American Truck Simulator: Oregon - další povedené DLC na východ USA

american truck simulator oregon 8211 dal poveden dlc na v chod usa h h JknxNQY

Vloni při­šlo nové DLC do American Truck Simulator – Nové Mexiko. Už něko­lik týd­nu si lze kou­pit a stáh­nout dal­ší DLC pro čes­kou hru v ame­ric­kém pro­stře­dí. Je to DLC - Oregon.

Oregon je dal­ším mís­tem, kte­ré Vás pře­kva­pí a při­ná­ší hod­ně dal­ších zají­ma­vých míst. Mezi prv­ní­mi zají­ma­vý­mi mís­ty musím vyzdvih­nout vel­ké měs­to Portland, ve kte­rém si uži­je­me pěk­ně,  něko­lik desí­tek kilo­me­t­rů, dlou­hý obchvat, potom malé sil­nič­ky na výcho­dě mapy, kte­ré při­nes­li jed­ny s nej­krás­něj­ších sce­né­rií malé­ho měs­teč­ka mezi kop­ci a samo­zřej­mě mno­ho detai­lů, na kte­rých tvůr­ci neu­stá­le pra­cu­jí.

Chválím tvůr­ce, že nepři­ná­ší do hry DLC jako na běží­cím pásu, ale na kaž­dém si dají hod­ně zále­žet, aby cha­rak­te­ri­zo­va­li oblast, kte­ré se věnu­je nové DLC.

Oproti evrop­ským taha­čům lze Ameriku pro­jet a pochut­nat si na vše­mož­ných změ­nách mapy, sce­né­rie a drob­ných detai­lů, kte­ré v Euro Truck Simulator 2 nena­jde­te.

Když kaž­dým rokem do hry vyjde jeden stát, tak asi půjdu i já do důcho­du, až bude celá Amerika, ale oprav­du se čeká­ní vypla­tí. Jedná se sice o hru o men­ší roz­lo­ze, než její evrop­ský brat­ří­ček, ale díky tomu, že se mapy tvo­ři­li od začát­ku, tak je to hez­čí hra a hlav­ně zábav­něj­ší.

Nesmíme zapo­me­nout i na nové „pří­vě­so­vé“ DLC – Special Trasport, kte­rý zas umí zaba­vit ješ­tě více, i když nákla­dy ze spe­ci­ál­ních trans­por­tů v novém mapo­vém DLC (Oregon), zatím,  nena­jde­te.

Oregon je ti správ­ným pří­dav­kem, kte­rý při­ná­ší do mapy dal­ší část, kte­rou baví pro­jíž­dět.

A co obsa­hu­je celá nová mapa?

 • Přes 8 tisíc kilo­me­t­rů nových her­ních cest
 • 14 vel­kých měst včet­ně Portlandu, Salemu a Eugene
 • 13 vel­kých odpo­čí­va­del pro par­ko­vá­ní a tan­ko­vá­ní
 • Spousta malých odpo­čí­va­del a mote­lů podél sil­nic
 • 700+ zce­la nových 3D prv­ků
 • 25 jedi­neč­ných, kom­plex­ních a rea­lis­tic­kých kři­žo­va­tek a dál­nič­ních kří­že­ní
 • 17 nových míst­ních spo­leč­nos­tí a firem
 • Proslulé pří­rod­ní i lid­mi vytvo­ře­né paměti­hod­nos­ti – Mount Hood, Thorova stud­na, Kráterové jeze­ro, údo­lí Crooked River, maják Yaquina Head, Youngs Bay Bridge…
 • Trofeje kon­krét­ně pro Oregon

Hodnocení: Jako před­cho­zí DLC pro American Truck Simulator 95 %

Balíček DLC - American Truck Simulator: Oregon si lze kou­pit pou­ze pro PC a je potře­ba mít ori­gi­nál hru American Truck Simulator.

American Truck Simulator: Oregon - další povedené DLC na východ USA
Hodnocení: 3.7 - ‎3 hl.


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Související příspěvky:

 • American Truck Simulator: Parkování a dlouhé jízdy!8. ledna 2019 American Truck Simulator: Parkování a dlouhé jízdy! Jestli jste měli rádi Euro Truck Simulator tak si jeho americkou verzi přímo zamilujete. Na začátku uchvátí do detailu vypracovaným tutoriálem, který je asi jeden z těch nejlepších, co […]
 • American Truck Simulator18. února 2016 American Truck Simulator Tak zas česká firma udělala další simulátor. Po velmi úspěšném Euro Truck Simulatoru 2, který je plný nadšení a vyrábí se k němu neustále nové a nové přídavné balíčky, přišla verze […]
 • Agony: Skutečné peklo, hlavně pro hráče8. června 2018 Agony: Skutečné peklo, hlavně pro hráče Nový ambiciózní projekt vývojářů z Madmind Studio má hráčům přinést opravdové peklo, nechutné okamžiky, utrpení a nářek zbídačených lidských bytostí, snažících se skončit svoje muka v […]
 • Far Cry 5 - DLC Hodiny temnoty (touláme se po Vietnamu)17. srpna 2018 Far Cry 5 - DLC Hodiny temnoty (touláme se po Vietnamu) První DLC, které pro novou hru Far Cry 5 bylo, je  DLC Hodiny temnoty. Příběh z Vietnamu, ve kterém zachraňujete spolubojovníky. Je to povedený balíček, přišel ve správnou dobu, hráči už […]
 • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
 • 15. listopadu 2015 Ishar II – Poslové zkázy Existují hry nebo herní série, které hráče tak nějak provázejí celý život. Nejen v dětství, ale i později se občas připomenou a ať chcete nebo ne, připoutají si vás zase na dlouhou dobu k […]
 • Vampyr - Recenze - 75%14. června 2018 Vampyr - Recenze - 75% Her z prostředí upírů nám tolik nevychází. Je tu spousta zombíků, spousta válek (a to klidně dohromady s těmi zombíky), spousta karet atd atd. Ale na pořádnou vysávačskou hru jsme čekali […]
 • Dynablaster27. listopadu 2015 Dynablaster Dynablaster (případně Dyna Blaster) je jméno evropské verze klasického Bombermana. Příběh je jednoduchý: při pokusu v laboratoři jakéhosi vědce je drakem unesena na hrad za řekou jeho […]
 • Prince of Persia – klasika klasik27. listopadu 2015 Prince of Persia – klasika klasik Je asi jen málo starých DOSových her, které by se tak zapsaly do povědomí hráčů dříve narozených, jako je Prince of Persia. Obecně vzato se sice velkým písmem do pamětí hráčů zapsaly […]
 • Heroes of Ruin - nadupaná pecka, kterou musíte mít doma!4. července 2018 Heroes of Ruin - nadupaná pecka, kterou musíte mít doma! Skupina Square Enix není až tak známá, a přesto vydává titul, který rozhodně stojí za povšimnutí. Tímto titulem je Heroes of Ruin. Fakt, že se hra liší od konkurence, je vidět na úžasné […]