Ekopolis - společenská hra - recenze - 100 %

Ekopolis - spo­le­čen­ská hra - recen­ze - 100 %
Ohodnoťte člá­nek

Ekopolis je spo­le­čen­ská des­ko­vá hra, kon­ci­po­va­ná pře­váž­ně pro základ­ní ško­ly. To však nezna­me­ná, že by si ji člo­věk nemohl poří­dit i domů. Ovšem je to tro­chu slo­ži­těj­ší hra, než je obvyk­lé. Ekopolis se hra­je ve dvou ver­zích – základ­ní a plná. Nejlépe je začít s tou základ­ní. Musí se zalo­žit her­ní sku­pi­na, kaž­dá nejmé­ně po čtyřech, ale klid­ně i tře­mi nebo pěti hrá­či. A nyní pozor. Je nut­né, aby kaž­dá sku­pi­na měla svou vlast­ní kra­bi­ci s hrou.

Krabice obsa­hu­je tedy hra­cí plán a poměr­ně veli­ký. K tomu jsou zde šes­ti­ú­hel­ní­ko­vé řek­ně­me kar­tič­ky ve třech bar­vách – zele­ná, mod­rá a čer­ve­ná a k tomu jed­na zásad­ní kar­ta zva­ná Radnice, tou se vždyc­ky začí­ná hra. Cílem hry je při­klá­dat kar­tič­ky k Radnici a vytvo­řit nej­lep­ší měs­to pod­le sebe, jak by to mělo asi vypa­dat. Za umís­tě­ní stav­by se počí­ta­jí body.

Nebezpečné jsou čer­ve­né kar­ty. Zelené a mod­ré nao­pak při­ne­sou nej­ví­ce bodů. Zelené zóny pat­ří na hra­cím plá­nu mezi tako­vé spe­ci­a­li­ty – když na ně při­lo­ží­te něja­kou vhod­nou kar­tič­ku, zís­ká­te tři a i více bodů, zále­ží na tom, jaké kar­ty jsou oko­lo. Dále se počí­ta­jí body za tro­ji­ce a dvo­ji­ce sta­veb. Hra pro­bí­há na 6, 7 nebo devět kol – pod­le počtu hrá­čů. A nyní k plné ver­zi.

Tady sou­pe­ří jeden na jed­no­ho, žád­né sku­pi­ny. Liší se jenom málo od zákla­du. Tady si kar­tič­ku, kte­rá se bere z balíč­ku, může hráč nechat a pou­žít až v dal­ším kole. Samotná hra je vel­mi dob­rá, děti i dospě­lí se nau­čí vní­mat tro­chu i eko­lo­gii, pro­to­že Ekopolis z toho vychá­zí.

 • Autoři: Jiří Daněk, Jan Daněk, Jan Dřevíkovský, Jiří Dvořák, Ondřej     Kareš, Andrea Kosařová, Jan Kozák, Kryštof Kozák, Martina Kubešová, Jan Pelán
 • Žánr: spo­le­čen­ské hry
 • Vydavatelství: Scio
 • Datum vydá­ní: 2010

 

Jana Plecháčová

Související příspěvky:

 • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
 • The Secret of Monkey Island Special Edition aneb Obávaným pirátem snadno a rychle7. ledna 2017 The Secret of Monkey Island Special Edition aneb Obávaným pirátem snadno a rychle Je remake klasické humorné adventury od Lucas Arts průšvihem, nebo nádherným vstupem Guybrushe Treepwooda i na nové systémy? „Jmenuji se Guybrush Treepwood a chci být […]
 • Farming Simulator 17 - 90 %20. listopadu 2016 Farming Simulator 17 - 90 % Tak vyšel znovu Farming simulátor. Přináší opět po dvou letech farmaření v přírodě. Jezdění traktorů, kombajnů a mnoho dalších aut, které potřebujete pro správnou správu svých malých […]
 • Wolfenstein 3D aneb 6 syrových lekcí přežití7. ledna 2017 Wolfenstein 3D aneb 6 syrových lekcí přežití Střílečka z propadliště dějin nebo stále jeden z prubířských kamenů ovládání herního umu? Dnešní generace mladých pařanů sebou při vyslovení jména Wolfenstein možná trochu cukne, ale to […]
 • Assetto Corsa (Xbox One) - 75 %2. září 2016 Assetto Corsa (Xbox One) - 75 % Assetto Corsa není na trhu žádnou novinkou, zahrát jsme si ji mohli na pc, kdy tato hra poprvé vyšla 8. 11. 2013 a následně byla v roce 2015 vyhlášena jako nejlepší simulační závodní hrou […]
 • Overwatch: Origins Edition27. srpna 2016 Overwatch: Origins Edition Hra Overwatch byla jakýmsi zkušebním projektem Blizzardu o vydání multiplayerové střílečky. Blizzard je gigant, který umí dělat kvalitní hry, ale to že dokáže udělat i tak kvalitní […]
 • Dům snů - společenská hra - recenze - 100 %6. dubna 2017 Dům snů - společenská hra - recenze - 100 % Když jsem byla malá, tak existovaly úplně klasické a jednoduché společenské hry. Dnes je to velká moderna, o které nebylo v minulých dobách ani potuchy. Jedna z velmi moderních novinek […]
 • Tumblestone20. července 2016 Tumblestone Přes Games with Gold jsme si nyní mohli stáhnout jako zlatí členové zdarma hru Tumblestone. Hra při prvním pohledu vypadala jako laciný a né moc lákavý kousek, ale opak je pravdou. […]
 • 23. července 2015 Lego Movie Videogame Hodnocení: 90% Výrobce: Warner Bros Interactive Žánr: Adventura Multiplayer: co-op Jazyk: anglicky Datum vydání: 7.2.2014 Doporučený věk: 10 let   S novým […]
 • Street Fighter x Tekken3. června 2015 Street Fighter x Tekken Vlastní hodnocení: 90% Datum vydání: 09.03.2012 Výrobce: Capcom Žánr: bojová Počet hráčů: konzole 1-4, online 2-7 Lokalizace: angličtina Doporučený věk: 12+ Pro milovníky […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *