Lylat Wars jsou po čtrnácti letech opět tady!

Lykat

Když fanouš­ci tou­žeb­ně Nintendo pro­si­li, aby jim udě­lal pokra­čo­vá­ní vele úspěš­né hry Lylat Wars, tak Nintendo váha­lo, ale nako­nec se umoudři­lo a máme tu úžas­né pokra­čo­vá­ní, kte­ré nese jmé­no Star Fox 64 3D. Můžete se teda těšit na opě­tov­né bitvy, kte­ré bude­te svá­dět ve hvězd­ném sys­té­mu Lylat.

Děj hry bude zasa­ze­ný doprostřed bitvy o nad­vlá­du pla­ne­tár­ní­ho sys­té­mu Lylat a bude­te hrát za hrdi­nu jmé­nem Fox McCloud, syna legen­dár­ní­ho Jamese McClouda. S hlav­ním hrdi­nou se vydá­te na do vál­ky pro­ti zlé­mu věd­ci Androssovi. To by ješ­tě nebyl ten nej­těž­ší úkol, ale neje­nom, že bude­te muset vést vál­ku pro­ti Androssovi, ale záro­veň bude­te muset brá­nit i svo­ji domov­skou pla­ne­tu Comeria a zachrá­nit celý sys­tém Lylat pro­ti zlé­mu Androssovi.

Ve vál­ce samo­zřej­mě nebu­de­te samy, ale bude­te mít spo­lu­hrá­če. Peppy Hare, Falco Lombardi a Slippy Toad vám pomo­hou kdy­ko­liv v čem­ko­liv. Dokonce vám pora­dí, když nebu­de­te vědět kudy kam.

Až vám nebu­de dosta­čo­vat sin­glepla­yer, pak je pro vás nachys­tám mul­tipla­yer, ve kte­rém může­te hrát až se tře­mi kama­rá­dy v růz­ných šar­vát­kách, kte­ré jste pro­ži­li v sin­glepla­yer modu. Multiplayer bude obsa­ho­vat spous­tu nových modu, jako Survival mod, kde bude­te pro­ti pro­ti­hrá­čům hrát až do posled­ní­ho muže. Naopak v Point Battle modu dosta­ne­te bod za kaž­dé­ho zabi­té­ho sou­pe­ře. V posled­ním modu jmé­nem Time Battle musí­te zlik­vi­do­vat všech­ny nepřá­te­le v časo­vě ome­ze­ném ter­mí­nu.

Jak je vidět, tak pokra­čo­vá­ní Lylat Wars je oprav­du kva­lit­ní a má šan­ci být ješ­tě úspěš­něj­ší, než samot­né Lylat Wars. Máte rádi ten­to fan­ta­zy svět? Pak nemiň­te 9. 9. 2011 tuto hru v obcho­dech. Stojí za to!

Tento člá­nek byl sou­čás­tí zanik­lé­ho webu 3Dmovie.cz.

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

  • Mario & Sonic at the London 2012 Olympic Games již v únoru 2012 na Nintendu 3DS6. července 2018 Mario & Sonic at the London 2012 Olympic Games již v únoru 2012 na Nintendu 3DS Mario a Sonic se dali dohromady a zasoutěží si na Olympiádě. Vůbec poprvé se spolu Mario a Sonic představí na Nintendu 3DS a slibují, že to bude stát opravdu za to. Hra bude obsahovat více […]
  • Metal Gear Solid: Snake Eater 3D pro Nintendo 3DS vyjde na jaře 201228. července 2018 Metal Gear Solid: Snake Eater 3D pro Nintendo 3DS vyjde na jaře 2012 Metal Gear Solid: Snake Easter můžeme řadit mezi nejlepší hry, které kdy vyšly na PlayStation 2. Tvůrci chtějí dát hře nový kabát tak, aby byl co nejlepší pro novou konzoly od Nintenda. Od […]
  • Kid Icarus: Uprising - andílek Pita opět v akci!27. července 2018 Kid Icarus: Uprising - andílek Pita opět v akci! Fanoušci andílka Pita si teď povyskočí radostí, protože Nintendo vyslyšelo prosby fanoušků této skvělé hry a hra se dočká pokračování na Nintendo 3DS. Co si od hry můžeme slibovat? Úplně […]
  • Luigi's Mansion 2 - pokračování legendárního titulu pro Nintendo 3DS11. července 2018 Luigi's Mansion 2 - pokračování legendárního titulu pro Nintendo 3DS Na letošním E3 byl odhalen kousek, který se nazývá Luigi's Mansion 2. Bylo to hlavně kvůli tomu, že hráči si ho takříkajíc vyřvali, protože jednička opravdu stála za to a celosvětově se […]
  • Duke Nukem 3D - Stará klasika, která stojí za zmínku13. července 2018 Duke Nukem 3D - Stará klasika, která stojí za zmínku Hra Duke Nukem pochází z doby, kdy hrdinové ještě mohli být bílí a blond. Dnes by to byl pravděpodobně Afroameričan s dredy a trávou u pusy. Jedinečným světem, možnostmi a hláškami […]
  • Ninja série Shinobi bude bojovat na Nintendu 3DS v listopadu tohoto roku8. července 2018 Ninja série Shinobi bude bojovat na Nintendu 3DS v listopadu tohoto roku Společnost SEGA je u Nintenda velmi známá, a proto nebylo až takovým překvapením, že vyjde z jejich produkce další hra pro Nintendo 3DS. Tím je ninja mlátička Shinobi, která opět slibuje […]
  • NBA Playgrounds27. června 2018 NBA Playgrounds Hra NBA Playgrounds je jedna  z úspěšných her se sportovní tématikou s konkrétním zaměřenín na Batskebal v tak trochu netradičním podání 2v2 hráčů. Základním konceptem hry jsou souboje […]
  • Virtua Tennis 4 - skutečně povedená hra od Segy pro PSV15. července 2018 Virtua Tennis 4 - skutečně povedená hra od Segy pro PSV PSV je fenoménem poslední doby. Hodně se o ní mluví a novinky, co denně vycházejí, opravdu naznačují, že PSV (PlayStation Vita) bude ta nejlepší přenosná herní konzole na celém světě. Sega […]
  • PSV hra Escape Plan odhalena! A je to bomba!10. července 2018 PSV hra Escape Plan odhalena! A je to bomba! Jak tomu běžně je, tak se také stalo u Sony. Velký koncern něco úzkostlivě tají, ale stejně vždycky něco prosákne. Nyní tomu tak je u PSV a prosákla jedinečná a originální hra Escape Plan, […]
  • Supaplex – staňte se virem v počítači27. listopadu 2015 Supaplex – staňte se virem v počítači Hry pro DOS prostředí měly kromě výborné hratelnosti a příjemné barevnosti ještě jednu obrovskou výhodu. Velmi často šlo o fantastický nápad, který byl sice zařaditelný do některé z […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *