Metro 2033

d107882e16 89402954 o2

Něco se poka­zi­lo a v roce 2013 nasta­la apo­ka­ly­psa. Svět se zaha­lil do mra­zu a lid­stvo z vel­ké čás­ti vymře­lo. Těm něko­li­ka šťast­liv­cům, kte­ří pře­ži­li, se poda­ři­lo usíd­lit v opuš­tě­ných sta­ni­cích a tune­lech met­ra vel­kých měst. Třeba v Moskvě....
Teď je rok 2033 a hráč této 1st per­son stří­leč­ky se dostá­vá do role mla­dí­ka Arťoma, na kte­ré­ho brzy čeka­jí vel­ké věci...
Troufám si říci, že tato hra zaujme hned něko­li­ka atri­bu­ty. Jednak je to zají­ma­vý pří­běh posta­po­ka­lyp­tic­ké Moskvy (respek­ti­ve zejmé­na její­ho pod­ze­mí) a dále zají­ma­vé gra­fic­ké pro­ve­de­ní (hra je z roku 2010) i poda­ře­né naskrip­to­va­né situ­a­ce. V zása­dě se jed­ná o „tune­lo­vou“ stří­leč­ku, kte­rá ale není stu­pid­ně tune­lo­vá, tedy nutí hrá­če tu a tam pro­jít i jinou než naskrip­to­va­nou ces­tou - a pokud zrov­na ne, tak se mini­mál­ně tvá­ří tak, že daný pro­stor je vlast­ně dost obřích roz­mě­rů. Velmi zají­ma­vé je i vyba­ve­ní, kte­ré zce­la kore­spon­du­je s dobou, kdy se pří­běh má ode­hrá­vat. Neočekávejme tedy něja­ké hi-tech zbra­ně, ale zejmé­na tak tro­chu podo­mác­ku udě­la­né a upra­ve­né pis­to­le a samo­pa­ly (nechy­bí obli­gát­ní kalach). Nouze je tu zejmé­na o nábo­je, pře­de­vším pak o ty před kata­stro­fou, neboť záso­by se ten­čí a ten­to vzác­ný arti­kl slou­ží i jako jakési pod­zem­ní pla­ti­dlo.
Za zmín­ku sto­jí beze­spo­ru i vyni­ka­jí­cí atmo­sfé­ra. Čekat s posled­ní­mi něko­li­ka nábo­ji, spo­lu s hlouč­kem vydě­še­ných spo­lu­bo­jov­ní­ků, v tem­ném tune­lu met­ra a sly­šet z pro­stor před sebou tajem­né zvu­ky při­chá­ze­jí­cí­ho nebez­pe­čí, to je oka­mžik, kdy by se atmo­sfé­ra dala doslo­va krá­jet.
Metro 2033 je beze­spo­ru dobrou hrou, nicmé­ně něko­li­krát jsem se neu­brá­nil dojmu, že to celé by moh­lo být ješ­tě o něco lep­ší a nápa­di­těj­ší. Přidat něko­lik RPG prv­ků, tu a tam více inter­ak­cí v roz­ho­vo­rech, tak by se zce­la jis­tě jed­na­lo o výji­meč­ný záži­tek.
Takto to je „jen“ dob­ré...


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Atomic Bomberman15. září 2019 Atomic Bomberman Zavřete hezky oči a zkuste se vrátit v myslích o několik let zpátky, konkrétně do lehce ujetých let osmdesátých. Pusťte si stylovou hudbu (Depeche Mode, Queen, Pet Shop Boys) a z lehka […]
  • Syberia14. září 2019 Syberia SyberiaSibiř je počítačová hra, která vám doslova vyrazí dech. Obsahuje NAPROSTO úchvatné lokace, při vstupu do nich často jen zíráte na NÁDHERNOU grafiku, obsahuje hezkou smyčcovou (ač […]
  • Portal 2 (2011)31. srpna 2019 Portal 2 (2011) Hra Portal 2 se stala podle mnohých počítačových magazínů nejlepší hrou roku 2011. Samotné studio Valve (tvůrci slovutného Half-life) dokonce po vydání prohlašovali, že Portal 2 je […]
  • Portal (2007)10. září 2019 Portal (2007) Half-Life znají i lidé, kteří se o interaktivní počítačovou zábavu moc nezajímají. Portal měl být možná původně jen takovým vedlejším produktem tohoto slavného titulu, jenže netrvalo to […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • SWAT 428. srpna 2019 SWAT 4 Vyšetřil jsem si trochu času a podíval se na to, co se válí na disku mého notebooku. Hra SWAT 4 vyšla již před drahnou dobou, ale musím říci, že za ten čas (cca 4 roky) neztratila nic ze […]
  • Football Arena28. srpna 2019 Football Arena Osobně jsem on-line počítačovým hrám nikdy moc nerozuměl a de facto je nikdy ani nehrál. Změna nastala v okamžiku, kdy mi pan Pierre poslal odkaz na hru na stránce footballarena.org, kde […]
  • Prince of Persia – klasika klasik6. srpna 2019 Prince of Persia – klasika klasik Je asi jen málo starých DOSových her, které by se tak zapsaly do povědomí hráčů dříve narozených, jako je Prince of Persia. Obecně vzato se sice velkým písmem do pamětí hráčů zapsaly […]
  • The Walking Dead - 400 Days (2013)13. září 2019 The Walking Dead - 400 Days (2013) Dlouho očekávané pokračování počítačové hry The Walking Dead (založené na slavných komiksech R. Kirkmana) se objeví na pultech prodejen (respektive na Steamu) poměrně brzy, dychtivé […]