Hellboy 8: Temnota vábí - 95 %

DSC 2350

Mike Mignola se zno­vu před­ve­dl, ve spo­lu­prá­ci  se svým kole­gou Duncanem Fegredo pře­ve­dl dal­ší kniž­ní záži­tek. Oproti před­cho­zí kni­ze, kte­rá byla spí­še povíd­ko­vá, se ten­to komiks vhr­nul na jed­no­li­tý pří­běh.

Čekáte od Hellboye tem­ný pří­běh, plný myto­lo­gic­kých postav? Samé pří­še­ry, báje a pohád­ko­vá stra­ši­dla? To Vás přes­ně čeká. Příběh je správ­ně tajem­ný a myto­lo­gic­ký.

DSC_2351

Tento komiks ten­to­krát nekres­lil pří­mo Mignola. Hlavní tvůr­ce si udr­žel pou­ze dohled na kres­lí­řem, kte­rý se držel přes­ně poky­nů, aby se fanouš­ci nezlo­bi­li, že vypa­dá Hellboy jinak. Nějaké malé drob­nos­ti jsou odliš­né, ale je na prv­ní pohled vidět, kdo je hlav­ní auto­rem.

V pří­bě­hu jde o to, aby člo­věk zau­jal. Zaujme, nesmí­me zapo­me­nout i na odka­zy na před­cho­zí komiksy, na kte­ré nava­zu­je. Staří zná­mí pro­tiv­ní­ci, kte­ré už mini­mál­ně jed­nou Hellboy potkal. Znovu se potká­vá napří­klad i s Babou Jaggou (před­cho­zí recen­zo­va­ný komiks). Hellboye zno­vu čeká zapekli­tý pří­pad, kte­rý vyra­zí dech, je „smr­tel­ně“ raněn, sko­ro zabit. Ale jak všich­ni víme, tak je nesmr­tel­ný, tak jde jenom o tom, jak je jeho život postup­ně ničen a trá­pen. Jak psy­chic­ky, když na něj někdo úto­čí, tak i fyzic­ky, že mu vlast­ně jde o život.

DSC_2352

Těší mne, že ten­to­krát jde o jeden pří­běh, kte­rý má kapi­to­ly. Šest kapi­tol rov­no­měr­né roz­tří­dě­ných do celé kni­hy při­ná­ší pří­běh, kte­rý zaujme. Každou strán­ku jsem si v kli­du četl, vychut­ná­val ji a pře­louskal najed­nou. Pěkně mně bavi­la strán­ku po strán­ce.

Další komiks, kte­rý mně zaba­vil. Je potě­še­ním, že Hellboy, kte­ré­ho kres­lil, pod dohle­dem, někdo jiný, si udr­žu­je úro­veň, jak pří­bě­ho­vou, tak i obra­zo­vou. Snad jedi­ných 5 pro­cent, kte­ré ode­čtu z hod­no­ce­ní recen­ze, je to, že komiks nekres­lil pří­mo Mignola. Přesto je to doko­na­lé.


 • Scénář: Mike Mignola
 • Kresba: Duncan Fegredo
 • Překlad: Jan Kantůrek
 • Počet stran: 192 barev­ných
 • Vazba: bro­žo­va­ná
 • Rozměry: šíř­ka: 154 mm
  výš­ka: 230 mm
  šíř­ka hřbe­tu: 12 mm
 • Věkové dopo­ru­če­ní: 14+
 • ISBN: 978-80-86839-64-6
 • EAN: 9788086839646

Knihu seže­ne­te na comicscentrum.cz


Ohodnoťte článek


Jiří Borový

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

 • Hellboy 3: Spoutaná rakev a další příběhy (100 %)12. dubna 2016 Hellboy 3: Spoutaná rakev a další příběhy (100 %) Tak mám prvního Hellboye. Díky spolupráci s partnerem si čtu jeden z prvních komiksů o Hellboyi, kterého jsem prvně viděl ve filmu už před více než 10 lety. Znám Hellboye pouze z filmu a […]
 • Hellboy 11: Ďáblova nevěsta a další příběhy - 95 %26. června 2016 Hellboy 11: Ďáblova nevěsta a další příběhy - 95 % Tak máme k recenzi dalšího Hellboye. Ďáblova nevěsta se znovu skládá z různorodých příběhů, které hlavní autor scénáře Mike Mignola napsal spolu se svými spolupracovníky. Jako každá kniha […]
 • Hellboy - Recenze - 80%11. dubna 2019 Hellboy - Recenze - 80% Král je mrtev, ať žije král! Tentokrát ale ten pekelný. Hellboy se konečně vrací na plátna kin. U nás dokonce od 15 let přístupný, což mu rozhodně pomůže na rozdíl od zahraničí. Hellboy […]
 • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
 • Telgemeierová Raina: Úsměv - 100 %10. ledna 2016 Telgemeierová Raina: Úsměv - 100 % Zuby jsou potřeba. Jsou potřeba pro kousání a pro okrasu a hlavně pro přežití. Jedinečný komiks Úsměv přináší všechno, co obsahuje první věta tohoto článku. Je to knížka pro kousání, pro […]
 • Noe – vše, co se plazí po zemi15. srpna 2015 Noe – vše, co se plazí po zemi Když jsem v dubnu psal recenzi na první díl komiksové série Noe, tak byla velká škoda, že jsem musel čekat několik měsíců na díl druhý. To ani nevím, kdy přesně vyjde díl třetí a díl […]
 • Mezi řádky 1: Tommy Taylor a falešná identita24. listopadu 2015 Mezi řádky 1: Tommy Taylor a falešná identita Dostal se mi do mých rukou další komiks. Po Želvách Ninja a dalších komiksech, recenzuji pro mě neznámé dílo. Dostali se ke mně autoři Mike Carey a Peter Gross. Napsali a nakreslili Mezi […]
 • Druuna - 65 %14. prosince 2015 Druuna - 65 % Člověk by neměl mít příliš velká očekávání, aby se pak nezklamal v tom, co nakonec dostane. A mně se přesně tohle stalo s knihou "Druuna". Nezažil jsem první vydání první knihy s názvem […]
 • 3. díl komiksu Noe pokračuje v zavedeném stylu21. srpna 2015 3. díl komiksu Noe pokračuje v zavedeném stylu Dlouho jsem čekal, až budu vědět, kdy vyjde poslední díl komiksu Noe v České Republice, ale bohužel datum není známo, a tak Vám zrecenzuji 3. díl. Třeba se poslední díl objeví co nevidět a […]
 • Želvy Ninja v komiksu23. září 2015 Želvy Ninja v komiksu Když jsem byl školní dítko, sledoval jsem v televizi Želvy Ninja. Byl to americký seriál, který se přesně hodil pro skoro náctileté děti. Nebyla to ale první možnost, jak v zemi původu […]