KArovaDama


Šárka Zmátlíková: Kárová dáma

Máte rádi záha­dy? Takové ty záha­dy, kdy vás autor donu­tí kníž­ku pře­číst celou, jinak se nedo­zví­te prav­du? Pokud ano, tak vás zajis­té zaujme nová kníž­ka Kárová dáma, od spi­so­va­tel­ky Šárky Zmátlíkové, kte­rou vyda­lo nakla­da­tel­ství Grada.

Znáte ten pocit? Krásně tvr­dě si spí­te, spí­te a spí­te. Najednou se ale začne­te pro­bí­rat. Vlastně se pro­brat vůbec nechce­te, ale vaše vědo­mí se dere dopře­du, nene­chá se upro­sit a dává očím sig­nál, kte­ré začnou kmi­tat víč­ky.

Těmito věty začí­ná pří­běh čty­ři­ce­ti­le­té Kláry, kte­rá si žije vel­mi spo­ko­je­ným živo­tem. Má krás­ný dům, nej­lep­ší­ho man­že­la na svě­tě a to si mys­le­la, že se nikdy nedo­ká­že zami­lo­vat. Hodného syna Fredyho a prá­ci, kte­rou má ráda. Důležitým je pro ni i úzký vztah se svou sestrou Veronikou, kte­rá ji vždy doká­že vyslech­nout a pora­dit. Jednoho dne se ale pro­be­re v nemoc­ni­ci a není schop­ná se roz­vzpo­me­nout, co se sta­lo. Záhadu vyře­ší až její man­žel Michal, kte­rý ji řek­ne, co se sta­lo. Měla těž­kou auto­ne­ho­du, při kte­ré zemřel nej­lep­ší pří­tel její­ho muže, Yannis. Naštěstí Klára auto neří­di­la, ale i tak je zdr­ce­ná tím, co se sta­lo. Pomalu si dává všech­ny stříp­ky do malé sklá­dan­ky a její ide­ál­ní život se pod tíhou pro­blé­mů a růz­ných záhad začí­ná bor­tit. Má totiž pocit, že auto­ne­ho­da neby­la pou­hou náho­dou a za kaž­dou cenu se musí dově­dět celou prav­du.

Celkově mě kni­ha ničím výji­meč­ným neza­u­ja­la, např. abych si u ní zasl­ze­la, nebo se zasmá­la.

Trochu mi vadi­lo, že je psa­ná nejen ve tře­tí oso­bě, ale i v prv­ní. Dobře na mě nepů­so­bi­lo ani to, že autor­ka pře­bí­há z minu­los­ti do sou­čas­nos­ti a čte­nář se bude muset občas vrá­tit, aby si uvě­do­mil, ve kte­rém roce se zrov­na nachá­zí a jaké obdo­bí pro­ží­vá jeho hlav­ní hrdin­ka (jest­li je již vda­ná, nebo svo­bod­ná a s kým se zrov­na stý­ká apod., což pro mě bylo tro­chu matu­jí­cí). Na obál­ce kníž­ky je napsá­no „čte­ní, u kte­ré­ho se bude­te čer­ve­nat“, tak­že ani o ero­tic­ké scé­ny tu roz­hod­ně není nou­ze. Nevím, jest­li jsem se u nich čer­ve­na­la, nemě­la jsem u sebe zrcát­ko, ale fak­tem je, že někte­ré scé­ny s náde­chem ero­ti­ky na mě půso­bi­ly až las­civ­ně, což mě také nijak nenadchlo.

Když bych měla napsat klad­né strán­ky kníž­ky, tak mě napa­dá asi jen to, že autor­ka „lišác­ky“ napsa­la pří­běh tak, aby když ho čte­nář začne číst, měl potře­bu dočíst ho do kon­ce, pro­to­že se chce dově­dět celou prav­du. Tím, že si pře­čte začá­tek a pak konec, záha­du neroz­luš­tí, což pova­žu­ji za dob­rý tah. Za povšim­nu­tí také sto­jí malo­va­né obráz­ky, kte­ré kníž­ku vel­mi oži­ví a jsou jejím pří­jem­ným zpes­t­ře­ním.

Každopádně čte­nář­kám, kte­ré mají rády záha­dy, ero­ti­ku a sní o ide­ál­ním muži, se kni­ha bude líbit a najdou v ní přes­ně to, co autor­ka v ano­ta­ci sli­bu­je.

Hodnocení: 31 %


 • Autor: Zmátlíková Šárka
 • Formát / stran: 14×21 cm, 256 stran
 • Datum vydá­ní: 18.11.2015
 • Katalogové čís­lo: 85002
 • ISBN: 978-80-247-5746-9

Kniha ke kou­pi na Grada.cz.

Šárka Zmátlíková: Kárová dáma
Ohodnoťte článek

Monika Knápková

Monika Knápková

Dům bez knih, je jako tělo bez duše.... Julius Zeyer Jsem redaktorkou na tomto webu a mimo jiné píšu knihy, články a povídky, které mi dodávají elán a energii do života.

Související příspěvky:

 • Bytosti z bájí a legend: Anita Ganeriová29. března 2016 Bytosti z bájí a legend: Anita Ganeriová Různé bytosti, které často naháněly hrůzu, už když se vyslovilo jejich jméno či naopak ty hodné, které měly lidi chránit, jsou součástí života člověka snad odjakživa. Různá smyšlená […]
 • RECENZE: Pekelné stroje 1 – Mechanický anděl1. prosince 2015 RECENZE: Pekelné stroje 1 – Mechanický anděl Od autorky Cassandry Clare, která je známá především svou úspěšnou sérií Nástroje smrti, právě vyšel první díl nové trilogie Pekelné stroje – Mechanický anděl. Tato trilogie předchází […]
 • Kabelka plná sladkých překvapení31. ledna 2016 Kabelka plná sladkých překvapení Představte si, že jste přišli do obchodu s oblečením. Vše vyberete, bud jdete po paměti, anebo se tak dlouho přehrabujete, než narazíte na na tu správnou věc. A těsně před odchodem Vám […]
 • Brad Pilon: Jezte! Nejezte! Jezte!21. září 2015 Brad Pilon: Jezte! Nejezte! Jezte! Nečekejte další zaručený způsob, jak natrvalo snížit svoji hmotnost. Nečekejte dietu, která neomezí vaše návyky. Nečekejte způsob, díky němuž se ze stokilového válce stane štíhlá laňka. […]
 • Kočičí omalovánky - Yulia Mamonová3. dubna 2016 Kočičí omalovánky - Yulia Mamonová Mňauu, s tímto typickým zvukem vpadnou kočky do vašich životů a převrátí ho naruby, což potěší především příznivce těchto kočkovitých šelem. Po moudrých sovách s vševědoucíma očima […]
 • Frank Schätzing - Breaking News6. ledna 2016 Frank Schätzing - Breaking News Další pořádná bichle z dílny Franka Schätzinga je na světě. Autor, který rozhodně nemá problém naplnit požadovaný počet slov, se po nějakém čase vrací na tuzemský knižní trh s novinkou […]
 • Kiršův Milionový email7. prosince 2015 Kiršův Milionový email O Davidu Kiršovi jsem se možná už někdy zmiňoval. Ačkoli mám o jeho osobě stále některé pochybnosti, jeho knížka Milionový email mne mile překvapila. Je fakt, že si mohl odpustit to […]
 • Zuzana Pospíšilová: Kouzelné vánoční sny8. listopadu 2015 Zuzana Pospíšilová: Kouzelné vánoční sny „Někdy se lidem přihodí něco, o čem se jim ani nezdálo“ a „Ten, kdo radost rozdává, ten ji také dostává“ jsou motta Zuzany Pospíšilové, ostravské autorky více jak osmdesátky dětských knih. […]
 • Jak přesvědčivě vyjednávat8. prosince 2015 Jak přesvědčivě vyjednávat České „Sedávej  panenko v koutě, budeš-li hodná, najdou tě,“ platilo možná před sto lety v dnešní době si můžeme být jisti, že taková panenka by se v koutě, dřív než by ji našli, unudila […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *