Robert Galbraith: Volání Kukačky

Volani

Volání Kukačky je prv­ním pří­pa­dem detek­ti­va Cormorana Strika. Největším láka­dlem na ten­to titul je jis­tě ten fakt, že auto­rem je jis­tý „Robert Galbraith“, což je pou­ze pseu­do­nym (jak se po urči­té době od vydá­ní pro­va­li­lo) pro slav­nou J. K. Rowlingovou, autor­ku Harryho Pottera!

Já jsem milov­ni­ce Harryho Pottera, mys­lím si, že díky pří­bě­hům z kou­zel­nic­ké­ho svě­ta si oprav­du spous­ta dětí zami­lo­va­la čte­ní. Harry Potter je pro mě srdeč­ní zále­ži­tost a nesku­teč­ně skvě­le pro­myš­le­né dílo. Proto mi už od začát­ku bylo jas­né, že Volání Kukačky se urči­tě nevy­rov­ná čaro­děj­ské sérii, ale přes­to jsem byla moc zvě­da­vá, jak si Rowlingová s detek­tiv­kou pora­dí. A že se jí to nako­nec poda­ři­lo!

A jaký je děj kni­hy? Když se slav­ná top­mo­del­ka lula Landryová v noci zří­tí z bal­ko­nu, vše nasvěd­ču­je tomu, že to byla sebe­vraž­da. Ale s tím se nespo­ko­jí její bra­tr a pro­to si najme sou­kro­mé­ho detek­ti­va – býva­lé­ho vojá­ka Cormorana Strika. Pro něho pří­pad zna­me­ná nejen koneč­ně něja­kou prá­ci, ale také mož­nost, jak spla­tit dlu­hy, splát­ky a dostat se z finanč­ní kri­ze. Strike začí­ná pát­rat po vra­ho­vi, dozví­dá se tem­né lži i kru­té prav­dy... Nakonec správ­ná otáz­ka není, zda to byla sku­teč­ně sebe­vraž­da, ale: kdo je vrah?

Rowlingová nezkla­ma­la. Ta asi už nikdy nezkla­me. Má neu­vě­ři­tel­ný vypra­věč­ský talent, píše pou­ta­vě a oso­bi­tým sty­lem. Nenuceně, ale přes­to vás něco k jejím kni­hám stá­le táh­ne. Volání Kukačky není výjim­kou, ba prá­vě nao­pak. Jelikož je to detek­tiv­ní pří­běh, tak je kni­ha sviž­ná, stá­le se něco děje a nikdy se nebu­de­te nudit. I přes­to, že Volání Kukačky má téměř pět set stran. Při čet­bě jsem stá­le háda­la, kdo je vrah (doce­la jsem se i strefila),tápala „jak to bylo támhle a proč támhle­to, vždyť to nedá­vá smy­sl…“. Ale při dočte­ní jsem zjis­ti­la, že vše je do detai­lu pro­myš­le­né a dává smy­sl. To je pro Rowlingovou typic­ké.

Více na Kritiky.cz
Čertí brko – Recenze – 50% Centrální peklo se nachází ve středu Země, odkud vedou cestičky do oblastních pekel těsně ...
REVENANT Zmrtvýchvstání - 85 % Velmi zajímavou a napínavou kapitolou v dějinách amerického západu je první polovina 19. stol...
Vítěz knižní a DVD vydání prvního dílu knižního kompletu. A cenu získává?...
Ema a jednorožec - Záhadné bludiště - kniha Čarodějka Aislin odcházela z Rady moudrých a měla divný pocit, že ji někdo v úzké chodbě ...
PANORAMA 21. STOLETÍ - VĚDA, KTERÁ VÁS BUDE BAVIT - ČÍSLO 2/LÉTO 2016 Nové číslo tohoto časopisu se mimo jiné věnuje technickým vynálezům, které se snaží usna...

Cormoran Strike byl svou nedo­ko­na­los­tí, minu­los­tí a chy­ba­mi vel­mi sym­pa­tic­ký vyšet­řo­va­tel. Kolikrát jsem se u kni­hy usmí­va­la nad jeho počí­ná­ním. Líbil se mi jeho vztah s asi­s­tent­kou – sekre­tář­kou Robin. Oba se k sobě pře­se všech­no skvě­le hodi­li a tvo­ři­li sym­pa­tic­ký tým, kte­rý jsem si oblí­bi­la.

Volání Kukačky je sviž­né čte­ní, kte­ré vás oka­mži­tě vtáh­ne do děje, do ulic Londýna, odha­lí svět top­mo­de­lek a návr­há­řů, radost i smu­tek s bez­na­dě­jí z pře­byt­ku peněz. Po dlou­hé době všech mož­ných odpo­čin­ko­vých romá­nů a young adult knih, nad kte­rý­mi se nemu­sí pře­mýš­let, pro mě ten­to pří­pad Cormorana Strika zna­me­nal kva­lit­ní čet­bu, nad kte­rou jsem zapo­ji­la mé mozko­vé závi­ty, tápa­la a nemoh­la se dočkat cel­ko­vé­ho rozuz­le­ní. Knihu dopo­ru­ču­ji kaž­dé­mu, ať už jste čet­li Harryho nebo ne, pře­číst si něco od Rowlingové je povin­nost. Vážně, ona je skvě­lá spi­so­va­tel­ka. Její pří­běhy mají hla­vu i patu. Volání Kukačky je toho důka­zem.


 • Autor:Robert Galbraith (pseu­do­nym J. K. Rowlingové)
 • Žánr:svě­to­vá belet­rie, román, detek­tiv­ka
 • Nakladatelstvi:PLUS
 • Datum vydá­ní:17.02.2014

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz.

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Vendula Jindrová

Jsem velká milovnice čtení, psaní, knih a příběhů, díky kterým dokážu zapomenout na svět okolo a zároveň mu i lépe porozumět. Kromě literatury ještě hraju na klavír, ráda cestuju, peču a zdravě vařím, zajímám se o jógu, přírodní kosmetiku a zdravý životní styl. Doufám, že se vám mé články budou líbit a že si třeba i nějakou knihu na mé doporučení přečtete! ;)

Související příspěvky:

 • Robert Galbraith: Ve službách zla5. srpna 2016 Robert Galbraith: Ve službách zla Nezapomenutelná dvojice detektiv Cormoran Strike společně s asistentkou Robin již potřetí! Ve službách zla je název, který tuto knihu vystihuje dokonale. Robin totiž jednoho dne dorazí […]
 • Robert Galbraith: Hedvábník9. června 2016 Robert Galbraith: Hedvábník Hedvábník je po úspěšném „Volání Kukačky“ druhým případem Cormorana Strika. A jaká že je zápletka tentokrát? Podivínský spisovatel Owen Quine se ztratí, a tak si jeho žena najme soukromého […]
 • J. K. Rowlingová: Harry Potter a prokleté dítě26. října 2016 J. K. Rowlingová: Harry Potter a prokleté dítě Kdo nezaznamenal rozruch v poslední době kolem Harryho Pottera, jako by nebyl. Premiéra divadelní hry v Londýně a následný prodej osmého dílu opět rozvířily potterovské šílenství po celém […]
 • Harry Potter a Fénixův řád20. března 2018 Harry Potter a Fénixův řád Harry Potter se opět nenudí. Poté, co se v Kvikálkově objeví Mozkomoři je Harry předvolán k disciplinárnímu řízení na Ministerstvu kouzel za porušení zákazu čar a kouzel nezletilých […]
 • Jan A. Novák: Tajemný hrad Karlštejn25. května 2016 Jan A. Novák: Tajemný hrad Karlštejn Jan A. Novák pracoval mnoho let jako publicista se zaměřením na vědu, vesmír, přírodu, ekologii, záhady, historii a technologie. Je autorem knih Utajené vynálezy, Záhadné vynálezy, Záhady […]
 • Karel IV. v kouzelném kukátku1. června 2016 Karel IV. v kouzelném kukátku Bohatě ilustrovaná kniha nabízí zajímavé pohledy na život římského císaře od jeho narození až do jeho smrti. Přehledně, zábavnou a vtipnou formou jsou zde zpracované základní historické […]
 • VERNEROVÁ, Petra. Pravidlo průšvihu.16. května 2016 VERNEROVÁ, Petra. Pravidlo průšvihu. Pravidlo průšvihu je návodem. Návodem pro osamělé a zhrzené. Ženy, samozřejmě. Románů pro osamělé a zhrzené muže není mnoho, muži si v obdobích krizí knihy o krizích zjevně nečtou a […]
 • Jakub Horváth: Když se řekne Jiřina Bohdalová18. května 2016 Jakub Horváth: Když se řekne Jiřina Bohdalová Jakub Horváth se věnuje publikační činnosti zaměřené na hudbu, film i divadlo a externě spolupracuje s periodiky Xantipa, Týdeník Rozhlas a Harmonie. V této knize se soustředil na […]
 • Sedmilhářky30. května 2016 Sedmilhářky Na knižním trhu se tento týden objevilo příjemné jarní osvěžení. Po Kafe a cigárku a P.S. je zde další kniha, které předcházel blog či forma fejetonu. Dílo je psané formou dopisů mezi […]
 • Pelikánová Karla: Hravě, zdravě, bezlepkově3. června 2016 Pelikánová Karla: Hravě, zdravě, bezlepkově Nebýt malabsorčního syndromu (poruchy vstřebávání živin a důležitých stavebních látek), vyvolaného dlouhotrvající celiakií (alergií na lepek), zřejmě by Karla Pelikánová o vařečku […]