Jane Corryová - Manželova žena

manzelova zena

Když se mla­dá advo­kát­ka Lily pro­vdá za Eda, je odhod­lá­na nechat minu­lost za sebou a začít odz­no­va. Pak ale začne pra­co­vat na svém prv­ním při­pa­du vraž­dy a sezná­mí se s Joem, odsou­ze­ným vra­hem, kte­rý ji nevy­svět­li­tel­ně při­ta­hu­je a kvů­li kte­ré­mu bude brzy ochot­ná ris­ko­vat téměř všech­no.

Lily není jedi­ná, kdo má tajem­ství. Malá Carla, dce­ra Lilyiny sou­sed­ky, už ve svých deví­ti letech ví, že díky tajem­stvím může zís­kat, coko­li chce. A když se po něko­li­ka letech Carla zno­vu obje­ví v Lilyině živo­tě, spus­tí řetě­zec udá­los­tí, kte­rý může skon­čit jen jedi­ným způ­so­bem.

Manželova žena je napí­na­vý román o živo­tech vysta­vě­ných na lžích. Nejdřív na malých a nevin­ných, jaké kaž­dý člo­věk vyslo­ví něko­li­krát za den. Ty však postu­pem času naros­tou do tako­vých roz­mě­rů, že už se neda­jí zvlád­nout - a prav­da vypla­ve na povrch.  V pří­bě­hu se stří­da­jí dvě vypra­věč­ky - Lily v ich-formě a Carla v er-formě. Jejich živo­ty se pro­ple­tou, když se Lily nabíd­ne, že Carlu pohlí­dá. Její man­žel­ství  se začí­na­jí­cím uměl­cem Edem nefun­gu­je, a tak je Carla víta­ným roz­ptý­le­ním, díky kte­ré­mu se nemu­sí sou­stře­dit na svůj nevy­da­re­ný vztah. Oba dva si Carlu oblí­bí a Ed se roz­hod­ne, že ji nama­lu­je. Když ale Lily odha­lí, že Carlina mat­ka se zaplet­la s jejím žena­tým kole­gou, vyhrá­ží se, že všech­no řek­ne jeho man­žel­ce. Krátce poté se Carla s mámou vytra­tí z jejich živo­ta.

Po mno­ha letech se Edovi poda­ří obraz, na kte­rém je Carla, pro­dat. Získá tak dost peněz, aby si mohl otevřít vlast­ní gale­rii a kou­pit na hypo­té­ku hez­ký nový dům. S Lily mají syna, a zdá se, že jim nic nechy­bí. Problémy začnou, když se Carla roz­hod­ne doža­do­vat se peněz za obraz. A není jedi­ná, kdo sa vyno­řil z minu­los­ti. Joe, kte­ré­ho Lily dosta­la z vězě­ní, jí je pořád zavá­za­ný, a tak jí neu­stá­le pomá­há, a co víc - tuší, že je otcem Lilyina syna! I když to Lily popí­rá, Joe trvá na tes­tech DNA, pro­to­že chce znát prav­du. A prav­da by moh­la zni­čit úpl­ně všech­no...

Autorce se poved­lo napsat pro­pra­co­va­ný psy­cho­lo­gic­ký thriller plný neče­ka­ných zvra­tů a napě­tí. Každá z postav má své svět­lé i stin­né strán­ky a dobrou moti­va­ci pro své činy, tak­že spo­leč­ně s nimi pře­ží­vá­te jejich pří­běhy až do pře­kva­pi­vé­ho kon­ce, ke kte­ré­mu poma­lu, ale jis­tě pří­běh míří, a nad kte­rým bude­te pře­mýš­let ješ­tě dlou­ho po dočte­ní.

Hodnocení: 90%

 

Manželova žena

Autor: Jane Corryová

Originální název: My Husband’s Wife

Překlad: Jana Mandelíková

Vydáno: 2017, Mladá fron­ta

Počet stran: 384

Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Mladá fron­ta. Jestli vás kni­ha zau­ja­la, zakou­pí­te ji zde.

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Jane Corryová - Pokrevní sestra20. června 2018 Jane Corryová - Pokrevní sestra Sestry Kitty a Alison vedou odlišné životy. Kitty žije v ústavu. Nedokáže promluvit a nehodu, která ji do ústavu dostala, si vůbec nevybavuje. Nevzpomíná si ani na svůj předešlý život. […]
  • Skryté okno - kniha23. února 2018 Skryté okno - kniha Za poslední týdny nová nájemnice prožila hodně zvláštních nocí ve svém bytě. Koukala z okna na silnici, kde jezdila auta hned poté i na hvězdy. Zvuky venkovní kulisy už vlastně ani […]
  • Šest krát dva - kniha21. února 2018 Šest krát dva - kniha Desiré Rosenkvistové se dostal do rukou dost zvláštní dopis. Pisatelkou byla jistá žena, která už se dva měsíce potýkala se zvláštnímu zvuky u sebe doma. Připadalo jí to, jakoby byl někdo […]
  • B. A. Paris - V pasti lží12. června 2018 B. A. Paris - V pasti lží Zdá se, že Cassie začína selhávat pamět. Nepamatuje si, kde zaparkovala své auto, neví, jaký dárek má koupit pro přítelkyni, zapomíná na domluvené schůzky a občas se stane, že domů dorazí […]
  • Navždy spolu, v dobrém i zlém12. listopadu 2018 Navždy spolu, v dobrém i zlém Američané Merry, Sam a Connor jsou dokonalá rodina, která žije na dokonalém místě na švédském venkově. Merry si svůj nový život nemůže vynachválit. Miluje pečení, práci na zahradé i svého […]
  • Teď mlč je vydařeným debutem Emily Elgarové14. srpna 2018 Teď mlč je vydařeným debutem Emily Elgarové Když v Nemocnici Svaté Kateřiny na jednotce intenzivní péče skončí mladá žena Cassie Jensenová, ihned se o ni začne zajímat vrchní sestra Alice. Její nová pacientka se jí zdá povědomá a […]
  • Zmizení Šimona Šťopky - kniha11. srpna 2017 Zmizení Šimona Šťopky - kniha Emily vypadá jako vcelku normální menší holčička, ale není to tak úplně pravda. Je totiž spolumajitelkou firmy Křídla a spol. což je vílí detektivní kancelář. Sdílí ji s mnoha zvláštními […]
  • Jan Masaryk - Pravdivý příběh9. dubna 2017 Jan Masaryk - Pravdivý příběh Kniha Jan Masaryk, na níž se autorsky podíleli Pavel Kosatík a Michal Kolář, slibuje čtenářům přinést ucelený a objektivní životopis Jana Masaryka. Zejména pozdní osud Jana Masaryka je i […]
  • Josefína a bytosti - kniha5. srpna 2017 Josefína a bytosti - kniha Josefína Slámová na první pohled vypadá jako normální patnáctiletá holka. Chodí do školy, do deváté třídy, takže je jí patnáct let. Její rodiče – fyzikářka a chemik, z ní chtějí mít to […]
  • Jasně zářící Hvězda Severu10. ledna 2019 Jasně zářící Hvězda Severu Před dvanácti lety se mladičká Su-min vydala na romantický výlet na odlehlý jihokorejský ostrov a pak záhadně zmizela. Její sestra Jenna ale nevěří, že je mrtvá. Když ji pak CIA v téhle […]