MotoGP 19 - Užijete si i Masarykův okruh (možná i naposledy :-) )

motogp 19 8211 u ijete si i masaryk v okruh mo n i naposledy GI3witdcFRc

Jako kaž­dý rok, tak i ten­to rok sle­du­je­me motor­ky, jak závo­dí po závod­ních okru­zích a to vč. Brna. Jednou z mála mož­nos­tí, jak si závod­ní motor­ky užít ve svém obý­vá­ků (kon­zo­li nebo PC) je hra MotoGP 19.

Loňském roce jsme recen­zo­va­li  MotoGP 18 a letoš­ní rok vyšla dal­ší gene­ra­ce hry. Tvůrci mají co vylep­šo­vat, před­cho­zí hra neby­la až tak tolik chvá­le­na a dostá­va­la níz­ké hod­no­ce­ní. Opravdu se vyda­ři­lo tvůr­cům vylep­šit hru, aby se moh­la kupo­vat za nor­mál­ní cenu a není to jen předra­že­né DLC?

Přiznejme si to, gra­fic­ky se bohu­žel nejed­ná o to nej­lep­ší co hrá­či můžou mít? Grafické zpra­co­vá­ní stá­le zao­stá­vá nad kon­ku­renč­ní­mi závod­ní­mi hra­mi. Tvůrci hry se vrh­li na samot­nou motor­ku a její oko­lí, tak je motor­ka spo­lu s jezd­cem to nej­lep­ší, co nám obraz při­ná­ší. Okolí hrá­če už tako­vé kva­lit­ní není a vše vypa­dá plo­še.  Nejhorší zpra­co­vá­ní je v noci, kdy by se moh­li tvůr­ci za zpra­co­vá­ní oko­lí jezd­ce omlu­vit. Tratě mi při­šli vylep­še­né opro­ti před­cho­zí­mu dílu, ale stá­le není tvůr­ce za co chvá­lit. A to při­ná­ší i závo­dy v deš­ti, kte­ré už jsem v ostat­ních hrách viděl lépe zpra­co­va­né.

Nabídka mož­nos­ti, jak hrát hru, pros­tě módů hry, je dosta­teč­ná a hrá­či si můžou vybrat i správ­nou kari­é­ru a nasta­ve­ní své motor­ky. Pozapínat nasta­ve­ní, vypnout asi­s­ten­ty a i mož­nost vypnu­tí restar­tu. Každý z hrá­čů, jak pro­fík, tak ama­tér si najde své nasta­ve­ní. K pozi­ti­vu věci lze napsat i to, že lze jaké­ko­liv nasta­ve­ní během sezó­ny změ­nit, aniž by musel hráč začít sezó­nu hrát od zno­va.

Velký pozi­tiv­ní bod je o to, že hra nenu­tí začít sezo­nu v nej­slab­ších motor­kách, ale že ihned může­te začít hrát i v těch nej­sil­něj­ších po boku nej­slav­něj­ších hvězd.

Nesmíme zapo­me­nout i na mana­žer­skou část hry, ale jde pou­ze o základ, kdy v závo­du spl­ňu­je­te body a tím se hrá­či ode­mknou růz­né vylep­še­ní motor­ky.

Zajímavou mož­nos­tí jak hrát tuto hru je mód Challenges, kte­rý hrá­če vrá­tí do dob minu­lých, kdy pro­ži­je­te oka­mži­ky slav­ných moto­cy­klo­vých závod­ní­ků his­to­rie. Jde hlav­ně o to, aby jste pře­ko­ná­va­li mil­ní­ky a neu­stá­le zlep­šo­va­li a doká­za­li pora­zit hvězdy his­to­rie.

Oproti před­cho­zí­mu dílu si může­te své­ho jezd­ce napros­to doko­na­le vylep­šit, od změn pole­pů hel­my, po změ­nu barev celé­ho jezd­ce, a to vč. jme­nov­ky . Kreativitě se meze nekla­dou a tvůr­ci si můžou se svým her­ce napros­to vyhrát.

Fyzikální model se od minu­lé ver­ze nezmě­nil, AI jenom tro­chu. Počítačoví hrá­či stá­le jez­dí dost agre­siv­ně a neu­mí uhnout. Sice občas nejez­dí jako ve vláč­ku a nevo­lí opti­mál­ní tra­su, ale hráč se nevy­hne občas neče­ka­né havá­rie motor­kou ze zadu.

Hra je sice lep­ší než před­cho­zí roč­ník, ale je stá­le co vylep­šo­vat v gra­fi­ce, v AI i v samot­ném zpra­co­vá­ní.  Je to podob­ný pří­pad, jako hoke­jo­vé NHL, kdy kaž­dý rok vyjdou pou­ze malé upda­ty hry a jedi­né, co se zku­teč­ně změ­ní, jsou aktu­ál­ní sou­pis­ky. Pro nové hrá­če, kte­ří si chtě­jí zahrát MotoGP v letoš­ní sezó­ně je to povin­nost, ale pro ty, kte­ří mají už loň­skou hru, tak budou popře­mýš­let, jest­li jim sta­čí malé změ­ny pro kou­pi nové hry.

Hodnocení: 70 %

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
MotoGP 19
Hodnocení polož­ky
31star1star1stargraygray


Ohodnoťte článek


Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Česká extraliga i do vašich PC aneb NHL 16 nevychází30. srpna 2015 Česká extraliga i do vašich PC aneb NHL 16 nevychází 18.09.2015 vychází nová NHL 16 pro Xbox 360, One.. Playstation 3 a 4. Nesmíme ale zapomenout i pro Pckáře, kterým jejich hra vyšla naposledy už před šesti lety. Mnoho fanoušků chce i […]
  • MotoGP 18 - Recenze - Motorky pro sebevrahy - 60%4. července 2018 MotoGP 18 - Recenze - Motorky pro sebevrahy - 60% Po roce jsme se opět dočkali dalšího dílu motoristických závodů od italského studia Milestone. Tradiční název nesoucí hlavní název série silničních motocyklů asi hned každému napoví, o co […]
  • Quake 1 3D - Brutální střílečka s perfektním 3D světem9. července 2018 Quake 1 3D - Brutální střílečka s perfektním 3D světem V zakrvácené bundě procházíte temnou uličkou. Chystáte se zahnout doleva, ale v cestě se vám objeví nepřítel. Kulka už bohužel byla vystřelena a teď jen nevěřícně koukáte, jak letí k vám. […]
  • Agony: Skutečné peklo, hlavně pro hráče8. června 2018 Agony: Skutečné peklo, hlavně pro hráče Nový ambiciózní projekt vývojářů z Madmind Studio má hráčům přinést opravdové peklo, nechutné okamžiky, utrpení a nářek zbídačených lidských bytostí, snažících se skončit svoje muka v […]
  • V-Rally 4 - Rally arkáda pro PC, PS 4 a XOne15. října 2018 V-Rally 4 - Rally arkáda pro PC, PS 4 a XOne Kdo si chce hrát, tak si jdu najde. Někdo má rád simulace, někdo střílečky, někdo motorky a někdo auta a rally. Novinkou ve světě rally je hra V-Rally 4. V pokračování hry, jejíž […]
  • Sniper Elite 4 - recenze10. května 2018 Sniper Elite 4 - recenze Máte rádi válečné hry a nejlépe z období 2. světové války? Pak zbystřete. V dnešní recenzi si posvítíme na hru Sniper Elite 4. Už podle číslovky je zřejmé, že se jedná o čtvrté vydání této […]
  • Heroes of Ruin - nadupaná pecka, kterou musíte mít doma!4. července 2018 Heroes of Ruin - nadupaná pecka, kterou musíte mít doma! Skupina Square Enix není až tak známá, a přesto vydává titul, který rozhodně stojí za povšimnutí. Tímto titulem je Heroes of Ruin. Fakt, že se hra liší od konkurence, je vidět na úžasné […]
  • Prince of Persia – klasika klasik6. srpna 2019 Prince of Persia – klasika klasik Je asi jen málo starých DOSových her, které by se tak zapsaly do povědomí hráčů dříve narozených, jako je Prince of Persia. Obecně vzato se sice velkým písmem do pamětí hráčů zapsaly […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Hra Worms 3D - Perla mezi červy! - Wormsíci18. července 2018 Hra Worms 3D - Perla mezi červy! - Wormsíci Když jsem poprvé hrál na mobilu Wormsíky, byl jsem totálně unesen touto hrou. Její hratelnost byla skvělá a hemžila se jedinečnými nápady. Všechno dobré ze série her Worms je podle mě […]