Ghost in the Shell - 95 %

Ghost01

Tak prv­ně recen­zu­ji japon­ský komiks. Trocha je to těž­ší číst, než kla­sic­ký komik­so­vý sešit z Evropy nebo Ameriky. Je to hlav­ně kvů­li tomu, že čes­ký pře­klad dodr­žu­je japon­ský styl čte­ní, a tak pro čes­ké čte­ná­ře se vlast­ně čte odza­du, od kon­ce , od posled­ní strán­ky, smě­rem zpra­va dole­va.  Proto je ihned na úvod­ní strán­ce, kde bychom měli čekat začá­tek komik­su upo­zor­ně­ní, že máme začít od kon­ce.

Příběh kybor­g­ky Motoko Kusanagi asi už všich­ni zná­te z fil­mu, kte­rý jsem recen­zo­val před dvě­ma měsí­ci (Ghost in the Shell - 80 %). Až teď jsem se pořád­ně dostal k původ­ní ver­zi, ze kte­ré film vychá­zí.

Na roz­díl od ame­ric­ké­ho fil­mu je pří­běh Motoko 100% japon­ský, žád­ní Američani, žád­ní Evropani. Jenom japon­ská  kybe­n­pun­ko­vá komik­so­vá kni­ha, kte­rá se čte vel­mi dob­ře.

Autor Masamune Širó začal svo­ji nej­slav­něj­ší komik­so­vou kni­hu psát už v roce 1989 v časo­pi­se Šúkan Young Magazine. Vydávání na pokra­čo­vá­ní je na celé kni­ze znát. Původní lis­ty komik­sů jsou pře­váž­ně  čer­no­bí­lé,  men­ši­na strá­nek (hlav­ně úvo­dy a kon­ce pří­bě­hů v kapi­to­le) je barev­ně kolo­ro­va­ná.

V kni­ze nás čeká 12 kapi­tol, od pro­lo­gu, do epi­lo­gu, ve kte­rých pro­ží­vá­me prv­ní zná­mé pří­běhy hlav­ní hrdin­ky. Boje pro­ti zlým kor­po­ra­cím, dět­ské prá­ci a dal­ší­mi věc­mi, co jsou nezá­kon­né. Dozvíme se i pár drob­nos­tí o tom, jak vlast­ně kybor­go­vé vzni­ka­jí a  jak je to vlast­ně  se spo­je­ním robo­tí­ho těla s lid­skou čás­tí (moz­kem a čás­tí míchy).

Ghost in Shell je váž­ně dob­rý komiks, sice si musí­te dávat pozor, že se čte opač­ně, ale o to více máte pocit, že je to správ­ný japon­ský pří­běh. Všechny posta­vy jsou dost dob­ře sty­li­zo­va­né, hlav­ní hrdin­ka je dost sexy aby to fanouš­ky komik­su dost dob­ře bavi­lo. Japonci jsou dost dob­ře šíle­ní, tak čas od času najde­te na strán­kách i dob­ře oddycho­vé (humor­né) čás­ti, kte­ré jsou nakres­le­ny jinak, než pře­váž­ná vět­ši­na strá­nek.

Nesmíme zapo­me­nout i na auto­rův doslov, kte­rý nám vysvět­lu­je, jak na komiks při­šel, kde ho vydá­val a dal­ší důle­ži­té infor­ma­ce ke komik­su. Autorův doslov je jak v pře­kla­du, tak v ori­gi­nál­ní Japonštině.

Mně se pros­tě komiks líbí, je to vel­ký pří­sun japon­ské Mangy a Kyberpunku, kte­rý se sice nemu­sí líbit všem čte­ná­řům, ale kul­tov­ní sta­tus to oprav­du má. Hlavně je to čti­vý, humor­ný, zábav­ný a dob­ře pro­ží­vá­te pří­běhy kolem hlav­ní kybor­g­ky Motoko Kusanagi.


 • Scénář: Masamune Širó
 • Kresba: Masamune Širó
 • Překlad: Anna Křivánková
 • Cyklus: Ghost in the Shell
 • Počet stran: 348
 • Formát: 214x147 mm, bro­žo­va­ná
 • Rok vydá­ní: 2017
 • Vydání: prv­ní

Knihu si může­te zakou­pit na Crew.cz se sle­vou za 399 Kč.

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

1 komentář

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Související příspěvky:

 • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • Kiera Cassová: Siréna3. dubna 2017 Kiera Cassová: Siréna Než se Kahlen stala sirénou, byla normální náctiletou dívkou a žila obyčejný život. Když se ale s rodinou plaví na lodi, která se náhle začne potápět, setká se s Oceánem, který ji zachrání […]
 •   Knižní novinka - Tajemství Kremlu - 90%4. února 2018   Knižní novinka - Tajemství Kremlu - 90% Kreml v ruském jazyce znamená pevnost, nebo opevnění, i před cizíma očima, což tak trochu napovídá i název knihy Tajemství Kremlu. O Kremlu toho byla v novinách či ve zpravodajství […]
 • RECENZE – Ukradené dětství Kamily29. ledna 2019 RECENZE – Ukradené dětství Kamily Autorka: Danka ŠárkováNakladatelství: AnahitaRok vydání: 2018Počet stran: 192ISBN: 978-80-87740-15-6Anotace:Když přijde na svět Kamila, všichni se radují, že je další človíček na světě. […]