Anne Blankmanová: Vězeň noci a mlhy

Vezen

Příběh ode­hrá­va­jí­cí se v Mnichově, ve 30. letech 20. sto­le­tí. To je pří­běh o mla­dé Gretchen, kte­rá  vyrost­la v obklo­pe­ní národ­ních soci­a­lis­tů, a Adolf Hitler byl pro ni strý­ček Dolf. Právě pro něj Gretchenin otec polo­žil život. Ale poté, co se Gretchen sezná­mí s židov­ským repor­té­rem Davidem, postup­ně spo­leč­ně začí­na­jí odha­lo­vat skry­té prav­dy a to, co se vlast­ně skrý­vá za údaj­ným zachrá­ně­ním Hitlera. Gretchen se pouš­tí do pát­rá­ní na vlast­ní pěst, kte­ré je více než jen nebez­peč­né. Bude stá­le věřit Hitlerově filo­so­fii, nebo při­jde na kru­tou prav­du?

Na Vězně noci a mlhy mě nalá­ka­la prá­vě téma­ti­ka kni­hy – Adolf Hitler, dru­há svě­to­vá vál­ka, Německo, mla­dá hlav­ní hrdin­ka, zaká­za­ná lás­ka mezi Židem a Hitlerovo oblí­ben­ky­ní… Ano, kni­ha tohle vše a mno­hem více v sobě má, ale upřím­ně jsem čeka­la něco víc. Na kni­hu jsem čet­la hod­ně chvá­ly a tak jsem se až zby­teč­ně moc těši­la. Čekala jsem pou­ta­vé čte­ní, do kte­ré­ho budu začte­ná a pří­běh mi nedá spát – nespra­ved­li­vost zdej­ší doby, tra­ble Gretchen, jaké pik­le kuje za zády Hitler apod. Jak jsem již zmí­ni­la – vše tohle v kni­ze je, nicmé­ně ne tak, jak jsem si před­sta­vo­va­la a dou­fa­la, že bude.

Do kni­hy jsem se vůbec nemoh­la začíst. Bohužel, pořád­ně mě bavi­lo až posled­ních pár desí­tek stran. Což je sla­bé. Zbytek (tedy začá­tek) romá­nu se roz­jíž­děl straš­ně poma­lu a v kni­ze se vlast­ně nic moc nedě­lo. Přijde mi, že autor­ka Anne Blankmanová by si moh­la pro příš­tě odpus­tit zby­teč­nou „omáč­ku“ a lépe si roz­mys­let, o čem chce vlast­ně psát – zda o román­ku za doby Hitlera, o samot­né Hitlerově osob­nos­ti, či o nespra­ve­dl­nos­ti živo­ta Židů. Vězeň noci je výsle­dek této mícha­ni­ce a asi i pro­to mě to moc neu­chvá­ti­lo.

Na dru­hou stra­nu se mi líbil vztah Gretchen a Davida. Bylo skvě­lé moci sle­do­vat, jak se vyví­jel jejich vztah a díky tomu jsem si uvě­do­mi­la, že to v teh­dej­ší době oprav­du neby­lo leh­ké a jak my se máme dob­ře, i když si vět­ši­na z nás neu­stá­le na něco stě­žu­je a s něčím nejsme spo­ko­je­ni. Za toto uvě­do­mě­ní a myš­len­ku, kte­rou Anne Blankmanová bra­vur­ně vnes­la do kni­hy, si zaslou­ží pochva­lu. Nejenom tato atmo­sfé­ra se jí moc poda­ři­la. Byly to také nastu­do­va­né podrob­nos­ti o teh­dej­ším sys­té­mu, Hitlerovi, Židech, komu­nis­tech – na pří­bě­hu bylo vidět, že autor­ka o těch­to téma­tech má nastu­do­vá­no oprav­du hod­ně a tak kni­ha bylo díky tomu­to i pouč­ná a já se tak dozvě­dě­la mno­ho zají­ma­vých infor­ma­cí.

Více na Kritiky.cz
Recenze: Kuře na švestkách – 75% Filmový debut Francouzky s íránskými kořeny Marjane Satrapi Persepolis vyvolal před čtyřmi ...
MIG 21 hlásí v Praze vyprodáno, přidává jarní koncerty Podzimní turné kapely MIG 21 Podzim 16 právě vrcholí. Tři koncerty, které se odehrají pří...
ZLÍNFEST - Sestřih ze soboty 26. května 2018 ...
David Máj: Metanol je věrně zrekonstruovaný napínavý příběh Co pro Vás bylo rozhodující pro to, abyste přijal nabídku zahrát si hlavní roli v Metanolu? ...
Taxi Taxi není prvním remakem francouzského filmu, ale je jedním z mála, který patří k lepším. ...

Sečteno pod­tr­že­no – Vězeň noci a mlhy je urči­tě skvě­lou vol­bou pro mla­dé čte­ná­ře a ty, kte­ří se zají­ma­jí o před­vá­leč­nou dobu. Ačkoliv se nejed­ná o prav­di­vý pří­běh, kni­ha je pouč­ná, zají­ma­vá a mís­ty i napí­na­vá a akč­ní. Mimochodem kni­hu můžu dopo­ru­čit i těm, kte­ří se chtě­jí nená­sil­nou for­mou dozvě­dět něco navíc do hodin děje­pi­su a pocho­pit tak lépe toto obdo­bí.


 • Autor:Anne Blankmanová
 • Žánr:svě­to­vá belet­rie, román, his­to­ric­ká próza,dobrodružství
 • Nakladatelstvi:COOBOO
 • Datum vydá­ní:21.03.2016

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz.

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Vendula Jindrová

Jsem velká milovnice čtení, psaní, knih a příběhů, díky kterým dokážu zapomenout na svět okolo a zároveň mu i lépe porozumět. Kromě literatury ještě hraju na klavír, ráda cestuju, peču a zdravě vařím, zajímám se o jógu, přírodní kosmetiku a zdravý životní styl. Doufám, že se vám mé články budou líbit a že si třeba i nějakou knihu na mé doporučení přečtete! ;)

Související příspěvky:

 • Karel IV. - královské sňatky15. května 2016 Karel IV. - královské sňatky František Kavka, historik a autor mnoha publikací, se tentokrát na 195 stranách věnuje Blance z Valois, Anně Falcké, Anně Svídnické i Alžbětě Pomořanské. Životy čtyř manželek Karla IV. […]
 • Sedmilhářky30. května 2016 Sedmilhářky Na knižním trhu se tento týden objevilo příjemné jarní osvěžení. Po Kafe a cigárku a P.S. je zde další kniha, které předcházel blog či forma fejetonu. Dílo je psané formou dopisů mezi […]
 • A.G. Riddle: Let 30512. května 2016 A.G. Riddle: Let 305 Poutavý sci-fi thriller, u něhož zcela zapomínáte, že jde o sci-fi. Autor dokáže čtenáře skvěle vtáhnout do děje a přesvědčit ho o skutečnosti příběhu. Jedná se o ten typ knihy, která vás […]
 • Na břehu jezera... se odehrává psychologicky silný příběh Sary Gruenové30. května 2016 Na břehu jezera... se odehrává psychologicky silný příběh Sary Gruenové Právem je Sara Gruenová již autorkou jednoho zfilmovaného bestselleru (knihy Voda pro slony), dalo by se bez jakékoliv nadsázky říci, že Na břehu jezera bych viděla zfilmované ještě […]
 • Robert Galbraith: Volání Kukačky25. května 2016 Robert Galbraith: Volání Kukačky Volání Kukačky je prvním případem detektiva Cormorana Strika. Největším lákadlem na tento titul je jistě ten fakt, že autorem je jistý „Robert Galbraith“, což je pouze pseudonym (jak se po […]
 • Hollandová Julie: Náladové a protivné - 43%23. května 2016 Hollandová Julie: Náladové a protivné - 43% Jste ženy protivné a náladové? Nevíte si rady se svými emocemi? Pak by vás zajisté zajímala kniha Náladové a protivné od doktorky Julie Hollandové, která vám ukáže jakýsi návod, jak tyto […]
 • 300 - 100%21. května 2016 300 - 100% Tak jsem se s komiksem vrátil o 10 let zpět. Kdy Zack Snyder natočil svůj první velkofilm 300. Je na motivy komiksu a já se čtené verzi dostal až se zpožděním více než deseti […]
 • Bernard Minier: Tma6. června 2016 Bernard Minier: Tma Cvak. Zhasne se světlo, oči lehce unavené vnímají jen obrysy a pak už ani ty. Ale co má taková tma vše v sobě? Třetí román autora Bernarda Miniera Tma je laděn do  hávu chladných […]
 • Pelikánová Karla: Hravě, zdravě, bezlepkově3. června 2016 Pelikánová Karla: Hravě, zdravě, bezlepkově Nebýt malabsorčního syndromu (poruchy vstřebávání živin a důležitých stavebních látek), vyvolaného dlouhotrvající celiakií (alergií na lepek), zřejmě by Karla Pelikánová o vařečku […]
 • Svatava Šenková, Yvetta Voráčová: Jogínci - 100 %12. května 2016 Svatava Šenková, Yvetta Voráčová: Jogínci - 100 % Kniha vznikla na základě úspěšného seriálu České televize Jogínci v přírodě a seznamuje děti od čtyř let se základy IYENGAR JÓGY, kterou sestavil jogínský guru B.K.S. Iyengar. Jedná se o […]