Patricia Mennenová: Vše o stavbě - 100 %

VseOStavbe

Nakladatelství Albatros vydá­vá nauč­nou řadu knih pro děti od čtyř do sed­mi let Už vím proč. Objevujeme svět hrou. V této řadě již vyšly pub­li­ka­ce Bagry, trak­to­ry a nákla­ďá­ky, Všechno o koních a poní­cích, Poznáváme hodi­ny a čas, Zvířata a jejich mlá­ďa­ta, Vše o hasi­čích, Objevujeme dobu kamen­nou, Fotbal a vše o něm, Pozor, tady jez­dí auta!, Kombajny, trak­to­ry a nakla­da­če a Vše o autech. Nyní je řada nauč­ných knih dopl­ně­na o dal­ší pub­li­ka­ci, věn ova­nou ten­to­krát stav­bě a vše­mu, co s ní sou­vi­sí. Jde o pře­klad němec­ké­ho ori­gi­ná­lu, kte­rý pře­lo­žil Michal Kolezsar.

„Na stav­bě je hroz­ný hluk! Všude se bagru­je, kope a vyrov­ná­vá. Brzy zde bude stát něko­lik nových domů. Nejdříve se musí poze­mek správ­ně vymě­řit a pak se vyhlou­bí sta­veb­ní jáma. Architekt při tom na plá­nu kon­t­ro­lu­je, zda je vše v pořád­ku. Najdete mini­bagr, kte­rý prá­vě hlou­bí výkop pro potru­bí? Jeřábník sedí v kabi­ně své­ho jeřá­bu a opa­tr­ně pře­mis­ťu­je vodo­vod­ní trub­ky k výko­pu. V dal­ším domě už děla­jí beto­no­vý strop, a ješ­tě dál tesař sta­ví krov. A hned ved­le jsou v plné prá­ci pokrý­va­či a omít­ká­ři. Víte, proč je kolem domu nata­že­na čer­ve­no­bí­lá pás­ka? Páska ozna­ču­je, že za ni mohou vstou­pit pou­ze děl­ní­ci s přil­bou na hla­vě,“ dopl­ňu­je text názor­ný, detail­ně zpra­co­va­ný obrá­zek stav­by. Na dal­ších stra­nách se pak děti dozví, jak dlou­ho trvá posta­vit dům, jak se sta­ví mon­to­va­ný dům, jak to vypa­dá na sta­ve­niš­ti, kdo pra­cu­je na stav­bě, kdo pomá­há s opra­vou domu, komu pat­ří nástro­je, kte­ré se pou­ží­va­jí při stav­bě, jak se sta­ví sil­ni­ce, co se skrý­vá pod sil­ni­cí nebo co se děje při stav­bě dál­ni­ce.

Knížka v krouž­ko­vé vaz­bě sezna­mu­je děti se vším, co sou­vi­sí se stav­bou a nevy­hý­bá se ani odbor­né ter­mi­no­lo­gii. Odborné ter­mí­ny (vib­rač­ní pěch, nive­lač­ní pří­stroj, u-tvárnice nebo vodo­vá­ha) si děti zapa­ma­tu­jí díky obráz­kům.  Nejde pou­ze o popis věcí a dějů, do sou­vztaž­nos­ti se dáva­jí jed­not­li­vé děje tak, aby se děti sezná­mi­ly s celým pro­ce­sem: „Beton se vyrá­bí v míchač­ce, kte­rá má buben, jenž se neu­stá­le otá­čí. Během otá­če­ní se jed­not­li­vé suro­vi­ny smí­cha­jí dohro­ma­dy. Když je beton hoto­vý, buben se ruč­ně naklo­ní a vše se vysy­pe do při­pra­ve­né nádo­by… Pokud zed­ník nemá míchač­ku, musí si vyro­bit beton v něja­ké nádo­bě. A vždy si dává dob­rý pozor, aby se do smě­si nedo­sta­ly něja­ké nečis­to­ty. Na výro­bu beto­nu potře­bu­je­me hod­ně pís­ku nebo štěr­ku, méně cemen­tu a tro­chu vody. Nejdříve se spo­lu smí­cha­jí písek a cement, potom se za stá­lé­ho míchá­ní při­dá­vá voda, dokud beton nemá správ­nou kon­zis­ten­ci.“

Kniha Vše o stav­bě, stej­ně jako dal­ší kníž­ky z nauč­né řady knih pro děti od čtyř do sed­mi let, budou vhod­ným dár­kem pro všech­ny malé zví­da­vé nepo­se­dy.


 • Autor:Patricia Mennenová
 • Žánr:obráz­ko­vá kni­ha
 • Nakladatelstvi:ALBATROS
 • Datum vydá­ní:07.11.2016

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz.

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Patricia Mennenová: Vše o stav­bě
Hodnocení polož­ky
51star1star1star1star1star

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Související příspěvky:

 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
 • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
 • Intimně po mailu - kniha - recenze - 100 %18. dubna 2017 Intimně po mailu - kniha - recenze - 100 % Román o dvou kamarádkách – Lenka a Danuše, které si spolu čile emailově dopisují. Začíná tím, že si Lenka postěžuje na svého manžela Honzu, který si měl domů přivést nějakou couru, když […]
 • Bojový anděl Alita 2: Smrtící anděl - 75 %13. února 2019 Bojový anděl Alita 2: Smrtící anděl - 75 % Když vám řeknu, že kniha "Bojový anděl Alita 2: Smrtící anděl" je vlastně celá o tom, že se Alita snaží najít svoje místo ve světě, že je to vlastně její osobní drama, asi mi nebudete moc […]