570x460x0_43e918f59327a5baaf2430edec451cb3
Babicovy dobroty - kniha - recenze

Babicovy dob­ro­ty - kni­ha - recen­ze
Ohodnoťte člá­nek

V kaž­dé tele­vi­zi se dnes vaří a také se čile vydá­va­jí kuchař­ky. Jedním z nej­zná­měj­ších kucha­řů je Jiří Babica. Svou prv­ní kuchař­ku jed­no­du­še nazva­nou Babicovy dob­ro­ty s podti­tu­lem Jak jíst dob­ře, lev­ně a s chu­tí, napsal v roce 2009. Kromě pěk­né obál­ky s fot­kou auto­ra v ní najde­me ke kaž­dé­mu recep­tu obsáh­lé foto­gra­fie. Mimo jiné jsou zde i lidé, jenž se obje­vi­li pří­mo v jeho pořa­du na tele­vi­zi Nova.

 

Kniha je roz­dě­le­ná na něko­lik odvět­ví – začí­ná se polév­ka­mi. Je jich tu sice jenom šest, ale všech­ny dob­ré. Mezi zají­ma­vé bych vypích­la bram­bo­rač­ku s koko­sem. V zape­če­ných dob­ro­tách najde­te kro­mě jiné­ho i lasag­ne nebo kuře­cí páli­vou bom­bu – Tex Mex. Další kate­go­rie jsou závit­ky a rolá­dy, při­čemž asi nejmé­ně obvyk­lá je bram­bo­ro­vá rolá­da. I tu před­vá­děl Jiří Babica ve svém pořa­du. Speciální kapi­to­lou kuchař­ky jsou Hosté.

 

V pod­sta­tě jde v uvo­zov­kách o oby­čej­né lidi, u kte­rých, a se kte­rý­mi se v pořa­du vaři­li i jejich recep­ty. Autor neza­po­mněl ani na maso­žrav­ce, pro ně je tu též jed­na maso­vá spe­ci­a­li­ta za dru­hou. Kdo vyzná­vá zdra­vý život­ní styl, pochut­ná si zele­ni­no­vých rece­pi­sech. Ve spe­ci­á­lech najde­te zase i neob­vyk­lé recep­tu­ry, ale zase nijak slo­ži­té, na to Jiří Babica vždy dbal. V závě­ru kuchař­ky je oddíl dezer­tů. Nejsou ale leda­ja­ké. Máme tu tře­ba baná­no­vou ome­le­tu nebo dezert s názvem Chudý rytíř.

 

Moje hod­no­ce­ní kuchař­ky bude klad­né. Tak líbí se mi obal, jak už jsem řek­la. Uvnitř je plno fotek, kte­ré doklá­da­jí pří­pra­vu samot­ných recep­tů. Jinak si mys­lím, že si tady kaž­dý vybe­re, to roz­hod­ně.

 

Knihu věno­va­lo nakla­da­tel­ství Eminent.

 

 • Autor: Jiří Babica
 • Žánr: kuchař­ky
 • Nakladatelstvi: Eminent
 • Datum vydá­ní: 09.09.2009

Jana Plecháčová

Související příspěvky:

 • Babicovy dobroty 2 - kniha - recenze6. dubna 2017 Babicovy dobroty 2 - kniha - recenze Jiří Babica nezaspal na vavřínech a po úspěchu prvního dílu jeho kuchařky přišel s dvojkou. Opět tu najdeme mnoho fotografií, přehledně ucelených u každého receptu, aby člověk viděl, jak […]
 • Pečeme zdravě a chutně - kniha - recenze - 100 %29. března 2017 Pečeme zdravě a chutně - kniha - recenze - 100 % Remoska měla nedávno, lépe řečeno vloni, výročí – 60 let. Právě kvůli těmto kulatinám vyšla speciální kuchařka s recepty koncipovanými přímo do ní. Tahle kuchařská kniha se hodí jak […]
 • Sapík Babica - Čtyři roční období na talíři - kniha - recenze24. března 2017 Sapík Babica - Čtyři roční období na talíři - kniha - recenze V této knize se sešli dvě velké osobnosti vaření – Jaroslav Sapík a Jiří Babica. Mám ráda obálky knih všeobecně a tady mě zaujalo jejich společné foto. Kniha má podtitul Čtyři roční období […]
 • Babicovy fotbalové dobroty - kniha - recenze23. dubna 2017 Babicovy fotbalové dobroty - kniha - recenze Jiří Babica nikdy nezahálel a souběžně se svými televizními pořady vyráběl i kuchařky. Další v pořadí Babicovy fotbalové dobroty spadají mezi trochu odlišné, než na co jsou fanoušci […]
 • Jiří Babica na cestách - kniha - recenze23. dubna 2017 Jiří Babica na cestách - kniha - recenze Jiří Babica na cestách je kuchařka rozdělená podle světadílů a následně i některých zemí. Evropa je dost rozlehlá, tedy co se týká receptů v této knize. Nejvíce předpisů najdete z Německa […]
 • Babicovy dobroty - 78 receptů, triků a vychytávek, které v televizi určitě neuvidíte - kniha - recenze6. dubna 2017 Babicovy dobroty - 78 receptů, triků a vychytávek, které v televizi určitě neuvidíte - kniha - recenze Tohle je velmi speciální kuchařka. Tady totiž najdeme recepty, které si Jiří Babica vesměs vymyslel z hlavy a neuvedl je do televizní praxe. Hned první recepty jsou pod nadpisem Děti. […]
 • Sladký život od autorek, které rády mlsají. 36 krát!28. března 2017 Sladký život od autorek, které rády mlsají. 36 krát! Nejlepší mlsací recepty jsou vždycky od toho, kdo strašně rád mlsá! A když se mlsný jazýček spojí s touhou po zdravém stravování, můžete si být jisti, že to je ONO. Žádné nechutné náhražky […]
 • Cukrfree kuchařka – Janina Černá24. ledna 2017 Cukrfree kuchařka – Janina Černá Cukr – součást našich životů, úžasná chuť, která vás dostane do dobré nálady a zbaví stresu. Sladká chuť jahod, zmrzliny, zákusku, která se vám rozplývá na jazyku… Pokud se rozhodnete jít […]
 • 36x Vegetariánské dobroty okouzlí i masožravce26. května 2017 36x Vegetariánské dobroty okouzlí i masožravce Slibuju na vlastní kožich!  Třicet šest receptů, které kvalitně položí základy tvůrčí a inspirující vegetariánské kuchyně. Které oživí jakoukoliv kuchyni, nějakým vegetariánstvím možná ani […]
 • Kryštof ADéHáDě: O cestě k duši dítěte...26. září 2018 Kryštof ADéHáDě: O cestě k duši dítěte... První roky a začátky jsou stejné. Víra, že to není pravda. Víra, že se to zlepší. Že naše dítě JE normální a nebude mít žádné mimořádné požadavky, vždyť i těch normálních je taková […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *