Voříšek Karel: Štěstí se dá naučit (Můj život bez strachů a bez rohlíků) - 86 %

Stesti

Kniha, Štěstí se dá nau­čit, mě po pře­čte­ní zůsta­la dlou­ho v hla­vě. Jejím auto­rem je vel­mi oblí­be­ný mode­rá­tor Karel Voříšek a jak je vidět, i psa­ní mu jde veli­ce dob­ře.

Karel Voříšek vystu­do­val filo­zo­fic­kou fakul­tu a v roce 1985 začal pra­co­vat v teh­dej­ší Československé tele­vi­zi, jako pro­gra­mo­vý hla­sa­tel. V roce 1999 začal pra­co­vat v tele­vi­zi Nova, odkud byl vyho­zen za spo­ji­tost s STB a to zřej­mě odstar­to­va­lo nápad, podě­lit se s lid­mi o jeho zku­še­nos­ti. Nyní ho může­me vidět, ve večer­ních zprá­vách, na tele­vi­zi Prima.

Kniha mě vel­mi mile pře­kva­pi­la. Když jsem ji dosta­la do ruky, prv­ní moje myš­le­na byla, že to je zase jed­na z těch knih, kte­rá bude plná „chyt­rých blá­bo­lů“. Že jed­na slav­ná celebri­ta se chce ješ­tě více pro­sla­vit. Opak je ale prav­dou. Karel Voříšek ve své kni­ze vel­mi ori­gi­nál­ně a vtip­ným způ­so­bem najde ces­tu ke svým čte­ná­řům.  Pozitivně na mě hlav­ně půso­bi­lo to, že autor je upřím­ný a nebo­jí se odkrýt mno­ho ze své­ho sou­kro­mí (např. píše o svém part­ne­ro­vi). Další vel­ké plus je, že kni­ha je zpes­t­ře­ná o úsměv­né his­tor­ky, u kte­rých se oprav­du nenu­dí­te. S rafi­no­va­nou leh­kos­tí vám autor doká­že dát život­ní moud­ra a mys­lím si, že si z toho kaž­dý čte­nář něco vez­me. Dále se ve své kni­ze nebo­jí při­znat, že spa­dl na samé dno - což si vyslou­ží sym­pa­tie nejed­no­ho čte­ná­ře.  Zvednout se z něho bylo sice vel­mi těž­ké, ale ne nemož­né. Proto si mys­lím, že lidé s podob­ným osu­dem nebo život­ní pro­hrou, zde najdou dob­rý recept, jak neza­hořknout a začít zno­vu. Za zmín­ku také sto­jí vtip­né ilu­stra­ce Petra Urbana. Taktéž je zají­ma­vé Karlovo desa­te­ro a malá kuchař­ka, kte­rá je jako tako­vý „bonbó­nek“ na kon­ci celé kni­hy.

Když bych měla napsat, co se mi na kníž­ce nelí­bi­lo, nic mě nena­pa­dá. Snad jen, že kni­ha je krát­ká, tak­že ji bude­te mít rych­le pře­čte­nou a tedy se s ní brzy roz­lou­čí­te. Vlastně si mys­lím, že čte­nář si tuto kni­hu za život pře­čte více­krát.

Takže pokud se cítí­te na dně svých sil a mys­lí­te si, že už lépe nebu­de, tak si roz­hod­ně pře­čtě­te kni­hu Karla Voříška – Štěstí se dá nau­čit, a bude se cítit o mno­ho sil­něj­ší.  Návrat na výslu­ní se vám pak urči­tě poda­ří.


 • Autor: Voříšek Karel
 • Formát / stran: 14×21 cm, 136 stran
 • Datum vydá­ní: 10.10.2016
 • Katalogové čís­lo: 39504
 • ISBN: 978-80-247-5794-0

Kniha ke kou­pi na Grada.cz.

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Voříšek Karel: Štěstí se dá nau­čit
Hodnocení polož­ky
41star1star1star1stargray

Více na Kritiky.cz
Simpsonovi - S30E12: The Girl on the Bus České titulky pro 12. epizodu 30. sezóny...
Moje nezbedné štěně - Hry s Lumpíkem - kniha - recenze - 100 % Holly Webb patří mezi oblíbené anglické autorky pohádek. V jedné z knih stvořila roztomilé...
Česká televize představila podzimní novinky Dnes byly na tiskové konferenci České televize představeny podzimní novinky, které budou moci ...
Utop se, nebo plav (Le Grand Bain) – Recenze – 40% Hrdiny francouzské komedie Utop se, nebo plav je několik průměrných mužů ve středním věku,...
Hra o trůny – The Door (S06E05) Tak máme první spoilery ze seriálu. Sepsal jsem obsah posledního dílu seriálu Hra k Trůny, kt...
Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Monika Knápková

Dům bez knih, je jako tělo bez duše.... Julius Zeyer Jsem redaktorkou na tomto webu a mimo jiné píšu knihy, články a povídky, které mi dodávají elán a energii do života.

Související příspěvky:

 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
 • Sirotčinec slečny Peregrinové: Podivné město19. dubna 2017 Sirotčinec slečny Peregrinové: Podivné město Druhému pokračování tohoto dobrodružného příběhu se nadalo odolat. Hned na začátku mě příjemně překvapilo, že autor dal na začátek knihy fotografie a popisky podivných dětí a dalších […]
 • Pohádky Matky přírody3. června 2017 Pohádky Matky přírody Knížka Pohádky Matky přírody je určená pro děti od 6let. Spisovatelka Jaroslava Lainesová není až tak známá, ale tato kniha pro děti se jí velice povedla. Psaní se věnuje od dětství, ale […]
 • Ráno v trávě9. července 2017 Ráno v trávě Jak vypadá ráno doma, to ví každé malé dítě – budíček, probouzení, smlouvání o „ještě chvilku“, rozcvička, ranní hygiena, česání a oblékání. Jak ale prožívají ráno konvalinky, kopretiny, […]
 • Prý kniha o perverzi! Pchá… V poutech rozkoše doslova!13. ledna 2017 Prý kniha o perverzi! Pchá… V poutech rozkoše doslova! Ač na první pohled zní titul, a ještě více podtitul, knihy senzačně, když odhodíte stud a tuhle publikaci si přečtete, zjistíte, že nic jiného by více nevystihovalo skutečnou podstatu […]