599_bg
Babicovy dobroty 2 - kniha - recenze

Babicovy dob­ro­ty 2 - kni­ha - recen­ze
Ohodnoťte člá­nek

Jiří Babica neza­spal na vav­ří­nech a po úspě­chu prv­ní­ho dílu jeho kuchař­ky při­šel s dvoj­kou. Opět tu najde­me mno­ho foto­gra­fií, pře­hled­ně uce­le­ných u kaž­dé­ho recep­tu, aby člo­věk viděl, jak vlast­ně na to. Říká se, polév­ka je grunt, tak­že nemů­že chy­bět ani tady. Řekla bych, že ten­to­krát jsou to doce­la sil­né polév­ky, ale urči­tě by se dala něja­ká vybrat. Jiří Babica ani ten­to­krát neza­po­mněl na maso­žrav­ce. Najdeme tu napří­klad hově­zí rolá­du nebo rumps­teak po argen­tin­sku.

 

V kapi­to­le hos­té, se věnu­je opět recep­tům, kte­ré vaři­li v jeho pořa­du kucha­ři tzv. z lidu. Já osob­ně si mys­lím, že to jsou doce­la spe­ci­a­li­ty než v uvo­zov­kách nor­mál­ní jíd­lo. V oddí­le zele­ni­ny je pou­ži­tá čas­to tako­vá, jakou já nemám ráda – cuke­ta, lilek, kedlub­ny. Ale to nezna­me­ná, že to dru­hé­mu nebu­de chut­nat. V téhle kuchař­ce je zvlášt­ní kapi­to­la – kri­zo­vé recep­ty – dalo by se to ozna­čit i ter­mí­nem co dům dal.

 

Opět ani zde nemů­že chy­bět mle­té maso. Mě zau­ja­la tře­ba seka­ná bábov­ka. Mám ráda hou­by, tak­že mě potě­ši­ly hou­bo­vé recep­ty, kte­ré v prv­ním díle neby­ly. Ve spe­ci­á­lech najde­me trha­nec po thaj­sku nebo tres­ku pod man­dlo­vou krus­tou a jiné. Na posled­ní oddíl – dezer­ty, jsem se těši­la, pro­to­že mám ráda slad­ké, a to vše­o­bec­ně. Máme tady jableč­ný koláč, tva­ro­ho­vé miništo­ly či meruň­ky pod čepi­cí. Kuchařka se mi líbí, urči­tě by se dalo vybrat něco k uva­ře­ní. Vím, co říkám, jsem totiž ze stej­né­ho obo­ru. Kuchařka má 190 stran.

 

Knihu věno­va­lo nakla­da­tel­ství Eminent.

 

 • Autor: Jiří Babica
 • Žánr: kuchař­ky
 • Nakladatelstvi: Eminent
 • Datum vydá­ní: 2010

 

Jana Plecháčová

Související příspěvky:

 • Babicovy dobroty - 78 receptů, triků a vychytávek, které v televizi určitě neuvidíte - kniha - recenze6. dubna 2017 Babicovy dobroty - 78 receptů, triků a vychytávek, které v televizi určitě neuvidíte - kniha - recenze Tohle je velmi speciální kuchařka. Tady totiž najdeme recepty, které si Jiří Babica vesměs vymyslel z hlavy a neuvedl je do televizní praxe. Hned první recepty jsou pod nadpisem Děti. […]
 • Babicovy dobroty - kniha - recenze23. března 2017 Babicovy dobroty - kniha - recenze V každé televizi se dnes vaří a také se čile vydávají kuchařky. Jedním z nejznámějších kuchařů je Jiří Babica. Svou první kuchařku jednoduše nazvanou Babicovy dobroty s podtitulem Jak jíst […]
 • Babicovy fotbalové dobroty - kniha - recenze23. dubna 2017 Babicovy fotbalové dobroty - kniha - recenze Jiří Babica nikdy nezahálel a souběžně se svými televizními pořady vyráběl i kuchařky. Další v pořadí Babicovy fotbalové dobroty spadají mezi trochu odlišné, než na co jsou fanoušci […]
 • Jiří Babica na cestách - kniha - recenze23. dubna 2017 Jiří Babica na cestách - kniha - recenze Jiří Babica na cestách je kuchařka rozdělená podle světadílů a následně i některých zemí. Evropa je dost rozlehlá, tedy co se týká receptů v této knize. Nejvíce předpisů najdete z Německa […]
 • Pečeme zdravě a chutně - kniha - recenze - 100 %29. března 2017 Pečeme zdravě a chutně - kniha - recenze - 100 % Remoska měla nedávno, lépe řečeno vloni, výročí – 60 let. Právě kvůli těmto kulatinám vyšla speciální kuchařka s recepty koncipovanými přímo do ní. Tahle kuchařská kniha se hodí jak […]
 • Sapík Babica - Čtyři roční období na talíři - kniha - recenze24. března 2017 Sapík Babica - Čtyři roční období na talíři - kniha - recenze V této knize se sešli dvě velké osobnosti vaření – Jaroslav Sapík a Jiří Babica. Mám ráda obálky knih všeobecně a tady mě zaujalo jejich společné foto. Kniha má podtitul Čtyři roční období […]
 • Cukrfree kuchařka – Janina Černá24. ledna 2017 Cukrfree kuchařka – Janina Černá Cukr – součást našich životů, úžasná chuť, která vás dostane do dobré nálady a zbaví stresu. Sladká chuť jahod, zmrzliny, zákusku, která se vám rozplývá na jazyku… Pokud se rozhodnete jít […]
 • Zdravé a hravé svačinky BENTO. Každodenní recepty na nápadité jídlo.14. ledna 2019 Zdravé a hravé svačinky BENTO. Každodenní recepty na nápadité jídlo. Tato kniha vás dokonale seznámí s velmi oblíbenou a vynikající, zdravou variantou jídla, připravovaného do krabičky, a to nejen v Japonsku, ale i jinde ve světě, je takzvané „bento“. Jedná […]
 • Kryštof ADéHáDě: O cestě k duši dítěte...26. září 2018 Kryštof ADéHáDě: O cestě k duši dítěte... První roky a začátky jsou stejné. Víra, že to není pravda. Víra, že se to zlepší. Že naše dítě JE normální a nebude mít žádné mimořádné požadavky, vždyť i těch normálních je taková […]
 • Voňavý Inspiromat Kačky Tiché je mlsanda bez pocitu hříchu9. ledna 2019 Voňavý Inspiromat Kačky Tiché je mlsanda bez pocitu hříchu Autorka slibuje nálož jídel, po kterých se budete cítit krásně, svěže, zdravě a budou vám nebetyčně chutnat. Tedy tak nějak jsem si namlsala a ve své hlavě překroutila anotaci. Kačka Tichá […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *