Dívka v modrém plášti

Dívka v mod­rém pláš­ti
Ohodnoťte člá­nek

Píše se rok 1943. V Amsterdamu oku­po­va­ném nacis­ty vlád­ne pří­dě­lo­vý sys­tém. Mladá Hanneke však na čer­ném trhu doká­že sehnat vět­ši­nu věcí, kte­ré lidé potře­bu­jí. Při jed­né z doná­šek ji její pra­vi­del­ná zákaz­ni­ce požá­dá o pomoc.

Nechce však sehnat maso nebo pet­ro­lej. Potají u sebe ukrý­va­la židov­skou dív­ku, a ta zmi­ze­la nezná­mo kam. Vzala si jen svůj mod­rý plášť a žena, kte­rá jí poskyt­la úkryt, věří, že Hanneke dív­ku doká­že najít. Ta váhá, no nako­nec se roz­hod­ne, že to zku­sí. Její pát­rá­ní ji zave­de až do samé­ho srd­ce stu­dent­ské­ho pro­ti­na­cis­tic­ké­ho odbo­je, kde potká lidi, kte­ří jí mož­ná při­ve­dou na správ­nou sto­pu...

Autorka si zjis­ti­la infor­ma­ce o prů­bě­hu vál­ky v Amsterdamu, drže­la se fak­tů a pří­běhy jejich postav jsou inspi­ro­vá­ny sku­teč­ný­mi lid­mi. Možná i díky tomu jsou posta­vy vykres­le­né věro­hod­ně a rea­lis­tic­ky.

V pří­bě­hu jsou i detek­tiv­ní prv­ky, no navzdo­ry tomu nebyl napí­na­vý. Působil spíš jako opis jed­not­li­vých udá­los­tí než text, kte­rý má vtáh­nout čte­ná­ře do děje. Jediný zvrat, kte­rý se ode­hrál ve dru­hé polo­vi­ně kni­hy, děj sice oži­vil, ale na 300-stranovú kni­hu je to málo.

I tak je kni­ha zají­ma­vým pohle­dem na život ve váleč­ném Amsterdamu, na život mla­dých a jejich postoj k vál­ce a pře­ži­tí. Skvěle vykres­le­né posta­vy a netra­dič­ní výběr měs­ta, ve kte­rém se tenhle váleč­ný román ode­hrá­vá, jsou důvo­dem, proč si tuhle kni­hu pře­číst.

Hodnocení: 65 %

 

Dívka v mod­rém pláš­ti

Originální název: Girl in the Blue Coat

Autorka: Monica Hesseová

Překlad: Martina Buchlová

Nakladatelství: Fragment

Rok vydá­ní: 2017

Počet stran: 304

Děkuji nakla­da­tel­ství Albatros za recenz­ní výtisk.

Knihu zakou­pí­te zde.

Janka Mišúnová

Související příspěvky:

 • Můj život v jeho tlapkách - Já ho držím za vodítko, on mě drží za srdce20. května 2017 Můj život v jeho tlapkách - Já ho držím za vodítko, on mě drží za srdce Wendy Hillingová trpí vzácnou genetickou vadou označovanou jako nemoc motýlích křídel. Ta způsobuje, že se jí při sebemenším nárazu trhá kůže a naskakují puchýře. Zlatý retrívr Ted, […]
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
 • Princezna má pouze jedno srdce25. května 2017 Princezna má pouze jedno srdce Princezna Eadlyn od své Selekce nic nečekala.  S tím, že ji podstoupí, souhlasila jenom kvůli tomu, aby uklidnila situaci v Illey, v zemi, které vládnou její rodičé. Třicetpět kluků přišlo […]
 • Marissa Meyerová: Bez srdce30. května 2017 Marissa Meyerová: Bez srdce Předtím, než se stala Srdcovou královnou, byla jen obyčejnou dívkou, která toužila po vlastním pekařství, nezávislosti a lásce. To, co se odehrálo před slavným příběhem Alenky v Říší divů […]
 • Traci Chee - Čtenářka2. února 2018 Traci Chee - Čtenářka Představte si svět, kde je čtení chápáno jako výsada, a je povoleno jen hrstce nejmocnějších, protože v knihách se skrývá nejen minulost, ale i budoucnost... Poté, co byl její otec […]
 • Iona Greyová - Dopisy, které nikdo nečetl14. listopadu 2017 Iona Greyová - Dopisy, které nikdo nečetl Píše se rok 1943.  V Londýně zničeném nálety se setkávají Stella, nešťastně vdaná žena, a Dan, pilot amerického letectva. I když všude kolem nich zuří válka, zamilují se do sebe a plánují […]
 • Za zavřenými dveřmi29. června 2017 Za zavřenými dveřmi Jack Angel je pohledný a úspěšný právník. Grace Angelová je jeho krásná a elegantní manželka. Jsou téměř nerozluční. Někdo by to mohl nazvat pravou láskou. Je to však skutečně […]
 • Tajný deník Hendrika Groena8. června 2017 Tajný deník Hendrika Groena Hendrik Groen nemá rád staré lidi. A kolik že je jemu? 83 let. Žije v amsterdamském domově důchodců, ale ani on, ani jeho nejlepší přítel Evert díky svému nadhledu a svéráznému humoru mezi […]
 • Zlato je v mé krvi, v mém dechu i v barvě mých očí9. května 2017 Zlato je v mé krvi, v mém dechu i v barvě mých očí Lee Westfallová má láskyplnou rodinu, domov, který miluje a oddaného nejlepšího kamaráda. Kromě toho má ale i tajemství: dokáže v okolním světě vycítit zlato. Díky tomu dokáže rodině […]

1 reakce

 1. 31. května 2017

  […] Píše se rok 1943. V Amsterdamu oku­po­va­ném nacis­ty vlád­ne pří­dě­lo­vý sys­tém. Mladá Hanneke však na čer­ném trhu doká­že sehnat vět­ši­nu věcí, kte­ré lidé potře­bu­jí. Při jed­né z doná­šek … Source: Dívka v mod­rém pláš­ti […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *