Ondřej Kundra – Putinovi agenti

Tittle 1

Redaktor týde­ní­ku Respekt Ondřej Kundra se ve své nové kni­ze nazva­né Putinovi agen­ti aneb Jak ruš­tí špi­o­ni kra­dou naše tajem­ství, vydá­vá do poli­tic­kých vod na sto­pu rus­kých agen­tů usi­lu­jí­cích o pod­ko­pá­ní demo­kra­cie u nás a zís­ká­ní urči­té­ho vli­vu. Nahlédneme tak do ryze čes­kých pří­pa­dů, kdy se kre­mel­ští špi­o­ni sna­ží pro­nik­nout do poli­tic­ké sfé­ry, důsled­ně usi­lu­jí­cí o zís­ká­ní našich nej­vět­ších tajem­ství.

Autor se do jis­té míry vra­cí až do dob býva­lé­ho Československa, kdy k nám pro­ni­ka­li sovět­ští agen­ti a zís­ká­va­li vliv pro­střed­nic­tvím míst­ních vyso­kých komu­nis­tic­kých stra­nic­kých kádrů. Přehledně se tak vra­cí do dob začát­ků rus­ké špi­o­ná­že u nás, jeli­kož prá­vě sou­čas­né rus­ké taj­né služ­by prak­tic­ky navá­za­li tam, kde svou čin­nost ukon­či­li jejich sovět­ští před­chůd­ci, a to jak v mocen­ské, tak i spo­le­čen­ské sfé­ře. Dočtete se zde o spous­tě pří­pa­dů, kte­ré doko­na­le pou­ka­zu­jí na ty nej­slab­ší mís­ta stra­te­gic­ky nej­vý­znam­něj­ších struk­tur České Republiky, napří­klad tře­ba na Generální štáb. Čtenář se zde oprav­du pou­ta­vým způ­so­bem dozví­dá o tom, jak se dá vyu­žít osob­ní sla­bost lidí na těch nej­vyš­ších postech k zís­ká­ní infor­ma­cí, byť ne tak stra­te­gic­ky důle­ži­tých a taj­ných, přes­to ale dosti cen­ných. Čtenář, tou­ží­cí nahléd­nout pod poklič­ku ope­ra­cí rus­kých agen­tů u nás v této kni­ze nalez­ne spous­tu zají­ma­vých pří­pa­dů a šoku­jí­cích sou­vis­los­tí.

1

Kniha nabí­zí oprav­du pou­ta­vé čte­ní, kdy má její čte­nář pro­blém se od kni­hy odtrh­nout. V někte­rých pasá­žích je také tře­ba hlu­bo­ce se zamys­let nad vše­mi sou­vis­lost­mi, kte­ré jsou čte­ná­řo­vi postup­ně odha­lo­vá­ny, což je nezbyt­né k pocho­pe­ní daných pří­pa­dů a k uce­le­né­mu zážit­ku. Na čes­kém trhu je kva­lit­ních titu­lů, zamě­řu­jí­cích se na špi­o­náž­ní téma­ti­ku, jako šafrá­nu, nová kni­ha od Ondřeje Kundry se tak sta­ví na před­ní příč­ky toho­to žán­ru.

Více na Kritiky.cz
Odpověď nejen na to, jestli se psům zdají sny  Kniha kynologa Stanleyho Corena se bude hodit všem majitelům chlupáčů ať už vlastní němec...
Brian Tracy - Trefa do černého (97%) Podnadpis knihy „Jak dojít do cíle a nenechat se rozhodit“  znie v prvej chvíli ako riadne...
Padesát odstínů dominance - kniha - recenze Mladé dívce Mirandě se v devíti letech zhroutil svět, když zjistila, že jejími rodiči jsou...
#1866: Star Wars - Darth Vader 1: Vader / Stíny a tajemství - 65 % Star Wars - Darth Vader 1: Vader / Stíny a tajemství (Star Wars - Darth Vader: Vader a Star Wars&n...
Merta Zdenek: Hudba je zázrak Hudba je zázrak – to je dílo českého muzikanta Zdenky Merty. Kniha je sama o sobě tenoučká ...

 • Autor:Ondřej Kundra
 • Žánr:svě­to­vá his­to­rie, knihov­na svě­to­vé­ho byz­ny­su
 • Nakladatelstvi:BIZBOOKS
 • Datum vydá­ní:08.02.2016

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Profilový obrázek

Baví mě hudba, hry, filmy a knížky.....od Roku 2015 píšu recenze a novinky pro hudební servery Techno.cz a Shadowbox.cz

Související příspěvky:

 • MasterChef Česko: Šéfujte své kuchyni5. února 2016 MasterChef Česko: Šéfujte své kuchyni Líbivá publikace na křídovém papíře využívá popularity televizního pořadu MasterChef Česko, který koncem loňského roku odvysílala televize Nova.  Ta soutěž prezentovala jako „velkolepou […]
 • Agnes Martin-Lugand: Šťastní lidé čtou a pijou kávu12. března 2016 Agnes Martin-Lugand: Šťastní lidé čtou a pijou kávu Co se skrývá pod na první pohled kouzelnou knihou? Literární kavárna, k tomu káva a Paříž. To slibuje titul Šťastní lidé čtou a pijou kávu. Jak je tomu ale doopravdy? Diane je mladá […]
 • Kolektiv autorů – České Budějovice pod hákovým křížem29. března 2016 Kolektiv autorů – České Budějovice pod hákovým křížem Kniha České Budějovice pod hákovým křížem, kterou připravil osmičlenný kolektiv autorů z řad profesionálních historiků a jejich amatérských kolegů popisuje, jak se žilo v jihočeské […]
 • Kabelka plná sladkých překvapení31. ledna 2016 Kabelka plná sladkých překvapení Představte si, že jste přišli do obchodu s oblečením. Vše vyberete, bud jdete po paměti, anebo se tak dlouho přehrabujete, než narazíte na na tu správnou věc. A těsně před odchodem Vám […]
 • RECENZE: RUDÁ KRÁLOVNA27. prosince 2015 RECENZE: RUDÁ KRÁLOVNA Rudá královna je první díl trilogie, kterou u nás vydává nakladatelství Cooboo. Autorkou této série a celého dystopického světa je mladá Victoria Aveyardová a já se stále nepřestávám […]
 • Yeonmi Parková: Abych přežila11. února 2016 Yeonmi Parková: Abych přežila Ponořte se do příběhu vyprávěného dívkou, která se narodila v roce 1992 do hladomoru, strachu o život, kde mizeli příbuzní, byli popravováni režimem, vězněni v krutých podmínkách, kdy se […]
 • František Kvíz: Houbařův sen13. března 2016 František Kvíz: Houbařův sen Budete s vílou sbírat fialkový pyl, poslouchat vozy potulných cikánů, ucítíte pach vlků tak zblízka, až se vám budou ježit chlupy na zádech, nadýcháte na ruce zmrzlým obrům a já nevím, […]
 • Známe sami sebe? Člověk v zajetí moderní civilizace1. dubna 2016 Známe sami sebe? Člověk v zajetí moderní civilizace Také patříte ke stále se zvyšujícímu procentu lidí, kteří si uvědomují, že současný způsob života není tou správnou cestou? Potom vás kniha s názvem "Známe sami sebe? Člověk v zajetí […]
 • Anselm Grün: Jak překonávat konflikty9. listopadu 2015 Anselm Grün: Jak překonávat konflikty Sedmdesátiletý německý katolický kněz Anselm Grün má na kontě další publikaci, přeloženou do češtiny. Benediktinský mnich, ekonom, filosof, teolog, ekonom opatství Münsterschwarzach je […]
 • Jutta Heller: To zvládnu! Zvyšte svou psychickou odolnost7. března 2016 Jutta Heller: To zvládnu! Zvyšte svou psychickou odolnost Probudí ho první paprsky slunce, téměř každý den se podobá tomu předchozímu. Klokan se protáhne, vytřepe si z kožichu zbytky větviček a rozhlédne se kolem sebe. Hlas přírody mu napoví, co […]