
Přání k mání - ROZHOVOR S REŽISÉREM VÍTEM KARASEM Co je Přání k mání za žánr? Pohádka? Komedie? Přání k mání je vykročení směrem k...
Che Guevara - revoluce (2008) Do kin dorazil dlouho očekávaný snímek o slavném kubánském revolucionáři - Che Guevara - Re...
Titulky k American Housewife S03E20 - Field Trippin“ Všechny dětičky mají tendenci využívat hodného rodiče, v tomto případě Grega. Vždyť je ...
Rozhovor s režisérem a scénáristou Bora Dagtekinem I když FAKJŮ PANE UČITELI není pokračováním Vašeho filmového debutu „Turečtina pro zač...
Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Monika Knápková

Dům bez knih, je jako tělo bez duše.... Julius Zeyer Jsem redaktorkou na tomto webu a mimo jiné píšu knihy, články a povídky, které mi dodávají elán a energii do života.

Související příspěvky:

 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Moje pohádky - Nejkrásnější příběhy25. dubna 2017 Moje pohádky - Nejkrásnější příběhy Také vaše děti milují disneyovky? Pohádky o kolouškovi Bambim, slůněti jménem Dumbo, o Lvím králi, Sto jedna dalmatinechPetru Panovi, Alence v říši divů, Knize džunglí a Aristokočkách? […]
 • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
 • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
 • Sedmikráskov - 10 nových příběhů Dyka s Vosákem a dalšími starými známými ze Sedmikráskova5. listopadu 2018 Sedmikráskov - 10 nových příběhů Dyka s Vosákem a dalšími starými známými ze Sedmikráskova Zelený princ - jednoho rána se ze zámku v Sedmikráskově ozve obrovský křik o pomoc. O chvíli později se k domu kouzelníka Samuela přiřítí zeleny goblin. Samuel zrovna pomáhal princezně […]
 • 4. prosince 2015 O princi Čekankovi, jak Putoval za princeznou a o všelijakých dobrodružstvích, která se mu přihodila Patrik Ouředník mne zaujal už před mnoha lety. Tehdy to bylo také moje první setkání se Šmírbuchem jazyka českého, tedy slovníkem nekonvenční češtiny. Ovšem autor, který v odborné […]