Halo 5: Guardians

Halo 5: Guardians
Ohodnoťte člá­nek

vlcsnap-2016-08-25-20h55m20s189vlcsnap-2016-08-25-21h00m18s851

Naposledy jsme měli tu čest, setkat se Halo, před více jak tře­mi lety. Příběh Halo 5: Guardians nava­zu­je na před­cho­zí Halo 4 a pokud neví­te, o co se jed­na­lo, může­te si nyní za pár peněz zakou­pit i edi­ci Halo: Master Chief Collection, ve kte­ré nalez­ne­te, všech­ny dopo­sud vyda­né legen­dár­ní díly jako Halo: Combat Evolved, Halo 2, Halo 3 a Halo 4. Něco málo o zro­du hry. Před vydá­ním Halo 5, se vyprá­vě­lo, že hra se auto­rům vůbec nepo­ved­la, ale tady došlo po vydá­ní k úpl­né­mu opa­ku, a hra tak svý­mi kva­li­ta­mi nasa­di­la vel­mi vyso­kou lať­ku i pro dal­ší tvůr­ce jiných her, tak­že jen tak dál.

vlcsnap-2016-08-25-21h00m12s011vlcsnap-2016-08-25-20h59m48s290

Vašim úko­lem bude zachrá­nit Doktorku Catherine Halsey, kte­rou zaja­li Covenanté a z  Master Chiefa se sta­ne zrád­ce a UNSC na něj vyšle tým, aby jej zasta­vi­li a při­ved­li. S posta­vou Master Chiefa si zahra­je­te asi jen jed­nu tře­ti­nu hry, což je vel­ká ško­da, vět­ší část hra­je­te s Johnem 117 a Lockem.

vlcsnap-2016-08-25-20h56m17s386vlcsnap-2016-08-25-20h59m28s037

Ovládání hry je troš­ku pozmě­ně­né, než jsme byli zvyklí z před­cho­zích titu­lů, ale to neva­dí, pro­to­že během pár minut se do toho zase dosta­ne­te a je Vám to vlast­ně jed­no. Halo 5 se, tak tro­chu při­blí­ži­la ovlá­dá­ním napří­klad Call of Duty, kde je ovlá­dá­ní hod­ně obdob­né. Co se, ale tvůr­cům z 343 Industries fakt poved­lo je, že roz­li­še­ní během hry kolísá, kdy se najed­nou při pře­střel­kách změ­ní z 1080p na  900p, je to oprav­du nád­he­ra, jak se s tím vyhrá­li. Tato změ­na je výbor­ná pří zob­ra­ze­ní více objek­tů na obra­zov­ce.

vlcsnap-2016-08-25-21h02m13s130vlcsnap-2016-08-25-21h01m45s419

Jelikož se jed­ná o zaběh­lou hru, není nic moc, co lze vytknout, pro­to­že změ­ny k lep­ší­mu jsou patr­né hned na prv­ní pohled. Jedině však, že cel­ko­vý dojem kazí o hod­ně krat­ší hra­tel­ný pří­běh než v Halo 4. Hru dohra­je­te cca za 9 hodin, a to ješ­tě pokud se bude­te sna­žit sbí­rat zázna­my a leb­ky, kte­ré Vám navý­ší her­ní čes. V tom­to vydá­ní se nedo­čká­me Split scre­e­nu, ale ten zapo­tře­bí ani není, sice je to troš­ku ško­da, ale dalo se to před­po­klá­dat. Co-op režim Vám boha­tě všech­no vyna­hra­dí, pokud se Vám něco sta­ne, při­běh­nout Vám na pomoc Vaši kama­rá­di, aby Vás oži­vi­li.

vlcsnap-2016-08-25-20h56m54s638vlcsnap-2016-08-25-20h58m35s166

V Multiplayeru už jsme našli pár chy­bi­ček v podo­bě prů­hled­ných před­mě­tů a dokon­ce nepřá­tel, tady to zřej­mě nějak pod­ce­ni­li. Máte zde k dis­po­zi­ci něko­lik módů hry a na výběr z něko­li­ka map. Za vyhra­né mise dostá­vá­te body, za kte­ré si může­te naku­po­vat kar­ty zdra­ní a boos­tů. Karty mají násle­du­jí­cí hod­no­ty Common, Uncommon, Rare, Ultra rare a Legendary, z čehož Legendary je nej­vzác­něj­ší. Postupné vylep­šo­vá­ní je Vám umož­ně­no pod­le Vašich zásluh v misích, a pokud Vám to nejde, tak máte pros­tě smůlu.

vlcsnap-2016-08-25-20h57m08s843vlcsnap-2016-08-25-20h58m11s364

Ručně struč­ně, se jed­ná o nej­lep­ší vyda­nou hru, v sérii Halo.  Hra Halo 5 Guardians byla také zpří­stup­ně­ná Gold čle­nům na pár dní v čer­ven­ci zdar­ma, což si mys­lím, že při­lá­ka­lo dal­ší hrá­če, kte­ří si poté hru zakou­pi­li. Doufejme, že tak­to kva­lit­ně vyda­ných her bude vychá­zet více.


 • Žánr: akč­ní
 • Jazyk: ang­lic­ky
 • Multiplayer: ANO
 • Výrobce: Microsoft
 • Datum vydá­ní: 27. 10. 2015
 • Doporučený věk (PEGI): 18
 • Hodnocení: 90%
Článek byl napsán pro web X-Box-Hry.CZ.

Petra Borová

Související příspěvky:

 • Overwatch: Origins Edition27. srpna 2016 Overwatch: Origins Edition Hra Overwatch byla jakýmsi zkušebním projektem Blizzardu o vydání multiplayerové střílečky. Blizzard je gigant, který umí dělat kvalitní hry, ale to že dokáže udělat i tak kvalitní […]
 • Sébastien Loeb Rally Evo18. září 2016 Sébastien Loeb Rally Evo     Jak už nám název napovídá, bude se ve hře jednat hlavně o zážitky z kariéry Sébastiena Loeba, který je světoznámý jezdec Rally. Tak vzhůru do prožití kariéry Sébastiena od […]
 • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
 • Wolfenstein The New Order11. července 2017 Wolfenstein The New Order Zrecenzovat hru, která je starší, je trochu snazší než u novinek, ale má to svá úskalí. V době vydání hry byla velká konkurence a rok 2015 byl plný velkých a úspěšných her. Jednou hrou, […]
 • Mad Max (XBOX ONE)27. srpna 2016 Mad Max (XBOX ONE) Mad Max neboli šílený Max se vydává prožít své dobrodružství podle své filmové předlohy, kde si zahrál hvězdný herec Mel Gibson. Budete brázdit písečné duny a snažit se přežít v době, kdy […]
 • ReCore16. listopadu 2016 ReCore Recore je akční plošinovka, která byla vydána před nedávnem. První namlsání přišlo s akcí od Microsoftu, že máme k dispozici prvních 30 minut hraní této hry zadarmo. Už teď ale vím, že 30 […]
 • Assassin’s Creed: Syndicate27. srpna 2016 Assassin’s Creed: Syndicate Příběh hry Assassin’s Creed: Syndicate se odehrává na konci 19. Století, konkrétně v roce 1868 v Londýně, kdy město ovládají templáři. Budete muset založit jakýsi gang a zastavit tak […]
 • Zaklínač 3: Divoký hon – O víně a krvi23. června 2016 Zaklínač 3: Divoký hon – O víně a krvi Po rozšíření s podtitulem Srdce z kamene jsme se před necelým měsícem dočkali  posledního rozšíření pro hru Zaklínač 3: Divoký hon, nesoucího jméno O víně a krvi. A na začátek je rovnou […]
 • 23. července 2015 Lego Movie Videogame Hodnocení: 90% Výrobce: Warner Bros Interactive Žánr: Adventura Multiplayer: co-op Jazyk: anglicky Datum vydání: 7.2.2014 Doporučený věk: 10 let   S novým […]
 • Forza Horizon 3: Recenze27. prosince 2016 Forza Horizon 3: Recenze Po dvou letech jsme se dočkali dalšího pokračování automobilové závodní hry pod názvem Forza Horizon 3. Už při prvním spuštění bylo vidět, že se jedná o velmi kvalitně zpracovaný díl Forzy […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *