Veselá Viktorie: Sázka na mizeru - 28 %

Sazka

„My ženy potře­bu­je­me krá­su, aby nás muži milo­va­li, a hloupost, abychom milo­va­ly my je“ Tento citát od mód­ní návr­hář­ky Coco Chanel pro mě dob­ře vysti­hu­je nový román Sázka na mize­ru od autor­ky Viktorie Veselé.

Elvíra, kte­rá má níz­ké svě­do­mí si žije vcel­ku spo­ko­je­ným živo­tem se svým man­že­lem Jarouškem a synem Adamem. Bohužel jí stá­le něco chy­bí a své sou­kro­mí čas­to řeší se svou kama­rád­kou Simonou. Do její­ho živo­ta vstou­pí záhad­ný muž, jmé­nem Medard. Okouzlí Elvíru nato­lik, že ona sama je schop­ná udě­lat věci, o kte­rých se i málo­kte­rá žena bojí jen snít. Bohužel z Medarda se vyklu­be pod­vod­ník, kte­rý Elvíru při­pra­ví nejen o její čest, ale hlav­ně o život­ní úspo­ry.

Po pře­čte­ní prv­ních pár kapi­tol jsem měla chuť kni­hu odlo­žit. Některé scé­ny děj abso­lut­ně nikam nepo­sou­va­ly. Špatně na mě půso­bi­lo i to, že autor­ka odbí­há od hlav­ní posta­vy k její sestře, i když to má spo­ji­tost – Hana, Ela. Další ruši­vý ele­ment je vzpo­mí­ná­ní hlav­ní hrdin­ky Elvíry – kapi­to­ly jsou nazva­né Malá Ela, pod­le mě zby­teč­né. Celkově pří­běh byl pro mě málo uvě­ři­tel­ný, nezra­lý a posta­vy v něm mě ničím neim­po­no­va­ly. Představte si ženu, kte­rá je na všech „čtyřech“ a kaž­dou půl hodi­nu ště­ká, zatím co „její milý“ si sedí v pra­cov­ně. Pochybuji, že sko­ro pade­sá­ti­le­tá žena, by ze sebe necha­la udě­lat fen­ku! Myslím si, že čte­nář bude mít pro­blémy cítit jakou­ko­liv sym­pa­tii k hlav­ní hrdin­ce prá­vě pro její „sebez­ni­ču­jí­cí hloupost“. K extra­or­di­nér­ní­mu (tak ho vní­má hlav­ní hrdin­ka) Medardovi jsem necí­ti­la abso­lut­ně nic a nedo­ká­za­la jsem ho nikam zařa­dit. Ničím mě neo­slo­vil a stal se pro mě tako­vou „plo­chou“ posta­vou, kte­rých je v pří­bě­hu víc než dost. Taktéž pro mě byl oří­šek číst zdrob­ně­li­ny, kte­ré autor­ka pou­ží­vá (např. Elinko, co máš s obli­če­jem, Elinko, vždyť tebe krášlí ctnost. Nepotřebuješ se scho­vá­vat za bar­vič­ky. Elinko, jsi v pořád­ku? Jistě Jaroušku.)

Erotiku, kte­rou Elvíra zaží­vá, mě také ničím neza­u­ja­la - las­civ­ní, nud­né, neu­vě­ři­tel­né. Nápadně mě při­po­mí­ná Padesát odstí­nů šedi (sva­zo­vá­ní, pří­ka­zy, vyká­ní) tudíž autor­ka nepři­šla s ničím novým a čte­ná­ře tím tedy nepře­kva­pí. Myslím si, že je tím spí­še odra­dí, pro­to­že v posled­ní době je na kniž­ním trhu „pře­od­stí­no­vá­no“. Humor, kte­rý sli­bu­je ano­ta­ce kni­hy, jsem bohu­žel nikde nena­šla.

Když bych měla vyjme­no­vat kla­dy kni­hy, tak mě napa­dá ako­rát to, že má autor­ka svůj „zvlášt­ní“ styl psa­ní, kte­rým bude cha­rak­te­ris­tic­ká, tudíž lehce zapa­ma­to­va­tel­ná. Obálka je asi to nej­hez­čí na této kni­ze, což beru jako dob­rý mar­ke­tingo­vý tah. Spousty čte­ná­řů si totiž kni­hu kupu­je prá­vě díky pou­ta­vé obál­ce.

Každopádně kni­ha Sázka na mize­ru si jis­tě svůj okruh čte­ná­řek najde, už jen pro jejich zvě­da­vost, jak to všech­no s Elvírou dopad­ne. Nechala se lapit do pavou­čí sítě vypo­čí­ta­vé­ho Medarda a potře­bu­je hod­ně sil, se ze vše­ho vymo­tat. Tak hod­ně štěs­tí a nejen Elvíře!


 • vazba:pevná s pře­ba­lem
 • výška:205mm
 • šířka:135mm
 • hloubka:21mm
 • počet stran:232
 • jazyk:český
 • kód zboží:9788075432391

Kniha ke kou­pi na Alpress.cz.

Více na Kritiky.cz
Slečna Drsňák - Sympatická Sandra Bullock v přestrojení za Miss New Jersey! Neodolatelná komedie, která mě dostala....
Asterix a Obelix: Mise Kleopatra Pokračování úspěšné komedie na motivy komixových postaviček Asterixe a Obelixe nás tentokr...
Hilda se vrací - 95 % Knize "Hilda" jsem dal plný počet, ale u druhého dílu jdu trochu dolů. Ten důvod je v podstat...
Schovávaná se zvířátky. Najdi jelena a jeho kamarády Schovávaná se zvířátky je další z interaktivních dětských knížek, v nichž obrazová s...
Tekumseh aneb Jak mohly vypadat Spojené Státy Když potkáš přítele, vždy ukaž slov nebo aspoň symbol pozdravu. To samé ukaž i cizinci, ...
Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Veselá Viktorie: Sázka na mize­ru
Hodnocení polož­ky
11stargraygraygraygray

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Monika Knápková

Dům bez knih, je jako tělo bez duše.... Julius Zeyer Jsem redaktorkou na tomto webu a mimo jiné píšu knihy, články a povídky, které mi dodávají elán a energii do života.

Související příspěvky:

 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
 • Tajná válka Coco Chanel6. července 2017 Tajná válka Coco Chanel Gabrielle "Coco" Chanel stvořila vzhled moderní ženy a vybudovala módní impérium. Její život mezi lety 1941 až 1954 zůstával tajemstvím, o kterém nemluvila ani ona, ani autoři jejích […]
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
 • Rafinovaně skládaný papír23. března 2018 Rafinovaně skládaný papír Snad každý z nás v mládí poskládal z papíru harmoniku, vlaštovku nebo žabku na čtyři prsty, se kterou se hrály dětské hry. Pro ty, co od vlaštovek pokročili trochu dál, je určena novinka  […]