SWAT 4

0b6a4f24fa 49306224 o2

Vyšetřil jsem si tro­chu času a podí­val se na to, co se válí na dis­ku mého note­boo­ku. Hra SWAT 4 vyšla již před drahnou dobou, ale musím říci, že za ten čas (cca 4 roky) neztra­ti­la nic ze své­ho kouz­la.
Hráč se zde dostá­vá do role čle­na spe­ci­ál­ní poli­cej­ní jed­not­ky SWAT (Special wea­pons and tactics), kte­rá řeší roz­lič­né pro­blémy od šíle­né­ho mani­aka ve svém domě, až po kva­lit­ně vyba­ve­nou jed­not­ku tero­ris­tů, kte­rá se opev­ní v hote­lu a má neho­ráz­né poža­dav­ky. Od vět­ši­ny jiných her - zamě­ře­ných pře­váž­ně na pře­střel­ky - se však liší tím, že zde si mno­ho neza­stří­lí­te. Drtivá vět­ši­na pro­sto­ru je zde věno­vá­na tak­ti­ce a plá­no­vá­ní (pokud vám to však mís­ty ne zrov­na slav­ná AI vašich kole­gů dovo­lí). Několika mise­mi jsem pro­šel i bez jedi­né­ho výstře­lu. Primární je vždy zachrá­nit všech­ny rukojmí, čle­ny své­ho týmu nechát pře­žít a od věci rov­něž není, aby i „ti zlí“ nako­nec zůsta­li s ruka­ma v pou­tech a ne v rakvi... Celkový dojem je pak tedy poměr­ně věro­hod­ný (pokud mohu posou­dit) a rea­lis­tic­ký.
Určitou nevý­ho­du bych spat­řo­val v tom, že mise, kte­rý­mi se svý­mi čle­ny týmu pro­chá­zí­te, na sebe vzá­jem­ně nena­va­zu­jí. Není zde tedy žád­ný jed­no­tí­cí pří­běh, což je doce­la ško­da.
Hra SWAT 4 má na dneš­ní dobu níz­ké hard­wa­ro­vé náro­ky. V zása­dě vám sta­čí pro­ce­sor s 1,4 ghz a zhru­ba 256 mb RAM.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Portal (2007)10. září 2019 Portal (2007) Half-Life znají i lidé, kteří se o interaktivní počítačovou zábavu moc nezajímají. Portal měl být možná původně jen takovým vedlejším produktem tohoto slavného titulu, jenže netrvalo to […]
  • Metro 203331. srpna 2019 Metro 2033 Něco se pokazilo a v roce 2013 nastala apokalypsa. Svět se zahalil do mrazu a lidstvo z velké části vymřelo. Těm několika šťastlivcům, kteří přežili, se podařilo usídlit v opuštěných […]
  • Football Arena28. srpna 2019 Football Arena Osobně jsem on-line počítačovým hrám nikdy moc nerozuměl a de facto je nikdy ani nehrál. Změna nastala v okamžiku, kdy mi pan Pierre poslal odkaz na hru na stránce footballarena.org, kde […]
  • Max Payne27. srpna 2019 Max Payne Max Payne Jmenuji se Max Payne, hraji ve hře Max Payne postavu Maxe Payna a přišel jsem vás zabít! To je zhruba stručná charakteristika hlavního hrdiny této slavné hry od finské […]
  • Prince of Persia – klasika klasik6. srpna 2019 Prince of Persia – klasika klasik Je asi jen málo starých DOSových her, které by se tak zapsaly do povědomí hráčů dříve narozených, jako je Prince of Persia. Obecně vzato se sice velkým písmem do pamětí hráčů zapsaly […]
  • Lost Horizon (2010)22. srpna 2019 Lost Horizon (2010) Když jsem byl malý kluk, tak do kin krátce po revoluci dorazil Indiana Jones a chrám zkázy. Byl jsem na tom. Ohromující! Pak jsem to po letech viděl znovu a byl trochu rozčarován, protože […]
  • The Walking Dead - 400 Days (2013)13. září 2019 The Walking Dead - 400 Days (2013) Dlouho očekávané pokračování počítačové hry The Walking Dead (založené na slavných komiksech R. Kirkmana) se objeví na pultech prodejen (respektive na Steamu) poměrně brzy, dychtivé […]
  • Wolfenstein 3D aneb 6 syrových lekcí přežití15. července 2019 Wolfenstein 3D aneb 6 syrových lekcí přežití Střílečka z propadliště dějin nebo stále jeden z prubířských kamenů ovládání herního umu? Dnešní generace mladých pařanů sebou při vyslovení jména Wolfenstein možná trochu cukne, ale to […]
  • Portal 2 (2011)31. srpna 2019 Portal 2 (2011) Hra Portal 2 se stala podle mnohých počítačových magazínů nejlepší hrou roku 2011. Samotné studio Valve (tvůrci slovutného Half-life) dokonce po vydání prohlašovali, že Portal 2 je […]
  • Dropbox25. srpna 2019 Dropbox Připadám si trochu jako Eratosthenés, který prý údajně objevil kulatost (i když je to taková elipsa) naší domovské planety.Pro mnohé je Dropbox už dávno známým termínem a jistě často tuto […]