Kritiky.cz > Články > Recenze hry Lego Worlds-51 %

Recenze hry Lego Worlds-51 %

OwK2kNiMTwQ

Hra Lego World byla vyda­na 27.3.2017, když byla vyda­na tak jsem už mys­lel že to bude podob­né Mincraftu. Což jsem v roce 2020 před­sve­čil. Tato hra bohu­žel byla vyda­na ve špat­ném roce.

Podle mě měla být vyda­na v roce 2012. Mohlo se to stat uspeš­nešý hrou než Mincraft. Zarověň se ale poved­lo dost věcí v této hře napři­klad hrá­ní za Yettyho. Lego World není podob­né niče­mu z léga.  Myslím si že tato hra není tolik pro­dá­vá­ná jako zmi­no­va­ny Minecraft. Dale Lego World nenì moc ote­vře­ne což Minecraft je. Hra mě vůbec neba­vi­la.  Můj nazor na tuto hrů je tako­vý že není tak doko­na­la aby dosta­la 100 %. Hře chy­bí prv­ky sou­čas­né doby. Tvurci před­sta­vo­va­li si asi že chtě­ji byt znamnej­ši než Minecraft. Této hře chy­bí něco, čím by vyni­ka­la. Lego Worlds nemá pod­le mě moder­ní plu­gin. Dále se tvůr­cum hry nepo­ved­lo zachy­tit hlav­ní body hry.Hra pod­le mě není moc pro­dá­va­ná. Proč jsem dal 50% této hře? Nemá to tolik spo­leč­né­ho s Legem.  Je to spi­še nepo­ve­de­ná kon­kru­ce Minecraftu. Tvůrci měli vymys­let vlast­ní pro­gram hry do kte­ré­ho měli při­dat Legové prv­ky.  Legem to nemá nic spo­leč­né­ho. Daleko lep­ší hra s Legem je Lego  Jurský svět.Podlé mně to mělo vymýš­let Lego než spo­leč­nost Traveller’s tales.Ovládani má hra tež­ke především-kameru,boj. Tato hra dále výš­la na Playstion 4,Xbox one, Nintendo Switch.Pár pozi­tiv­ních bodů ma tato hra také napři­klad: Hodně vel­ký svět,české titulky,prostředí se dá měnit, dobrou cenu. Tyto tvůr­ci by se měly spi­še zame­řo­vat na Lego Star Wars což pod­le mně se tvůr­cům poved­lo dale­ko více.Moc se líbi­la gra­fi­ka kte­rá byla vel­mi pro­pra­co­va­ná. Ješte jed­no pozi­ti­vum jsem našel to bylo že se dájí plnit úko­ly, což je pod­le mně dob­rá věc. Je lep­ši si kou­pit si tůto hru než napři­klad fifu 21, za mě rad­ši bych kou­pil fifu 21. A to z něko­li­ka důvo­du. Chválím na této hře, že to není stří­leč­ka, kte­rých je straš­ne moc. Na této hře mi ješ­te vadi­lo, že za kaž­dý objekt se musí pla­tit her­ní­mi pěnezi.Hra je pros­tě nepo­ve­de­ný vtip. Rozhodl jsem že tuto hru už hrat nikdy nebu­du neza­u­ja­la mě, dálé mě hra nepre­sved­či­la. Nakonec od mě obr­de­že­la 51 %.

 

 

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,62482 s | počet dotazů: 208 | paměť: 50066 KB. | 10.04.2021 - 23:23:52