První dojem z Civilization VI

vlcsnap 2016 10 25 18h58m55s399

Už při prv­ních spuš­tě­ných minu­tách hry je vidět rapid­ní roz­díl mezi před­cho­zím a novým dílem Civilization. Civilization VI se dočka­la oprav­du nové­ho kabá­tu včet­ně pořád­né gra­fi­ky. Při tom­to žrou­tu času se může­me těšit na pořád­nou por­ci stra­te­gic­ké zába­vy. Systém hry byl zhru­ba z polo­vi­ny obmě­něn, ale ve směs zásad­ní kro­ky zůsta­ly stej­né. Chvíli Vám bude trvat si zvyk­nout na změ­nu ovlá­dá­ní, iko­nek a dal­ších potřeb­ných tabu­lek pro vývoj Vaší Země, ale pak už hurá do hra­ní. Ve hře je nesčet­ně mož­nos­tí jak dosáh­nout své­ho cíle a nemu­sím zmi­ňo­vat, že hra toho­to žán­ru jed­no­znač­ně neo­mr­zí. Pokud jste fanouš­kem této hry, nesmí Vám ve Vaší sbír­ce chy­bět, prav­da cena je tro­chu vyso­ká, ale odpo­ví­dá své­mu kva­lit­ní­mu zpra­co­vá­ní.

K dis­po­zi­ci bude­me mít nové lépe vypa­da­jí­cí mapy. Také naši vůd­ci se dočka­li obmě­ny a nové­ho kabát­ku, jen ško­da, že hra nevy­chá­zí také v čes­kém jazy­ce. Pokud nejste dob­ří znal­ci ang­lič­ti­ny, při­prav­te si při­nejmen­ším slov­ník. Hraní pro­ti počí­ta­či, se musím při­znat, bylo auto­ry ztí­že­no, ale hře to neu­bí­rá na hra­tel­nos­ti a aspoň Vás to moti­vu­je k myš­le­ní. Občas nestí­há­te vše sle­do­vat, hned na začát­ku mi sou­se­dí­cí stá­ty pěk­ně zamo­ta­li hla­vu, ale pak dali pokoj a má Země moh­la dále vzkvé­tat k mému obra­zu.

Hra nabí­zí spous­tu módů ostat­ně jako před­cho­zí díl. Novinkou v tom­to pokra­čo­vá­ní je režim local mul­tipla­yer uvi­dí­me, zda se mi poštěs­tí jej někdy vyzkou­šet, jeli­kož to vypa­dá dost láka­vě, ale inves­ti­ce do dvou stej­ných titu­lů v rám­ci přá­tel se moc nevy­pla­tí vzhle­dem k doce­la vyso­ké ceně hry.

Po hudeb­ní strán­ce je radost Civilization VI hrát a k tomu poslou­chat kva­lit­ní zvuk, kte­rý se ke hře náram­ně hodí. Grafika pro­šla také změ­na­mi je vidět, že se sna­ži­li hru pozved­nout oprav­du vyso­ko. Při hře nedo­chá­zí k žád­né­mu seká­ní a při­bli­žo­vá­ní fun­gu­je tak jak má. Pravdou však je, že vykres­le­ní mapy mi moc nese­dí. Mapy ostat­ních pro­tiv­ní­ků vidí­te šedi­vě a do dál­ky také moc nepo­hléd­ne­te. V tom­to ohle­du musím toto auto­rům vytknout, před­cho­zí vykres­le­ní bylo lep­ší a zají­ma­věj­ší než teď.

Z prv­ních čtyřech hodin hra­ní je ve mně vel­ké nad­še­ní a už se nemůžu dočkat dal­ší­ho a zase dal­ší­ho pro­se­ze­né­ho odpo­led­ne u této snad nej­lep­ší stra­te­gic­ké hry roku, kte­rou je jed­no­znač­ně Civilization VI.


 • Civilization VI
 • Datum vydá­ní: 21. 10. 2016
 • Žánr: Strategie
 • Multiplayer: ano
 • Lokalizace: ang­lic­ky
 • Hodnocení: 9/10


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Forza Horizon 3: Recenze27. prosince 2016 Forza Horizon 3: Recenze Po dvou letech jsme se dočkali dalšího pokračování automobilové závodní hry pod názvem Forza Horizon 3. Už při prvním spuštění bylo vidět, že se jedná o velmi kvalitně zpracovaný díl Forzy […]
 • Street Fighter x Tekken3. června 2015 Street Fighter x Tekken Vlastní hodnocení: 90% Datum vydání: 09.03.2012 Výrobce: Capcom Žánr: bojová Počet hráčů: konzole 1-4, online 2-7 Lokalizace: angličtina Doporučený věk: 12+ Pro milovníky […]
 • Puss in Boots (Kinect)9. června 2015 Puss in Boots (Kinect) Únava: 8/10 Vlastní hodnocení: 99% Datum vydání: 14.11.2011 Výrobce: THQ Žánr: dobrodružná hra Počet hráčů: konzole 1-2 Lokalizace: angličtina Doporučený věk: 12+ Tento […]
 • 8. července 2015 Marvel Avengers: Battle for Earth (Kinect ready) Vlastní hodnocení: 75% Datum vydání: 5.2.2013 Výrobce: UbiSoft Žánr: akční Počet hráčů: kinect 1 - 2 Lokalizace: angličtina Doporučený věk: 12+ V této hře bude ovládat […]
 • Batman: Arkham Knight (PC)30. června 2015 Batman: Arkham Knight (PC) Tak nám zas vyšel Batman. Nejen pro PC, ale i pro nové konzole. Nebudu recenzovat nového Batman pro nové konzole. Hezky si napíšu kritiku Batmana pro PC. Tak jsem si jej koupil, levně. […]
 • Cabelas Adventure Camp (Kinect)9. června 2015 Cabelas Adventure Camp (Kinect) Únava: 4/10 Vlastní hodnocení: 75% Datum vydání: 09.12.2011 Výrobce: Activision Žánr: sportovní Počet hráčů: konzole 1-4 Lokalizace: angličtina Doporučený věk: 3+ Tento […]
 • Tumblestone20. července 2016 Tumblestone Přes Games with Gold jsme si nyní mohli stáhnout jako zlatí členové zdarma hru Tumblestone. Hra při prvním pohledu vypadala jako laciný a né moc lákavý kousek, ale opak je pravdou. […]
 • Overwatch: Origins Edition27. srpna 2016 Overwatch: Origins Edition Hra Overwatch byla jakýmsi zkušebním projektem Blizzardu o vydání multiplayerové střílečky. Blizzard je gigant, který umí dělat kvalitní hry, ale to že dokáže udělat i tak kvalitní […]
 • Kingdom Come: Deliverance - Recenze - 85%17. února 2018 Kingdom Come: Deliverance - Recenze - 85% Máme před sebou nejlepší hru roku!!! I když je teprve únor 2018, tenhle počin se bude hodně těžko překonávat. Vznik Kingdom Come: Deliverance se datuje až do roku 2011, kdy vzniklo díky […]
 • Mad Max (XBOX ONE)27. srpna 2016 Mad Max (XBOX ONE) Mad Max neboli šílený Max se vydává prožít své dobrodružství podle své filmové předlohy, kde si zahrál hvězdný herec Mel Gibson. Budete brázdit písečné duny a snažit se přežít v době, kdy […]