Babicovy fotbalové dobroty - kniha - recenze

413 bg

Jiří Babica nikdy neza­há­lel a sou­běž­ně se svý­mi tele­viz­ní­mi pořa­dy vyrá­běl i kuchař­ky. Další v pořa­dí Babicovy fot­ba­lo­vé dob­ro­ty spa­da­jí mezi tro­chu odliš­né, než na co jsou fanouš­ci zvyklí. Sice zde má Jiří Babica v uvo­zov­kách nor­mál­ní recep­ty, avšak drti­vá vět­ši­na z nich je pojme­no­va­ných něja­kým fot­ba­lo­vým ter­mí­nem. K tomu je navíc u kaž­dé­ho recep­tu i tako­vá jako­by časo­mí­ra, jenž odmě­řu­je dél­ku už uběh­nu­té­ho fot­ba­lo­vé­ho utká­ní, ale ne pou­ze v deva­de­sá­ti minu­tách – jede přes dvě hodi­ny.

I ten­to­krát to má roz­dě­le­né na tema­tic­ké kapi­to­ly – Sparťanský stůl (Jan Berger), Slávistický stůl (Vladimír Šmicer), Bohemácký stůl (Antonín Panenka), Plzeňský stůl (Pavel Horváth), Muzikantský stůl (Ondřej Hejma), Herecký stůl (Leoš Noha). Přejdeme k výbě­ru recep­tů. Tak tře­ba v kate­go­rii Sparta tu máme Vytočený tre­nér. Pod tím si asi všich­ni před­sta­vu­jí člo­vě­ka řvou­cí­ho na hrá­če, ale zde se jed­ná o plně­né tor­tilly.

Slávistický stůl poslou­ží recep­tem Vladimíra Šmicra – Rajská omáč­ka s hově­zím masem. Bohemácký stůl nabíd­ne mimo jiné Hlavy zapo­me­nu­té v šat­ně nebo Kde jste, Slováci. Recepty z fot­ba­lo­vé­ho klu­bu Plzně jsou tako­vé pra­vé chlap­ské, mini­mál­ně tedy Červená kar­ta. Jde vlast­ně o žeb­ír­ka s pivem, ne na pití, ale do jíd­la. Tento recept je dopl­ně­ný i o kla­sic­ký zel­ný salát. Ondřej Hejma se v muzi­kant­ském oddí­le nena­chal zahan­bit a při­dal Havlův guláš.

Herecký stůl skrý­vá tako­vé skvos­ty jako Messiho sní­da­ně, Smažený bran­kář či Šikmooký fot­ba­lis­ta a mno­ho jiných. Dále si při­jdou na své i milov­ní­ci slad­ké­ho – Marcipánové kou­le, Míšův bílý balon, Sladké vítěz­ství.

Je to dob­rá kuchař­ka, ako­rát bych si muse­la někte­ré recep­ty něja­kým způ­so­bem pře­ko­pat pod­le své­ho, pro­to­že mi až tak úpl­ně nese­dí. Ale to je nor­mál­ní, sto lidí, sto chu­tí. Má 132 stran i plných foto­gra­fií.

Věnovalo nakla­da­tel­ství Eminent.

 • Autor: Jiří Babica
 • Žánr: kuchař­ky
 • Nakladatelstvi: Eminent
 • Datum vydá­ní: 2012


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

 • Babicovy dobroty - 78 receptů, triků a vychytávek, které v televizi určitě neuvidíte - kniha - recenze6. dubna 2017 Babicovy dobroty - 78 receptů, triků a vychytávek, které v televizi určitě neuvidíte - kniha - recenze Tohle je velmi speciální kuchařka. Tady totiž najdeme recepty, které si Jiří Babica vesměs vymyslel z hlavy a neuvedl je do televizní praxe. Hned první recepty jsou pod nadpisem Děti. […]
 • Jiří Babica na cestách - kniha - recenze23. dubna 2017 Jiří Babica na cestách - kniha - recenze Jiří Babica na cestách je kuchařka rozdělená podle světadílů a následně i některých zemí. Evropa je dost rozlehlá, tedy co se týká receptů v této knize. Nejvíce předpisů najdete z Německa […]
 • Babicovy dobroty 2 - kniha - recenze6. dubna 2017 Babicovy dobroty 2 - kniha - recenze Jiří Babica nezaspal na vavřínech a po úspěchu prvního dílu jeho kuchařky přišel s dvojkou. Opět tu najdeme mnoho fotografií, přehledně ucelených u každého receptu, aby člověk viděl, jak […]
 • Babicovy dobroty - kniha - recenze23. března 2017 Babicovy dobroty - kniha - recenze V každé televizi se dnes vaří a také se čile vydávají kuchařky. Jedním z nejznámějších kuchařů je Jiří Babica. Svou první kuchařku jednoduše nazvanou Babicovy dobroty s podtitulem Jak jíst […]
 • Kryštof ADéHáDě: O cestě k duši dítěte...26. září 2018 Kryštof ADéHáDě: O cestě k duši dítěte... První roky a začátky jsou stejné. Víra, že to není pravda. Víra, že se to zlepší. Že naše dítě JE normální a nebude mít žádné mimořádné požadavky, vždyť i těch normálních je taková […]
 • Na mou duši do psích uší - kniha - recenze - 100 %17. dubna 2017 Na mou duši do psích uší - kniha - recenze - 100 % Vlastimil Brodský byl hvězda jednak filmového plátna, ale taktéž i rozhlasového éteru, kde vyprávěl pohádky. Posléze si je začal vymýšlet a vyprávět svému jezevčíkovi Hugovi. Všechny byly […]
 • Sapík Babica - Čtyři roční období na talíři - kniha - recenze24. března 2017 Sapík Babica - Čtyři roční období na talíři - kniha - recenze V této knize se sešli dvě velké osobnosti vaření – Jaroslav Sapík a Jiří Babica. Mám ráda obálky knih všeobecně a tady mě zaujalo jejich společné foto. Kniha má podtitul Čtyři roční období […]
 • Bezlepková cukrárna - kniha5. července 2017 Bezlepková cukrárna - kniha Lidé, kteří musí dodržovat bezlepkovou dietu, to mají docela těžké, protože si nemůžou vzít to, co v uvozovkách normální člověk. Právě pro ně, ale nejenom, vznikla speciální kuchařka, […]
 • Synové přicházejí a odcházejí, matky to nevzdávají nikdy - kniha - recenze - 100 %29. března 2017 Synové přicházejí a odcházejí, matky to nevzdávají nikdy - kniha - recenze - 100 % William Saroyan stvořil další knihu povídek, kde se tentokrát zaobírá setkáními se slavnými lidmi své doby. Některá jména bude znát každý pro jejich proslulost, o jiných pro změnu čtenář […]
 • Škola dřímajícího tygra Mistra Borise Tichanovského4. dubna 2019 Škola dřímajícího tygra Mistra Borise Tichanovského Těžko tai či popisovat slovy, i to DVD to má vlastně těžké, protože něco tak vnitřního, zároveň ale tělesného se prostě musí prožít. To i sám autor upozorňuje. Nejlepší způsob, jak prožít […]