Půlnoční koruna: Sarah J.Maasová - 53%

Půlnoční koru­na: Sarah J.Maasová - 53%
Ohodnoťte člá­nek

Okenice komí­ha­jí­cí se v bouř­li­vém vět­ru byly jedi­nou znám­kou její­ho pří­cho­du. Nikdo si jí nevši­ml, když špl­ha­la po zahrad­ní zdi setmě­lé­ho síd­la, a díky hro­mu a vytí vět­ru ženou­cí­ho se od neda­le­ké­ho moře ji nikdo neza­sle­chl… Těmito věty začí­ná kni­ha Půlnoční koru­na od spi­so­va­tel­ky Sarah J.Maasové.

Sarah J.Maasová je ame­ric­ká spi­so­va­tel­ka, kte­rá píše pře­váž­ně fan­ta­sy a sci-fi. Její prvo­ti­nou je kni­ha Skleněný trůn, kte­rá vyšla v roce 2012 a skli­di­la vel­ký úspěch.

Její kni­ha Půlnoční koru­na je dru­hý díl fan­ta­sy pří­bě­hu o dív­ce Celaeně, kte­rá se sta­la krá­lo­vou bojov­ni­cí. Král, kte­rý je mimo­řád­ně kru­tý a zlý, jí dal za úkol dělat pro něho veš­ke­rou špi­na­vou prá­ci. To by ale neby­la Celaena, aby krá­li nevzdo­ro­va­la a tak se oci­tá v situ­a­ci, kdy musí chrá­nit nejen svůj, ale hlav­ně živo­ty svých přá­tel. Za kaž­dou cenu se sna­ží při­jít na krá­lo­vo tajem­ství a tím se dosta­ne do vel­ké­ho nebez­pe­čí a její život se tak obrá­tí vzhů­ru noha­mi a už nikdy nebu­de jako dřív.

Autorka kni­hu píše ve tře­tí oso­bě, což už to mně hned ze začát­ku malin­ko odra­di­lo (osob­ně mám rad­ši kni­hy v prv­ní oso­bě, lépe se tak vži­ju do děje). Její někte­ré zdlou­ha­vé sou­vě­tí, jsem si muse­la pár­krát pře­číst zno­vu, pro­to­že jsem se v tom ztrá­ce­la. Docela těž­ko se mi i ze začát­ku čet­la a zapa­ma­to­vá­va­la jmé­na, kte­rá pou­ží­vá, a až po zhru­ba čtyřech kapi­to­lách jsem si  zvyk­la. Trošku jsem se i ztrá­ce­la v tom, že jsem vlast­ně nepo­cho­pi­la, co pro hlav­ní hrdin­ku zna­me­na­jí přá­te­lé - je to v kni­ze zvlášt­ně poja­té a já tomu mnoh­dy nero­zu­mě­la.

Ti, kte­ří si ale ten­to pří­běh o bojov­ni­ci oblí­bí, urči­tě jako vel­ké plus budou brát, že autor­ka doká­že vykres­lit poci­ty hlav­ní hrdin­ky tak, že se s nimi čte­nář doká­že takřka zto­tož­nit a má tak někdy pocit, jako by sám pro­ží­val urči­té situ­a­ce (např. prů­chod kata­kom­ba­mi je fas­ci­nu­jí­cí), což pova­žu­ji za výhru. Musím také při­znat, že si autor­ka umí vel­mi pěk­ně pohrát s detai­ly, a čte­nář tak nebu­de mít pro­blémy s před­sta­vi­vos­tí růz­ných věcí, situ­a­cí či osob. V kni­ze také není nou­ze o intri­ky a magii a svým způ­so­bem má děj spád. Nicméně mě ten­to fan­ta­sy pří­běh pří­liš neo­slo­vil.

Když bych to měla shr­nout, tak věřím, že kni­ha Půlnoční koru­na si zajis­té najde spous­ty fany­nek po celém svě­tě stej­ně tak, jako kni­ha Skleněný trůn a její hlav­ní hrdin­ka Celaena se tak zapí­še do srd­cí nejed­no­ho čte­ná­ře, kte­rý má sla­bost pro sil­né fan­ta­sy pří­běhy.


 • Autor:Sarah J. Maasová
 • Žánr:lite­ra­tu­ra pro dív­ky, fan­ta­sy, fan­ta­sy pro děti, dob­ro­druž­ství, dob­ro­druž­ství
 • Nakladatelstvi:COOBOO
 • Datum vydá­ní:25.01.2016

Kniha ke kou­pi: Albatros Media.

Monika Knápková

Monika Knápková

Dům bez knih, je jako tělo bez duše.... Julius Zeyer Jsem redaktorkou na tomto webu a mimo jiné píšu knihy, články a povídky, které mi dodávají elán a energii do života.

Související příspěvky:

 • Sarah J. Maasová: Dědička ohně29. září 2016 Sarah J. Maasová: Dědička ohně Vražedkyně Celaena Sardothien, která si jistě mnohé podmanila díky Skleněnému trůnu, úvodnímu dílu celé fantasy série, se nám v plné síle ukazuje již potřetí, tentokrát jako Dědička […]
 • Sarah J. Maasová: Dvůr trnů a růží15. listopadu 2016 Sarah J. Maasová: Dvůr trnů a růží Autorka Sarah Janet Maasová si podmanila mnoho čtenářů nezapomenutelnou fantasy sérií „Skleněný trůn“, který trhá rekordy v prodeji po celém světě. I u nás tomu bylo nápodobně – od té […]
 • Sarah J. Maasová: Královna stínů5. února 2017 Sarah J. Maasová: Královna stínů Knihu v dnešní době napíše kde kdo a kdejaké nakladatelství se jí ujme a vydá ji. A tak není výjimkou, když se setkáme s tituly, které jsou málo úspěšné, nebaví nás a jednoduše nám […]
 • Anselm Grün: Jak překonávat konflikty9. listopadu 2015 Anselm Grün: Jak překonávat konflikty Sedmdesátiletý německý katolický kněz Anselm Grün má na kontě další publikaci, přeloženou do češtiny. Benediktinský mnich, ekonom, filosof, teolog, ekonom opatství Münsterschwarzach je […]
 • MINDFUCk aneb proč a jak blbneme svou mysl a necháme se blbnout svou myslí4. prosince 2015 MINDFUCk aneb proč a jak blbneme svou mysl a necháme se blbnout svou myslí „Všechny zdi, o které sihlavu rozbíjím, jsou v mé hlavě.“ Buddha Knih o osobním rozvoji a borcení bariér, které máme v hlavě, jsou plné knihovny. Větinou trpí syndromem toho, že […]
 • Dragonlance…Sága dračích kopí12. ledna 2016 Dragonlance…Sága dračích kopí Kéž se tvůj meč nikdy nezlomí. Kéž tvé brnění nikdy nezreziví. Kéž tři měsíce vedou tvoji magii. Kéž jsou tvé modlitby vyslyšeny. Kéž je tvůj vous dlouhý. Kéž ti tvůj Životní úkol […]
 • Jitka Lenková: Tajemná místa Česka28. února 2016 Jitka Lenková: Tajemná místa Česka Máte rádi záhady, tajemství a navíc s oblibou putujete po pestrých koutech naší země? Pak by tato knížka rozhodně neměla uniknout vaší pozornosti. S knížkou se vydáte na „vzrušující […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Marta Davouze: Vypadni z mýho života!9. prosince 2015 Marta Davouze: Vypadni z mýho života! Román Marty Davouze s názvem Vypadni z mýho života! vyniká zajímavým skloubením autorčiných vzpomínek na dětství a následné ztráty iluzí v nevydařeném manželství na pozadí významných […]
 • Jiří Březina: Promlčení12. října 2015 Jiří Březina: Promlčení Český literární rybníček rozvířil pětatřicetiletý Jiří Březina už svojí prvotinou Na kopci, za niž získal prestižní Cenu Jiřího Marka za nejlepší český detektivní román roku 2013. Byla […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *