36x Vegetariánské dobroty okouzlí i masožravce

Vegetarianske dobroty box na web kopie

Slibuju na vlast­ní kožich!  Třicet šest recep­tů, kte­ré kva­lit­ně polo­ží zákla­dy tvůr­čí a inspi­ru­jí­cí vege­ta­ri­án­ské kuchy­ně. Které oži­ví jakou­ko­liv kuchy­ni, něja­kým vege­ta­ri­án­stvím mož­ná ani netře­ba se ohá­nět. Kombinace a nové nápa­dy k těm­to recep­tům může­te mít jaké­ko­liv – klid­ně i maso­vé. Snad jen pozor, roz­ml­san­ci se sta­nou ješ­tě roz­ml­sa­něj­ší­mi!

A že fan­ta­zie je prá­vě tím, co zaží­vá nad tou­to inspi­ra­tiv­ní nálo­ží dob­rot, nej­vět­ší roz­let.

Inspirace na celý den

Jsou kuchař­ky, kte­ré pro­lis­tu­je­te a zapo­me­ne­te. Sem tam něco uva­ří­te, aby se neřeklo. Ale pak jsou tako­vé, u kte­rých si napí­še­te nákup­ní lís­tek nebo dokon­ce je máte v hla­vě ve chví­li, kdy naku­pu­je­te.

Tak to má být! Máte ji v hla­vě pros­tě celý den!

Nejlepší kuchař­ka na svě­tě je ta, kte­rou máte v hla­vě ve chví­li, kdy v obcho­dě naku­pu­je­te. Protože vidí­te před sebou ten obrá­zek finál­ní­ho výsled­ku, přes­ně víte, co máte kou­pit a už se pros­tě nemů­že­te dočkat! Mohla bych tu pět chvá­lu, ale nej­lé­pe asi kaž­dý udě­lá, když si něco z této kuchař­ky pros­tě vytvo­ří. Až jsem muse­la čas­to kar­tič­ky odklá­dat, pro­to­že bych neu­stá­le vaři­la.

A roz­hod­ně jsem se z nich nau­či­la pár parád­ních jídel a fíg­lů. Sami jis­tě uzná­te, že mno­ho z řeče­né­ho lze pou­žít i pro maso­žrav­ce, pro­to­že si z Vegetariánských dob­rot vytvo­ří­me dobrou pří­lo­hu.

Kanárské bram­bo­ry, plně­né cuket i kolá­če z růžič­ko­vé kapus­ty

Brambory, kte­ré vaří­te v sil­ně oso­le­né vodě a vodu nechá­te vyva­řit, vypa­da­jí lehce ojí­ně­le a svou chu­tí se podo­ba­jí bram­bo­rám peče­ným v ohni. Skvělý nápad! Plněné cuke­ty vás zase nau­čí vyu­ží­vat rost­lin­né nápl­ně, suše­ná raj­ča­ta, sýry a nápl­ně spo­jo­vat tře­ba ovčí­mi sýry nebo jogur­ty… kré­mo­vá spo­je­ní zape­če­né zele­ni­ny vyu­ži­je­te také u sla­ných kolá­čů, napří­klad ten z růžič­ko­vé kapus­ty může inspi­ro­vat i k oby­čej­né zape­če­né kapus­tě na stej­ný způ­sob a k její­mu podá­vá­ní tře­ba k dob­ré­mu stea­ku.

A o mlsá­ní není nou­ze - tře­ba tyhle oli­vo­vé křup­ky jsem pek­la něko­li­krát. Popravdě, víno k nim ani nechy­bě­lo. Chybělo jedi­né - dal­ší mis­ka!

Mnohokrát jsem zapo­mí­na­la, že jsem v jakési spe­ci­a­li­zo­va­né kuchař­ce, pro­to­že mou pozor­nost a zvě­da­vost zce­la ovládly kom­bi­na­ce koře­ní, ingre­di­en­cí a jejich hor­ké spo­jo­vá­ní peče­ním, mixo­vá­ním, míchá­ním salá­tů… Užitečné tipy, návrhy a zají­ma­vé infor­ma­ce o pou­ži­tých ingre­di­en­cí potom jen pod­po­ří pes­t­rost kar­tič­ko­vých kucha­řek a chuť pro sebe něco udě­lat.

Udělat si oprav­du skvě­lé jíd­lo a ješ­tě u toho pře­mýš­let, jak jinak by se dalo udě­lat příš­tě.

A věř­te, že na to příš­tě se bude­te nesku­teč­ně těšit!

Inspirujete se s kuchař­kou Vegetariánské dob­ro­ty (Synergie Publishing SE, 2017, www.synergiepublishing.com )


Ohodnoťte článek


Renata Petříčková

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Pohádková kuchařka, kouzelné vaření pro děti15. května 2019 Pohádková kuchařka, kouzelné vaření pro děti Také vám děti rádi pomáhají v kuchyni při vaření? Tak proč si tohle společné vaření tak trochu neužít spolu s "Pohádkovou kuchařkou", a neproměnit si ho tak na kouzelné a hravé vaření […]
  • Pekáč buchet - lehké, vtipné, romantické čtení plné výtečných receptů8. října 2018 Pekáč buchet - lehké, vtipné, romantické čtení plné výtečných receptů Milujete čtení románů a jídlo? Vaříte rádi a jíte? Spojte to co opravdu milujete. Do rukou se mě dostala výborná kniha plná humoru, vtipu, romantiky i dobrého jídla. Chcete se inspirovat a […]
  • Polibek jako dezert – lepší než čokoláda19. února 2019 Polibek jako dezert – lepší než čokoláda Milujete jídlo a romány z prostředí restaurace s jemným nádechem erotického jiskření? Hledáte příjemné čtení, při kterém si můžete zamlsat a neztloustnete při tom? Láska může být opravdu […]
  • A proto nejíme zvířátka.... Protože nejsou produktem k jídlu?18. prosince 2017 A proto nejíme zvířátka.... Protože nejsou produktem k jídlu? První dětská knížka, která se na zvířátka dívá jiným způsobem. Roztomilým, leč důrazným.  Lidským. A hodně dětskýma očima. Takovým, že nebudete mít chuť je jíst. Protože vlastně vůbec […]
  • Sapík Babica - Čtyři roční období na talíři - kniha - recenze24. března 2017 Sapík Babica - Čtyři roční období na talíři - kniha - recenze V této knize se sešli dvě velké osobnosti vaření – Jaroslav Sapík a Jiří Babica. Mám ráda obálky knih všeobecně a tady mě zaujalo jejich společné foto. Kniha má podtitul Čtyři roční období […]
  • Tajná přísada láska - román o jídle, restauraci i bezmezné lásce24. října 2018 Tajná přísada láska - román o jídle, restauraci i bezmezné lásce Román o jídle, vaření i restauraci, ale také o bezmezné lásce a citu. Hledáte příjemné čtení, při kterém si můžete pochutnat a neztloustnete při tom? Láska může být opravdu tajnou přísadou […]
  • Voňavý Inspiromat Kačky Tiché je mlsanda bez pocitu hříchu9. ledna 2019 Voňavý Inspiromat Kačky Tiché je mlsanda bez pocitu hříchu Autorka slibuje nálož jídel, po kterých se budete cítit krásně, svěže, zdravě a budou vám nebetyčně chutnat. Tedy tak nějak jsem si namlsala a ve své hlavě překroutila anotaci. Kačka Tichá […]
  • Pečeme zdravě a chutně - kniha - recenze - 100 %29. března 2017 Pečeme zdravě a chutně - kniha - recenze - 100 % Remoska měla nedávno, lépe řečeno vloni, výročí – 60 let. Právě kvůli těmto kulatinám vyšla speciální kuchařka s recepty koncipovanými přímo do ní. Tahle kuchařská kniha se hodí jak […]
  • Babicovy dobroty - kniha - recenze23. března 2017 Babicovy dobroty - kniha - recenze V každé televizi se dnes vaří a také se čile vydávají kuchařky. Jedním z nejznámějších kuchařů je Jiří Babica. Svou první kuchařku jednoduše nazvanou Babicovy dobroty s podtitulem Jak jíst […]
  • Cukrfree kuchařka – Janina Černá24. ledna 2017 Cukrfree kuchařka – Janina Černá Cukr – součást našich životů, úžasná chuť, která vás dostane do dobré nálady a zbaví stresu. Sladká chuť jahod, zmrzliny, zákusku, která se vám rozplývá na jazyku… Pokud se rozhodnete jít […]