RoslinaAntibiotika
Aruna M. Siewertová:Rostlinná antibiotika

Aruna M. Siewertová:Rostlinná anti­bi­o­ti­ka
Ohodnoťte člá­nek

Někdy člo­věk najde, co vůbec nehle­dal. Tento citát od Alexandra Fleminga, obje­vi­te­le peni­ci­lí­nu, najde­te ve vel­mi zají­ma­vé kníž­ce Rostlinná anti­bi­o­ti­ka od autor­ky Aruny M. Siewertové.  Ona sama se vystu­do­va­la léči­tel­skou ško­lu a léči­tel­ství a před­náškám o léči­vých rost­li­nách se věnu­je do dnes. Přednášky na tyto téma­ta pořá­dá v Berlíně a ve Wendlandu. V její rodi­ně se léči­tel­ství prak­ti­ku­je již po tři gene­ra­ce.

V kni­ze najde pozo­ru­hod­né půso­be­ní tři­ce­ti rost­lin, kte­ré fun­gu­jí, jako pří­rod­ní anti­bi­o­ti­kum. Příjemným zpes­t­ře­ním je i malý pohled do his­to­rie, jak byl obje­ven peni­ci­lin a jeho ces­ty k lidem. Dále se zde dočte­te spous­ty dob­rých rad a tipů při růz­ných nemo­cech a nachla­ze­ních a jak na člo­vě­ka půso­bí rost­lin­ky, kte­ré jsou zde před­sta­ve­ny. Také se zde dozví­te, jak si správ­ně při­pra­vo­vat bylin­né čaje a jakou moc mají éte­ric­ké ole­je.

Kniha je napsa­ná vcel­ku zají­ma­vě. Jediné co se dá kníž­ce vytknout je, že když se začte­te do něče­ho, co vás zaujme, tak vás něko­li­krát autor­ka odká­že na jinou strán­ku, kde čte­ní pokra­ču­je a tak čas­to lis­tu­je­te ze strán­ky na strán­ku.

Nicméně, pro mě kni­ha byla vel­mi pouč­ná a vím, že jsem ji nečet­la napo­sle­dy a ráda se k ní budu vra­cet. Je vyba­ve­na krás­ný­mi foto­gra­fie­mi a poměr­nou část foti­la sama autor­ka, což hod­no­tím vel­mi klad­ně. Moc se mi také líbí, že autor­ka není jed­na z těch, co by úpl­ně vypus­ti­la moder­ní medi­cí­nu, a občas ji i sama dopo­ru­ču­je (např. při těž­kých nemo­cech, nebo nepo­le­vu­jí­cích obtí­žích). Několikrát upo­zor­ňu­je, že i léči­vou rost­li­nou se dá hod­ně poka­zit, nebo se dokon­ce pře­dáv­ko­vat. Proto se zde čte­nář dozví spous­ty zají­ma­vých věcí, kte­ré, pokud se bude držet návo­du, mu pomo­hou odbou­rat někte­ré chro­nic­ké obtí­že a nemo­ci.

Knížka Rostlinná anti­bi­o­ti­ka, by urči­tě nemě­la chy­bět v žád­né domác­nos­ti, pro­to­že bude dob­rým pomoc­ní­kem a rád­cem.

Hodnocení: 89%


Počet stran: 128
Rozměr: 165x200
ISBN:  978-80-8111-305-5
Kniha ke kou­pi na NOXI ‚s.r.o.

Monika Knápková

Monika Knápková

Dům bez knih, je jako tělo bez duše.... Julius Zeyer Jsem redaktorkou na tomto webu a mimo jiné píšu knihy, články a povídky, které mi dodávají elán a energii do života.

Související příspěvky:

  • Pavelka Radim, Reinders André: Kondiční trénink pro bojové sporty7. listopadu 2016 Pavelka Radim, Reinders André: Kondiční trénink pro bojové sporty Kondiční trénink pro bojové sporty je dle mého názoru další úspěšnou knihou v sérii knih týkajících se sportů, a proč si to myslím? Pojďme se na tuto knihu podívat z blízka... Jak už […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Šárka Zmátlíková: Kárová dáma7. prosince 2015 Šárka Zmátlíková: Kárová dáma Máte rádi záhady? Takové ty záhady, kdy vás autor donutí knížku přečíst celou, jinak se nedozvíte pravdu? Pokud ano, tak vás zajisté zaujme nová knížka Kárová dáma, od spisovatelky Šárky […]
  • Jana Skálová a kolektiv: PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ 2016 - 95 %6. března 2016 Jana Skálová a kolektiv: PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ 2016 - 95 % Ing. Jana Skálová, Ph.D., auditorka a daňová poradkyně, se podílela na založení skupiny TPA Horwath. Je členkou Prezidia Komory daňových poradců České republiky a v Národní účetní radě se […]
  • Yeonmi Parková: Abych přežila11. února 2016 Yeonmi Parková: Abych přežila Ponořte se do příběhu vyprávěného dívkou, která se narodila v roce 1992 do hladomoru, strachu o život, kde mizeli příbuzní, byli popravováni režimem, vězněni v krutých podmínkách, kdy se […]
  • Jean-Louis Fournier: Mysli! Holce přece nemůžeš říkat vole!31. ledna 2016 Jean-Louis Fournier: Mysli! Holce přece nemůžeš říkat vole! Zábavně podaná etiketa nejen pro lepší vrstvy? Ano, jde to. Když se řekne etiketa, mnoha lidem asi naskočí jméno doktora Ladislava Špačka. Bývalý tiskový mluvčí prezidenta Václava Havla […]
  • Marta Davouze: Vypadni z mýho života!9. prosince 2015 Marta Davouze: Vypadni z mýho života! Román Marty Davouze s názvem Vypadni z mýho života! vyniká zajímavým skloubením autorčiných vzpomínek na dětství a následné ztráty iluzí v nevydařeném manželství na pozadí významných […]
  • Ondřej Kundra – Putinovi agenti15. března 2016 Ondřej Kundra – Putinovi agenti Redaktor týdeníku Respekt Ondřej Kundra se ve své nové knize nazvané Putinovi agenti aneb Jak ruští špioni kradou naše tajemství, vydává do politických vod na stopu ruských agentů […]
  • Thomas Mann: Čarovná hora6. března 2016 Thomas Mann: Čarovná hora Tato kniha patří neodmyslitelně mezi klasiku světové literatury a přispěla i tomu, že její autor obdržel v roce 1929 Nobelovu cenu za literaturu. Thomas Mann ji psal téměř deset let a […]
  • http://neoluxor.cz/files/1/9788026705598.jpg8. března 2016 CHÂTELET, Noëlle: Žena v barvě vlčího máku Martin život plyne líně. Jeden den střídá druhý a téměř všechno lze předpokládat. Stejná jídla, stejné bolesti, dokonce i vzpomínky vzorně nastupují a vystupují z paměti jakoby v předem […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *