Kočičí omalovánky - Yulia Mamonová

Kočičí oma­lo­ván­ky - Yulia Mamonová
Ohodnoťte člá­nek

Mňauu, s tím­to typic­kým zvu­kem vpad­nou koč­ky do vašich živo­tů a pře­vrá­tí ho naru­by, což potě­ší pře­de­vším pří­z­niv­ce těch­to koč­ko­vi­tých šelem.

Po moud­rých sovách s vše­vě­dou­cí­ma oči­ma při­chá­ze­jí na řadu vese­lé, hra­vé, pří­tul­né, hrdé a nezá­vis­lé koč­ky, koťa­ta a kocou­ři. Oblíbenost koček vyplý­vá z jejich nezá­vis­los­ti, ale záro­veň pří­tul­nos­ti a krá­se. Kočka pat­ří k nej­ob­lí­be­něj­ším domá­cím maz­líč­kům, a tak obý­vá mno­ho domác­nos­tí stej­ně tak jako pes.

omalovánky pro dospělé, antistresové omalovánky, kočky

Nakladatelství Edika nyní dává šan­ci všem milov­ní­kům těch­to šel­mi­ček vstou­pit do jejich svě­ta a pře­tvo­řit ho dle svých před­stav pomo­cí pas­te­lek nebo fixů. Vezměte do ruky růz­né bar­vič­ky a na chví­li zapo­meň­te na okol­ní svět a buď­te jen teď a tady obklo­pe­ni kočka­mi, z nichž vyza­řu­je téměř za kaž­dých okol­nos­tí jis­tá vzne­še­nost a lad­nost. Na strán­kách oma­lo­vá­nek se setká­te s kočka­mi v růz­ných podo­bách, poje­tích. Ale těš­te se i na jiné tvo­ry. A aby neby­lo koček až pří­liš, najde­te tu i mno­ho kvě­tin a růz­ných rost­lin­ných tva­rů, tak­že pokud pře­ci jen vám z něja­ké­ho důvo­du nejsou koč­ky sym­pa­tic­ké, i vy si může­te v těch­to oma­lo­ván­kách při­jít na své.

A až si koč­ky či rost­lin­né tva­ry a kvě­ti­ny vybar­ví­te, stej­ně jako u sovích oma­lo­vá­nek si díky per­fo­ro­va­ným strán­kám může­te obrá­zek snad­no vytrh­nout a potě­šit jím sami sebe tím, že si ho umís­tí­te někam, kde ho bude­te mít na očích. Obrázek může­te také něko­mu daro­vat, aby i do jeho domo­va vstou­pi­la něja­ká kočka tře­ba jen z důvo­du, že živou si poří­dit kvů­li aler­gii na její srst nemů­že, přes­to je obdi­vu­je.

Už sta­čí se jen cho­pit pas­te­lek, vybrat si něja­kou číču a pus­tit se do vybar­vo­vá­ní, kte­ré vám při­ne­se rela­xa­ci a odtr­že­ní od běž­ných pro­blé­mů. Alespoň na krát­kou chví­li…


 

Vydalo nakla­da­tel­ství Edika v roce 2016.

Knížku může­te zakou­pit na strán­kách Albatros Media.

Tee

Související příspěvky:

  • Kočky útočí na Sarah Andersenovou i na vaše srdce23. září 2018 Kočky útočí na Sarah Andersenovou i na vaše srdce Už třetí komiksová knížečka brooklynské kreslířky Sarah Andersonové vyšla v češtině, a opět stojí za každou korunu z inzerovaných 199 Kč. Kočky útočí (Herding Cats, 2018) se netýká […]
  • Omalovánky Pixel Art – Joanna Webster28. dubna 2016 Omalovánky Pixel Art – Joanna Webster Omalovánky pro dospělé zná v dnešní době asi již každý. Získaly si své místo na žebříčku oblíbenosti, čímž se ukázalo, že hra s barvami je oblíbenou kratochvílí mnoha dospělých, při níž se […]
  • Spojovačky: Český les v 800 tečkách – Simona Burešová8. října 2017 Spojovačky: Český les v 800 tečkách – Simona Burešová Spojovačky zvané dot-to-dot již snad ani není třeba představovat, na našem trhu se objevily již před drahnou chvílí a ihned si našli své milovníky. Spojovačky nabízí ze změti na první […]
  • Li Č-Čchang: Sedni si a nedělej nic24. března 2017 Li Č-Čchang: Sedni si a nedělej nic Kočky, jejich moudrost, pití čaje, rovnováha – co mají tyto tři slovní spojení společného? Určitě to, že právě to mohou být klíčová slova, která vás napadnou, až si obálku této knihy […]
  • Deník pro duši – relaxace, kreativita, inspirace10. června 2017 Deník pro duši – relaxace, kreativita, inspirace V dnešní hektické době, kdy se na nás valí nejen spousta informací, povinností a kdy máme pocit, že musíme všechno stihnout, lidem chybí právě ten čas sama pro sebe. Chvíle, kdy se člověk […]
  • "Týdenní náladovník" od Moniky Davidové9. listopadu 2017 "Týdenní náladovník" od Moniky Davidové "Týdenní náladovník" od Moniky Davidové Pokud nemáte ještě koupený diář na příští rok, zkuste jej raději vyměnit za „Týdenní náladovník“ od Moniky Davidové, jež vydala Grada Publishing, […]
  • Relaxační desetiminutovky – aktivity ke zklidnění dětí24. září 2018 Relaxační desetiminutovky – aktivity ke zklidnění dětí Dnešní uspěchaná doba, mnoho kroužků a aktivit, které děti mají při příchodu ze školky či školy, často i velmi aktivní způsob trávení volného času rodiny, to jsou příčiny toho, že jsou […]
  • Bytosti z bájí a legend: Anita Ganeriová29. března 2016 Bytosti z bájí a legend: Anita Ganeriová Různé bytosti, které často naháněly hrůzu, už když se vyslovilo jejich jméno či naopak ty hodné, které měly lidi chránit, jsou součástí života člověka snad odjakživa. Různá smyšlená […]
  • Příručka pro šikovné holky19. listopadu 2015 Příručka pro šikovné holky Pamatujete si tu dětskou radost z vlastoručně vyrobené věci, z chvíle, kdy se nápad proměnil v něco, co jste si mohli obléct, někoho tím podarovat nebo to použít k nějaké rošťárně? O […]
  • Soví omalovánky26. března 2016 Soví omalovánky   Hůůů, hůůů, už se sem slétají ze všech koutů … Kdo? No přeci sovy! Malé, velké, vážné, veselé, které sledují svět svýma velkýma očima, kterým nic podstatného neunikne. Sovy, […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *