Dorothee Kühne-Zürnová: Havran Nezbeda - Na statku - 100 %

HavranNezbeda

Před dese­ti lety vyda­lo němec­ké nakla­da­tel­ství Esslinger in Thienemann-Eslinger Verlang GmbH sešit, urče­ný pro před­ško­lá­ky, kte­rý si kla­dl za cíl hra­vou for­mou tré­no­vat jejich pozor­nost a sou­stře­dě­ní. Text pře­lo­ži­la Kamila Hermannová a Havran Nezbeda na stat­ku vychá­zí nyní u Fragmentu. Navazuje na pub­li­ka­ce Havran Nezbeda v ZOO od stej­né autor­ky a Havran Nezbeda. Všechno je moje od Nely Moostové a Annet Rudolphové.

„Milí rodi­če, zatím­co vaše dítě spo­leč­ně s malým havra­nem Nezbedou obje­vu­je zví­řa­ta a život na stat­ku, sou­čas­ně se hra­vou for­mou učí udr­že­ní pozor­nos­ti a sou­stře­dě­ní. Udržení pozor­nos­ti a sou­stře­dě­ní pla­tí za základ­ní kapi­tál pro uče­ní jako tako­vé. Přečtěte vaše­mu dítě­ti zadá­ní úko­lu a nech­te ho samo­stat­ně pra­co­vat. Buďte někde nablíz­ku při­pra­ve­ni pomo­ci, pokud vás o to požá­dá, ale netlač­te na rych­lé vyře­še­ní. Až vaše dítě vyře­ší všech­ny úko­ly, je pro něj jako odmě­na na kon­ci seši­tu při­pra­ven úžas­ný havra­ní diplom,“ před­sta­vu­je sešit o dva­a­tři­ce­ti stra­nách jeho autor­ka Dorothee Kühleová-Zürnová.

Knížka v seši­to­vé vaz­bě veli­kos­ti A4 je plná vese­lých obráz­ků zví­řá­tek, s nimiž sezná­mí před­ško­lá­ky havran. Každá z tři­ce­ti kapi­tol (co kapi­to­la to jed­na strán­ka) při­ná­ší jed­nu úlo­hu - děti mají na obráz­ku najít deset nesmys­lů (tře­ba ponor­ka v ryb­ní­ku, slon v pta­čím hnízdě, jabl­ka s hruš­ka­mi na jed­nom ovoc­ném stro­mu dohro­ma­dy a podob­ně) nebo dokres­lit plot (pomo­ci ho stat­ká­ři opra­vit, aby v noci liš­ka neod­nes­la husy) či kříž­kem ozna­čit potra­vi­ny, kte­ré jsou z mlé­ka na stat­ku cho­va­ných krav. V seši­tu děti najdou dopl­ňo­vač­ky, vybar­vo­vač­ky, spo­jo­vač­ky, ale také se dozvě­dí, z čeho a jak vzni­ka­jí hra­nol­ky nebo chléb. Jde o jed­no­du­ché, ale pro­myš­le­né úlo­hy, kla­dou­cí na před­ško­lá­ky při­mě­ře­né náro­ky. Knížkou se zaba­ví jis­tě i novo­pe­če­ní prv­ňáč­ci.


 • Autor:Dorothee Kühne-Zürnová
 • Žánr:kni­hy her a nápa­dů, dět­ská díl­na
 • Nakladatelstvi:Fragment
 • Datum vydá­ní:14.11.2016

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz.

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Dorothee Kühne-Zürnová: Havran Nezbeda - Na stat­ku
Hodnocení polož­ky
51star1star1star1star1star

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Související příspěvky:

 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
 • Šimonovy pracovní listy 12 - dopravní výchova16. srpna 2018 Šimonovy pracovní listy 12 - dopravní výchova Recenze pracovního sešitu, který je zaměřený na upevňování znalostí z oblasti dopravní výchovy a návyků správného chování v prostředcích veřejné dopravy i jako účastník silničního provozy […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
 • Naděžda Kalábová: Hry pro malé cestovatele. Nikdy neuslyšíte: Kdy už tam budeme?4. září 2017 Naděžda Kalábová: Hry pro malé cestovatele. Nikdy neuslyšíte: Kdy už tam budeme? Škoda, že až po prázdninách vychází knížka Hry pro malé cestovatele. Nikdy neuslyšíte: Kdy už tam budeme? Možná by totiž mnohým rodičům usnadnila letní cestování s dětmi mladšího školního […]
 • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
 • Uč se protiklady s kouzelným kolečkem8. června 2018 Uč se protiklady s kouzelným kolečkem Hezký záměr naučit děti protiklady si klade za cíl kniha Uč se protiklady s kouzelným kolečkem.  Děti se za pomoci kouzelného kolečka a doprovodných obrázků naučí rozlišovat, co je velké a […]
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]