Intimně po mailu - kniha - recenze - 100 %

  •  
828 bg

Román o dvou kama­rád­kách – Lenka a Danuše, kte­ré si spo­lu čile emai­lo­vě dopi­su­jí. Začíná tím, že si Lenka postě­žu­je na své­ho man­že­la Honzu, kte­rý si měl domů při­vést něja­kou cou­ru, když byla na pra­cov­ním ško­le­ní – tak jí to tedy dekla­mo­val mla­dý sou­sed Petr. Po něko­li­ka dnech Lenka píše Danče, že se jí odmí­tá Honza při­znat, pro­to­že nic tako­vé­ho neu­dě­lal. Nakonec to dospě­je do fáze, že se Lenka a Petr sblí­ží a začnou spo­lu cho­dit, i když je Lenka ješ­tě vda­ná, avšak čeká na roz­vod.

Danča si pro změ­nu stě­žu­je na prá­ci, kte­rou nestí­há, při­čemž se navíc musí věno­vat dce­ři Nelince a až na posled­ním mís­tě je její muž David. V prá­ci na ni kla­dou stá­le víc povin­nos­tí a začí­ná jí to pěk­ně štvát. Tak se roz­hod­la změ­nit mís­to. Ovšem ani Danuše není bez chy­by – když její David odje­de na ško­le­ní, pozve si Pana Božského nebo­li své­ho milen­ce.

Osud vzta­hu Lenky a Petra se změ­ní ve chví­li, kdy ji zbi­je sko­ro až do bez­vě­do­mí. Zachrání ji kupo­di­vu stá­le ješ­tě její man­žel Honza, kte­rý ho chce za to, co udě­lal Lence, zmlá­tit, avšak ta ho zasta­ví. Nakonec začne byd­let zno­vu u něj i s malým Matějem. Dokonce tím vyštve jeho blond pří­tel­ky­ni. Danča se po zis­ku nové­ho zaměst­ná­ní opět při­stih­la, že nestí­há. Navíc už před­tím Lence radi­la, aby od Petra utek­la, než ji zabi­je. Lenka také od Petra zjis­tí prav­du o Honzovi, kte­rá jí otře­se.

Kniha psa­ná jako emai­lo­vé zprá­vy, to je dost nápa­di­té, ješ­tě se u nás nikdy nic tako­vé­ho neu­ved­lo, ale tohle nemá chy­bu. Nečekala jsem od toho nic, spíš nao­pak, avšak byla jsem pře­kva­pe­ná. Je to straš­ně dob­rá a vtip­ná kníž­ka, řek­la bych, že spí­še pro ženy. Líbí se mi také ilu­stra­ce na oba­lu. Mimoto je to pod­le sku­teč­né­ho pří­bě­hu. Má 152 stran.

Věnovalo nakla­da­tel­ství Nava.

 • Autor: Lenka Bartáková, Daniela Procházková
 • Žánr: belet­rie, romá­ny
 • Ilustrace: Martina Pavlová
 • Nakladatelstvi: Nava
 • Datum vydá­ní: 2010


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

 • Peter Lundberg - kniha - recenze12. dubna 2017 Peter Lundberg - kniha - recenze Celým příběhem prosvítá jedna hlavní postava – Peter Lundberg - osamělý třicátník. Děj je zasazen do severské země - Švédsko. Od začátku vyprávění se spisovatelka věnuje rozchodu Petera a […]
 • Zakázané ovoce - kniha10. dubna 2018 Zakázané ovoce - kniha Věra Nekonečná je úplně normální obyčejná žena, která má dvě dospělé děti, manžela Bedřicha, chodí do práce a má relativně spokojený život, protože i po celoživotním soužití mají s […]
 • Jinny z Finmory - Divoká jízda - kniha - recenze - 100 %21. dubna 2017 Jinny z Finmory - Divoká jízda - kniha - recenze - 100 % Jinny se přestěhovala z Finmory na Skotskou vysočinu a pozná arabskou horkokrevnou klisnu Šantu. Pokouší se jí cvičit mírumilovně, tudíž žádný křik ani bití, to vše je Jinny jako milovnici […]
 • Rošťák Bertík - Tesákyyy! - kniha - recenze - 100 %3. dubna 2017 Rošťák Bertík - Tesákyyy! - kniha - recenze - 100 % Alan MacDonald napsal sérii o jednom zvláštník klukovi – Bertík. V této knize najdeme tři příběhy. Hned ten první se jmenuje stejně jako podtitul v názvu. Bertík začne podezírat školníka […]
 • Padesát odstínů dominance - kniha - recenze9. dubna 2017 Padesát odstínů dominance - kniha - recenze Mladé dívce Mirandě se v devíti letech zhroutil svět, když zjistila, že jejími rodiči jsou dědeček s babičkou, u kterých žila, když se jí matka vzdala. Přitom si celou dobu myslela, že […]
 • O bílém kocourkovi - kniha12. dubna 2018 O bílém kocourkovi - kniha Mia je menší holka, která chodí do školy a momentálně se velmi trápí, protože jí zemřel její milovaný kocour Sandy. Její nejlepší kamarádka Emilka má kočku Hedvábku, kterou její panička […]
 • Čertice Andělka - kniha - recenze - 100 %31. března 2017 Čertice Andělka - kniha - recenze - 100 % Andělka Hezoučká – tak zní jméno jedné holčičí čertice. Sice vypadá jako andílek, ale má v sobě něco divokého. V téhle půvabné dětské knížce ji najdete ve třech příbězích. Hned v tom […]
 • Ustrašené kotě - kniha - recenze - 100 %2. dubna 2017 Ustrašené kotě - kniha - recenze - 100 % Pohádková kniha Ustrašené kotě je další z titulů od známé anglické spisovatelky Holly Webb, která se specializuje na tento žánr a vždy vypráví příběh, kde je hlavním hrdinou zvířátko. […]
 • Tanec bohů - kniha12. června 2017 Tanec bohů - kniha Larkin se velmi těžce pohyboval po domě, kde vlastně před chvíli proběhla svatba. Ovšem ve stínu krve, zbraní a bitvy. Bitva proběhla proti démonům, kteří je napadli. Jednalo se o vampýry […]
 • Tři muži ve člunu jsou zpět - kniha29. června 2018 Tři muži ve člunu jsou zpět - kniha Vypravěč příběhu se sešel se svým kamarádem Márou na obědě v hospodě U dvou koček. Museli spolu totiž probrat okolnosti odjezdu na vodu, který se měl uskutečnit už druhý den. Kromě jich […]