John Flanagan: Hraničářův učeň - První roky - Turnaj na Gorlanu

031

John Flanagan, kte­ré­ho mno­zí zna­jí díky jeho veleslav­né fan­ta­sy sérii „Hraničářův učeň“, se vra­cí na scé­nu! Nezavede nás nikam jinam, než prá­vě do jedi­neč­né­ho pro­stře­dí svě­ta hra­ni­čá­řů, kte­rým si zís­kal obli­bu po celém svě­tě. Chcete se dozvě­dět, co před­chá­ze­lo tomu, než se Halt a Crowley sta­li hrdi­ny? Chcete zjis­tit, jak to všech­no zača­lo? Pěkně od úpl­né­ho začát­ku? Pak bys­te si nemě­li nechat ujít Turnaj na Gorlanu, prv­ní díl nové série „První roky“, kte­rá je vlast­ně tako­vým del­ším pro­lo­gem k samot­né­mu Hraničářovu učni.

Děj nás vra­cí do minu­los­ti, kdy je sbor hra­ni­čá­řů utla­čo­ván nad­vlá­dou zrád­né­ho baro­na Morgaratha, kte­rý lač­ní po moci. Princ Duncan pod­le zvěs­tí ničí sever země, a tak se ho uprch­lík Halt a mla­dý hra­ni­čář Crowley roz­hod­nout najít a sjed­no­tit hra­ni­čá­ře, aby spo­leč­ně bojo­va­li za svou zemi. Povede se jim to, nebo zví­tě­zí kru­tý baron?

Kdo již díla Johna Flanagana zná, tak mi dá za prav­du, že má vskut­ku pou­ta­vý styl psa­ní, od kte­ré­ho se lze jen těž­ko odtrh­nout. Nejen, že píše s pořád­nou dáv­kou akce, dob­ro­druž­ství a napě­tí, ale hlav­ně jeho vtíp­ky, tref­né poznám­ky a neza­po­me­nu­tel­ný sar­kas­mus jsou hlav­ním důvo­dem, proč čte­ná­ři jeho kni­hy tak zbož­ňu­jí. Ani Turnaj na Gorlanu nebyl výjim­kou a já se moh­la rado­vat z hlá­šek, sar­kas­tic­kých pozná­mek a skvě­lé­ho smys­lu pro humor. Ale je to puto­vá­ní, akce, intri­ky a boje, co pří­bě­hu dodá­vá spád a čti­vost, o kte­rou není vůbec nou­ze. Stránky se čtou oprav­du samy i přes­to, že děj byl na mě poně­kud jed­no­du­chý a mnoh­dy vel­mi před­ví­da­tel­ný, což je vel­ká ško­da.

Zklamalo mě, že jsem si v prů­bě­hu čte­ní snad­no domys­le­la, co se sta­ne, jaký bude závěr a nemoh­la jsem se tudíž těšit z žád­né­ho šoku­jí­cí­ho odha­le­ní či ale­spoň men­ší­ho pře­kva­pe­ní. Přijde mi, že se autor v někte­rých pasá­žích sna­žil pří­běh až moc natáh­nout. To tomu ubí­ra­lo tako­vou tu jis­kru, kte­rou na jeho kni­hách o hra­ni­čá­řích obdi­vu­ji. I cel­ko­vá záplet­ka by pro svou pří­liš­nou jed­no­du­chost moh­la být lep­ší.

Více na Kritiky.cz
Titulky k Victoria S03E01 - Uneasy Lies the Head that Wears the Crown Píše se rok 1848 a Francie se zmítá v revoluci, jejímž vyústěním je nová Francouzská repu...
Statečné srdce William se tajně oženil, aby se jeho žena vyhla králově nařízenému právu první noci. Jejic...
Farma SK – 8. série – 77. díl https://youtu.be/0YDzEXyEdm8 ...
Jan Tříska Česko-americký divadelní, filmový a televizní herec. Rodák z Prahy, který chtěl být původn...
Teorie tygra nabízí moudra pro oslabené kocourky Příběh stárnoucího zvěrolékaře Jana, který si najednou uvědomí, že mu do života mluví ...

Ale na dru­hou stra­nu, jak jsem již psa­la – při čte­ní se poba­ví­te, zasmě­je­te a za chví­li nebu­de­te mít už co číst a ani si neu­vě­do­mí­te, že to uběh­lo tak rych­le. Flanagan je holt roze­ný vypra­věč po kaž­dé strán­ce, to se mu musí nechat. Zároveň se mi líbi­lo, že Turnaj na Gorlanu nám uká­zal sta­ré zná­mé hrdi­ny z tro­chu jiné­ho pohle­du v jejich mlad­ší ver­zi. Také jsem pozna­la spous­tu nových postav s roz­liš­ný­mi cha­rak­te­ry, což krás­ně oži­vi­lo celý pří­běh.

Turnaj na Gorlanu dopo­ru­ču­ji čte­ná­řům Hraničářova učně, kte­ří se chtě­jí vrá­tit ke své oblí­be­né sérii a dozvě­dět se něco víc. Ale ani noví čte­ná­ři nepo­hrd­nou tím­to dílem, pro­to­že vše je sro­zu­mi­tel­ně a postup­ně vysvět­le­no, tak­že se není tře­ba obá­vat toho, že bys­te něco nepo­cho­pi­li. Pokud tou­ží­te po dáv­ce napě­tí, fan­ta­sy, chce­te při­hlí­žet sou­bo­jům a smát se nad vti­py, pak je Turnaj na Gorlanu jas­nou vol­bou pro koho­ko­liv!


 • Autor:John Flanagan
 • Žánr:fan­ta­sy pro děti
 • Nakladatelstvi:Egmont
 • Datum vydá­ní:01.04.2016

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz.

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Vendula Jindrová

Jsem velká milovnice čtení, psaní, knih a příběhů, díky kterým dokážu zapomenout na svět okolo a zároveň mu i lépe porozumět. Kromě literatury ještě hraju na klavír, ráda cestuju, peču a zdravě vařím, zajímám se o jógu, přírodní kosmetiku a zdravý životní styl. Doufám, že se vám mé články budou líbit a že si třeba i nějakou knihu na mé doporučení přečtete! ;)

Související příspěvky:

 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Elly Blakeová - Ledová krev7. listopadu 2017 Elly Blakeová - Ledová krev Ruby má zvláštní dar. Dokáže ovládat oheň. Ve světe, ve kterém žije, je však tato schopnost smrtelně nebezpečná. Vláda totiž patří lidem ovládajícím led, a ti se snaží Ohnivé zničit. Z […]
 • Amber – deset výprav mezi světy4. ledna 2016 Amber – deset výprav mezi světy  ,,Jediný skutečný svět, všechny ostatní jsou jen stíny.“ Ačkoli má tato série jedny z nejpodivnějších obálek, jaké lze ve fantastické literatuře najít, jedná se zároveň o jednu z […]
 • Bylinkové pohádky - pohádky, ve kterých se ukazuje moudrost díky bylinkám25. února 2019 Bylinkové pohádky - pohádky, ve kterých se ukazuje moudrost díky bylinkám Princezna Melisa - kdesi v daleké zemi žil král s královnou, kteří měli jednu dceru, princeznu Melisu. Ta země byla v podstatě meduňkové království, protože kam se člověk podíval, všude […]
 • Sarah J. Maasová: Královna stínů5. února 2017 Sarah J. Maasová: Královna stínů Knihu v dnešní době napíše kde kdo a kdejaké nakladatelství se jí ujme a vydá ji. A tak není výjimkou, když se setkáme s tituly, které jsou málo úspěšné, nebaví nás a jednoduše nám […]