Susan Kleinerová: Fitness výživa, Power eating program - 90 %

Power

Už prv­ní vydá­ní této kníž­ky bylo oprav­du úžas­né a po svě­tě vel­mi úspěš­né mezi sku­pi­nou lidí zabý­va­jí­cí se stra­vo­vá­ním a fit­ness téma­ti­kou obec­ně, ale nedáv­no vyšlo již dru­hé vydá­ní této kni­hy a má o hod­ně lep­ší lep­ší zpra­co­vá­ní než vydá­ní prv­ní a to musím doo­prav­dy sun­dat klo­bouk dolů pro­to­že prv­ní vydá­ní nasta­vi­lo hod­ně vyso­ké. Kniha je doo­prav­dy úžas­ná a pro­to se na ni podí­vá­me zblíz­ka.

Kniha je doo­prav­dy napsá­na člo­vě­kem kte­rý je v tomhle­tom obo­ru vel­mi zna­lý a já si trouf­nu říct že Susan K. je až umě­lec ve fit­ness. Kniha vás pro­ve­de doo­prav­dy vším co potře­bu­je­te vědět k správ­né­mu stra­vo­vá­ní, kte­ré vám potom hod­ně pomů­že k poža­do­va­ným výsled­kům. Kniha je taky chytře roz­dě­le­na na čás­ti kte­ré na sebe dosti nava­zu­jí. Asi nej­dů­le­ži­těj­ší čás­tí této kni­hy je hned ta prv­ní, v ní jsou totiž popsá­ny VELMI důle­ži­té pojmy kte­ré jsou obsa­že­ny v kni­ze a věř­te mi že jich tam je oprav­du hod­ně ale pokud jste zna­lí už v těch­to pojmech tak část může­te vyne­chat. V dru­hé čás­ti vás autor­ka pro­ve­de svě­tem výži­vo­vých doplň­ků kte­ré jsou ve fit­ness vel­mi důle­ži­té a bez nich oprav­do­vých účin­ků dosáh­ne­te mno­hem obtíž­ně­ji než s nimi. Ovšem nej­hlav­něj­ší čás­tí této kni­hy jsou dle mého skrom­né­ho názo­ru vzo­ro­vé jídel­níč­ky vytvo­ře­né na prů­měr­né váho­vé kate­go­rie lidí a jejich výsled­ků+ taky je zde i návod jak tako­vý jídel­ní­ček sesta­vit aby jste s nim sami byli spo­ko­je­ni a aby vám chut­nal. Je zde také i malá pod­ka­pi­to­la s růz­ný­mi recep­ty na jidla do vaše­ho jídel­níč­ku, pří­pa­dě alter­na­ti­va­mi růz­ných jídel.Kniha je oprav­du sro­zu­mi­tel­ná i tako­vým lidem kte­ří nero­zu­mí odbor­ným pojmům nebo tako­vým bura­nům jako já. Mnoha kni­hám tato vlast­nost oprav­du chy­bí.

Kniha je oprav­du pěk­ná a nemůžu si na nic stě­žo­vat. Hodnocení 9/10


 • Autor:Kleiner Susan
 • Formát / stran: 17×24 cm, 352 stran
 • Datum vydá­ní: 06.02.2015
 • Katalogové čís­lo: 69023
 • ISBN: 978-80-247-5289-1

Kniha ke kou­pi na Grada.cz.

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Susan Kleinerová: Fitness výži­va, Power eating pro­gram
Hodnocení polož­ky
41star1star1star1stargray

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Mach Ivan, Borkovec Jiří: Výživa pro fitness a kulturistiku7. listopadu 2016 Mach Ivan, Borkovec Jiří: Výživa pro fitness a kulturistiku Výživa pro fitness a kulturistiku je další úspěšná kniha ze série o výživě a posilování, tuto knihu vytvořilo duo ostřílených kulturistů, kteří mají hodně zkušeností v tomto oboru. Pojďme […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
 • Pokrok: Deset důvodů, proč se těšit na budoucnost2. listopadu 2018 Pokrok: Deset důvodů, proč se těšit na budoucnost Pokrok je kniha, která vám představí deset důvodů, proč byste budoucnost neměli vidět tak černě. V deseti kapitolách, každá představuje jeden důvod, se dozvíte, že média spoustu věcí […]
 • Contreras Bret: Posilování na anatomických základech20. listopadu 2016 Contreras Bret: Posilování na anatomických základech Kniha s názvem Posilování na fyzických základech je velmi úspěšná kniha se zaměřením na posilování a zlepšení fyzické kondice obecně. Knihu sepsal ve světě fitness dobře známý Bret […]
 • Bojový anděl Alita 2: Smrtící anděl - 75 %13. února 2019 Bojový anděl Alita 2: Smrtící anděl - 75 % Když vám řeknu, že kniha "Bojový anděl Alita 2: Smrtící anděl" je vlastně celá o tom, že se Alita snaží najít svoje místo ve světě, že je to vlastně její osobní drama, asi mi nebudete moc […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • Bára Hrzánová a její životopis: Vinnetou dnešní doby5. listopadu 2018 Bára Hrzánová a její životopis: Vinnetou dnešní doby Je to liška podšitá, tahle ženská! A je to tak trošku jiný životopis, spíše "kafe s Bárou". Nahlédnutí za oponu života Báry Hrzánové. Párkrát si s ní zajdete na kávu, popovídáte, tu se […]