The Escapist 2: Zádné chyby, nebo ve vězení ztvrdnete!

ESc02

Vězení, ze kte­ré­ho není úni­ku? Hodiny a hodi­ny pře­mýš­le­ní, kterak obelstít dozor­ce, spo­luvěz­ně a vymys­let tu nej­lep­ší ces­tu ven. A ješ­tě u toho vypa­dat jako vzor­ný vězeň, co nej­víc se zúčast­ňo­vat spo­leč­ných akti­vit a nabí­rat síly a vědo­mos­ti ve fit­ku a knihov­ně. To všech­no odvrá­tí nežá­dou­cí pozor­nost dozor­ců od vaší oso­by a vy máte při­pra­ve­nou půdu pro útěk.

Či spí­še pro pokus o útěk. Není to tak jed­no­du­ché.

Halda trpě­li­vos­ti

Celá hra je hlav­ně o pře­mýš­le­ní nad orga­ni­za­cí dne, nad taj­ný­mi skrý­še­mi, kterak obelstít den­ní ruti­nu a plnit i úko­ly od věz­ňů, kte­ré vám mohou někdy i vel­mi pomo­ci. Někdy ne. V tom­to hod­ně pomů­že tuto­rial, kte­rý napo­ví a uká­že, jaký­mi způ­so­by se lze dostat ven. Sem tam dosta­ne­te i nápo­vě­du pří­mo v mapě, ale vět­ši­nou si musí­te meto­dou pokus-omyl všech­no vymys­let sami. A to je prá­vě to, co netr­pě­li­vé odra­dí, a zary­té hrá­če zary­je do hry ješ­tě víc.

Více na Kritiky.cz
Anděl Páně 2 Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské brány, ale je přesvědčen, že by si zasloužil lepší...
Gothica Společnost Dark Castle Entertainmen byla založena několika hollywoodskými producenty, mezi nimi...
Duše jako kaviár Duše jako kaviár je nový český film, který přichází do našich kin. Čilé hemžení v sál...
Detektiv Lišák - Zápas s nebezpečím - kniha V devět hodin ráno už měla otevřena Detektivní agentura Lišáka Vildy a už nyní čekala spo...
25. Dny evropského filmu - 3 ...

TIP: Tajná při­hrád­ka v cele je sku­teč­ně taj­ným tipem. Jen do chví­le, než je odha­le­na. Pak vás čeká samot­ka a přís­né úko­ly pro ješ­tě tres­ta­něj­ší věz­ně. A když na samot­ce oškrá­be­te bram­bo­ry, tak si strá­ve­ný čas sní­ží­te.

A mimo­cho­dem, taj­né vězeň­ské noč­ní hrát­ky jsou legrač­ním zpes­t­ře­ním, no co… asi jako ze živo­ta, vaši spo­luvěz­ni nejsou žád­né cuk­ro­vé panen­ky, tak­že i na ně si musí­te dávat pozor, stej­ně jako věč­ně se cou­ra­jí­cí dozor­ce.

Příjemná hud­ba a skvě­lé mapy

Podkresová hud­ba je pří­jem­ná, udr­žu­jí­cí pozor­nost, ale záro­veň nikterak ruši­vá nebo ener­gic­ká. Prostě tako­vá ako­rát, neru­ší i toho, kdo zrov­na nehra­je. Příjemný pod­kres – za tohle jed­no­znač­ně palec naho­ru!

I pro­stře­dí, ve kte­rých se věze­ní nachá­zí se může růz­ně měnit. Jedoucí vlak nebo vesmír­ná sta­ni­ce, ze kte­ré se prý vůbec nikdy nikdo nedo­stal… no tak bude­te prv­ní! A to je oprav­du nej­těž­ší level, nad kte­rým může­te strá­vit i dlou­hé hodi­ny.

Nebo si nechat pomoct, pro­to­že hra je vyba­ve­na i hrou pro více hrá­čů, mul­tipla­yer až pro čty­ři hrá­če potě­ší. Jestli vám to ale pomů­že, to je otáz­kou, ale víc hlav, víc ví.  Můžete si pomo­ci, pro­to­že hra je cel­ko­vě nasta­ve­na v doce­la vel­ké obtíž­nos­ti a musí­te neu­stá­le pře­mýš­let, držet pozor­nost a nedě­lat chy­by. Není tak jed­no­du­ché utéct, což může být únav­né a ty chví­le, kdy začí­ná­te stá­le od píky mohou někte­ré hrá­če odra­dit. To by se dalo udat jako nevý­ho­da hry – ta obtíž­nost moh­la být men­ší, pří­pad­ně ubrat na den­ních ruti­nách, kte­ré vyža­du­jí dob­ré orga­ni­zo­vá­ní času, bez kte­ré­ho se nedo­sta­ne­te dál, do hra­tel­něj­ších a zábav­něj­ších pozic.

Čas utí­ká, váže­ní věz­ni, tak­že nástup na ran­ní ruti­nu a…. za pár dní ať vás tu už nevi­dí­me…

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Renata Petříčková

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....

Související příspěvky:

  • American Truck Simulator: Parkování a dlouhé jízdy!8. ledna 2019 American Truck Simulator: Parkování a dlouhé jízdy! Jestli jste měli rádi Euro Truck Simulator tak si jeho americkou verzi přímo zamilujete. Na začátku uchvátí do detailu vypracovaným tutoriálem, který je asi jeden z těch nejlepších, co […]
  • Shadowrun Returns: Tančení v dešti?7. září 2018 Shadowrun Returns: Tančení v dešti? Bravurně nakreslená RPG hra, se kterou se dostanete do centra Seatllu. Užijte si výběr postavy, povolání, vizáže, zjevu, který bude ladit k vaší osobnosti? Mágové, hackeři, šamani, […]
  • Cook Serve Delicious 2: Drsný náhled do reality stresu v kuchyních6. června 2018 Cook Serve Delicious 2: Drsný náhled do reality stresu v kuchyních Dá se říci, že se opotíte jako ve skutečné kuchyni. Soustředění jede naplno a zákazníci vás presují do kuličky. Všechno musí být rychle, včas a přesně. Simulátor vaření snad ani nemůže být […]
  • Recenze: herní zpracování Kena Folletta - Pilíře Země24. října 2018 Recenze: herní zpracování Kena Folletta - Pilíře Země Knižní zpracování o stavbě katedrály v kouzelném, a přesto děsivém středověku se dočkala i herní adaptace. Hra přibližuje život tří hlavních postav, které mají v ději hry největší roli. […]
  • Nejlepší hry do kapsy – nejen pro učitelky28. ledna 2019 Nejlepší hry do kapsy – nejen pro učitelky Připravujete narozeninovou oslavu a potřebujete zabavit mnoho dětí? Jste učitelkou ve mateřské  škole, či družině a chcete se inspirovat, co vše můžete s dětmi hrát? Tak je kapesní formát […]
  • Dmitrij Rus: Jiný svět - 90 %20. prosince 2017 Dmitrij Rus: Jiný svět - 90 %   Vzkříšení za 5… 4… 3… LitRPG, čili literatura s tématikou hraní videoher, se v posledních letech (nepřekvapivě) rozmáhá. Po skvostech jako Ready Player One, který v příštím […]
  • Nové hry do klubovny - nápady na zajímavé aktivity11. února 2019 Nové hry do klubovny - nápady na zajímavé aktivity Pracujete ve školní družině nebo školním klubu? Jste vedoucí pobytových  nebo příměstských táborů? Nevíte si rady, jak zabavit děti? Tato publikace vám bude velkým přínosem.  Kniha […]
  • Hry plné nápadů a fantazie – do klubovny i do přírody22. srpna 2018 Hry plné nápadů a fantazie – do klubovny i do přírody Hra je nejdůležitější prostředek výchovy. Prostřednictvím her rozvíjíme u dětí fantazii a tvůrčí myšlení. Naděžda Kalábová působí v oblasti mimoškolní výchovy a vede kurzy pro pedagogy. […]
  • Logopedické deskové hry - zábava pro malé i velké19. srpna 2018 Logopedické deskové hry - zábava pro malé i velké Tato publikace se skládá ze 4 herních plánků k upevnění hlásek L, CSZ,ČŠŽ,R a Ř. Ke hře budete potřebovat barevné figurky a kostku na házení. Hra je určena pro 2 – 4 hráče. Najdete zde […]
  • S nádechem jara: Karty Doreen Virtue, Marie, královna andělů2. března 2018 S nádechem jara: Karty Doreen Virtue, Marie, královna andělů Musím se přiznat, že  kartičky hrozně ráda vytahuji v adventním čase, prostě to "Marie" téma k tomu přímo vybízí, ale poslední dobou zjišťuji, že se mimořádně hodí i pro jarní období. Ono […]