9788020444233_1 Z_parize_do_parize
Joseph Joffo - Z Paříže do Paříže

Joseph Joffo - Z Paříže do Paříže
Ohodnoťte člá­nek

Dva brat­ři, dese­ti­le­tý Joseph a dva­nác­ti­le­tý Maurice Joffové, žijí v Paříži s rodi­či a star­ší­mi brat­ři, kte­ří pra­cu­jí spo­leč­ně s otcem v rodin­ném holič­ství. Čas trá­ví stej­ně jako jiní klu­ci v jejich věku – ško­lou, pou­lič­ný­mi hrát­ka­mi i lum­pár­na­mi. Již brzy se však jejich život od zákla­dů změ­ní: píše se rok 1941, Francie je oku­po­va­ná Němci, nacis­té pořád při­tvr­zu­jí – a Joffové jsou Židi!

Situace je stá­le váž­něj­ši, a tak tatí­nek roz­hod­ne: klu­ci musí pryč. Okamžitě, sami, bez papí­rů, mají ode­jít noč­ním vla­kem, dostat se přes demar­kač­ní čáru a pak za star­ší­mi bra­t­ry do svo­bod­né zóny na jihu Francie. Jediné, co berou sebou, jsou chle­bí­ky, ve kte­rých mají oble­če­ní a jíd­lo, a tro­chu peněz. Kromě toho jsou ale vyba­ve­ni i bys­tros­tí, sta­teč­nos­tí a vyna­lé­za­vos­tí.

V kni­ze Z Paříže do Paříže popsal Joseph Joffo sku­teč­ný pří­běh své rodi­ny. Napsal ho z pohle­du dese­ti­le­té­ho klu­ka, kte­rým teh­dy byl, a díky tomu je kni­ha navzdo­ry váž­né­mu téma­tu plná opti­mi­zmu a nadě­je, že všech­no bude zase v pořád­ku. Joseph i Maurice jsou pod­ni­ka­ví a když se naskyt­ne pří­le­ži­tost vydě­lat si něja­ké pění­ze, vyu­ži­jí ji. Po pře­kro­če­ní demar­kač­ní čáry se Maurice roz­hod­ne, že přes ni za pění­ze pro­ve­de dal­ší uprch­lí­ky z oku­po­va­né čás­ti Francie, ve svo­bod­né zóně si vydě­lá­va­jí nároč­ným výměn­ným obcho­dem a cho­dí i do prá­ce, aby neby­li star­ším bra­t­rům na obtíž.

I když se rodi­ně poda­ří setkat se a pro­žít pár měsí­ců spo­lu, vál­ka pořád není u kon­ce, a Joffové se musí zno­vu roz­dě­lit. Maurice a Joseph pokra­ču­jí v ces­tě, dosta­nou se do spá­rů gesta­pa, no jejich před­ví­da­vost, vyna­lé­za­vost i štěs­tí, kte­ré je pro­vá­zí od samé­ho začát­ku puto­vá­ní, jim zachrá­ní život. A když zatknou jejich tatín­ka, musí zno­vu utí­kat. Netuší, kdy to všech­no skon­čí, ani zda se všich­ni zno­vu set­ka­jí.

Kromě dob­ro­druž­ství, kte­ré klu­ci na cestách zaží­va­jí, je v kni­ze popsá­no i to, jak pře­sta­li být dět­mi. Jejich odva­ha a schop­nost por­vat se ze živo­tom, ať se děje coko­liv, a víra v dob­rý konec jsou obdi­vu­hod­né a inspi­ra­tiv­ní a pokud máte rádi sku­teč­né pří­běhy, kte­ré vás chy­tí za srd­ce, tuhle kni­hu si zami­lu­je­te.

Hodnocení: 90%

 

Z Paříže do Paříže

Originální název: Un Sac de Billes

Autor: Joseph Joffo

Překlad: Eva Pilařová

Vydáno: 2017, Mladá fron­ta

Počet stran: 270

Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Mladá fron­ta. V pří­pa­dě zájmu kni­hu zakou­pí­te zde.

 

Janka Mišúnová

Související příspěvky:

 • Můj život v jeho tlapkách - Já ho držím za vodítko, on mě drží za srdce20. května 2017 Můj život v jeho tlapkách - Já ho držím za vodítko, on mě drží za srdce Wendy Hillingová trpí vzácnou genetickou vadou označovanou jako nemoc motýlích křídel. Ta způsobuje, že se jí při sebemenším nárazu trhá kůže a naskakují puchýře. Zlatý retrívr Ted, […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
 • Deník mimoňky - Příběhy NESCHOPNÝ psí chůvy20. května 2017 Deník mimoňky - Příběhy NESCHOPNÝ psí chůvy Oblíbená mimoňka Nikki Maxwellová se vrací již po desáté a přináší další várku příběhu ze svého života, trapasů i šílených nápadů. Ve snaze pomoct svému idolovi Brandonovi se rozhodne […]
 • Šofér, který změnil dějiny7. července 2017 Šofér, který změnil dějiny Atentát na Františka Ferdinanda, následníka trůnu, který se odehrál 28. června 1914 v Sarajevu, je známá a historiky dopodrobna zpracována událost. Kniha Šofér, který změnil dějiny je […]
 • Tajná válka Coco Chanel6. července 2017 Tajná válka Coco Chanel Gabrielle "Coco" Chanel stvořila vzhled moderní ženy a vybudovala módní impérium. Její život mezi lety 1941 až 1954 zůstával tajemstvím, o kterém nemluvila ani ona, ani autoři jejích […]
 • Tilar J. Mazzeo: Ireniny děti - nevšední příběh ženy, která z varšavského ghetta zachránila 2500 dětí4. března 2018 Tilar J. Mazzeo: Ireniny děti - nevšední příběh ženy, která z varšavského ghetta zachránila 2500 dětí Irena Sendlerová pracovala jako sociální pracovnice ve Varšavě. Počas druhé světové války byla součástí odbojového hnutí a když viděla, v jakých hrozných podmínkách Židé v ghettu žijí, […]
 • Ochrání dva bratři svůj mlýn?18. prosince 2018 Ochrání dva bratři svůj mlýn? Když František a Karel Hadrbolcovi slíbí svému umírajícímu otci, že nedopustí, aby mlýn a další pozemky, které rodina vlastní, dostal do rukou někdo cizí, netuší, že je čeká celoživotní […]
 • Dívka v modrém plášti30. května 2017 Dívka v modrém plášti Píše se rok 1943. V Amsterdamu okupovaném nacisty vládne přídělový systém. Mladá Hanneke však na černém trhu dokáže sehnat většinu věcí, které lidé potřebují. Při jedné z donášek ji její […]
 • Zlato je v mé krvi, v mém dechu i v barvě mých očí9. května 2017 Zlato je v mé krvi, v mém dechu i v barvě mých očí Lee Westfallová má láskyplnou rodinu, domov, který miluje a oddaného nejlepšího kamaráda. Kromě toho má ale i tajemství: dokáže v okolním světě vycítit zlato. Díky tomu dokáže rodině […]

1 reakce

 1. 1. srpna 2017

  […] Dva brat­ři, dese­ti­le­tý Joseph a dva­nác­ti­le­tý Maurice Joffové, žijí v Paříži s rodi­či a star­ší­mi brat­ři, kte­ří pra­cu­jí spo­leč­ně s otcem v rodin­ném holič­ství. Čas trá­ví stej­ně jako jiní klu­ci v jejich … Source: Joseph Joffo – Z Paříže do Paříže […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *