Kouzelnými vrátky pojďme za zvířátky - Do lesa

KouzelnymiVratky

Tato kníž­ka pro děti obsa­hu­je 48 stran. Knížka je urče­na pro děti od 3 let, kte­ré se při ní také urči­tě vel­mi zaba­ví. Knížka dětem při­blí­ží 22 nej­zná­měj­ších zví­řá­tek, kte­ré může­me potkat nebo zahléd­nout v lese. Mezi těmi­to zví­řát­ky nechy­bí klíš­tě, kte­ré kaž­dé­ho z nás vydě­sí, hlav­ně když ho najde­me na dětech.

Navzdory malé­mu počtu stran vám kni­ha nabíd­ne mno­ho zába­vy. Každému zví­řát­ku je věno­va­ná jed­na stra­na, kte­rá obsa­hu­je bás­nič­ku, popis zví­řát­ka a také popis celé­ho zví­ře­cí­ho kla­nu, nesmí chy­bět infor­ma­ce o potra­vě atd. Na celé dru­hé stra­ně vždy nalez­ne­te zábav­ný kvíz nebo obrá­zek, na kte­rém máte plnit růz­né úko­lay. S při­po­je­ním bás­nič­ky a hádan­ky tato kni­ha roz­hod­ně malé čte­ná­ře nebu­de nudit a hlav­ně se v ní něco nau­čí, což byl i záměr autor­ky.

Obrázky jsou vel­mi pěk­ně tema­tic­ky nakres­le­ny a vždy zná­zor­ňu­jí dané zví­řát­ko včet­ně situ­a­ce, kte­rá se ode­hrá­vá. Hádanky jsou pro děti vel­mi dob­ře a nápa­di­tě vymyš­le­né a zvlád­ne je i kaž­dý před­ško­lák. Písmena jsou střed­ně vel­ká a tex­ty nejsou pří­liš dlou­hé, a tak je zvlád­ne poma­lu číst i prv­ňák. Akorát při hádan­kách bude­te muset na děti dohlí­žet, aby správ­ně pocho­pi­ly, co mají dělat.

Kniha je vel­mi zábav­ná a pro děti nauč­ná, roz­hod­ně ji dopo­ru­ču­ji. Vazba je kva­lit­ní, a tak se hned po něko­li­ka pře­čte­ních neroz­pad­ne. Cena kni­hy odpo­ví­dá kva­li­tě a své­mu zábav­né­mu obsa­hu. Od autor­ky vyšla ješ­tě jed­na kníž­ka, a to s názvem Kouzelnými vrát­ky pojď­me za zví­řát­ky - Na dvo­re­ček, kte­ré bude urči­tě také tak zábav­ná jako ten­to titul.

Knihu si může­te kou­pit na AlbatrosMedia.cz se sle­vou za 135 Kč.


Děkuji Karolině Koblížkové za korek­tor­ské prá­ce 🙂

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Divadélko se zvířátky na louce - Moudré pohádky s výchovným poučením28. září 2017 Divadélko se zvířátky na louce - Moudré pohádky s výchovným poučením Rodičům batolat netřeba představovat autorku dětských knih Romanu Suchou. Nepíše dětskou prózu, zaměřuje se na aktivity pro nejmenší. V řadě dětských klubů, mateřských školek ale i […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]