Dovetail Games Euro Fishing CZ

vlcsnap 2016 06 09 21h32m36s457 1

Chcete oprav­du něco dělat? Máte doma prut a síť na ryby? Buďto v oko­lí máte ryb­ník a k tomu rybář­ský lís­tek nebo si chy­tá­ní ryb může­te pus­tit na svém PC. Vývojáři ze stu­dia Dovetail se roz­hod­li udě­lat dal­ší simu­lá­tor věcí, co může­te v kli­du dělat ve svém živo­tě.

Já měl zku­še­nos­ti s chy­tá­ní ryb pou­ze ve hře Sims 3, ve kte­ré může­te chy­tat při vol­né chví­li ryby. Simulátor chy­tá­ní ryb je tou pro někte­ré hrá­če vel­mi záživ­nou věcí. Přijdete na ryb­ník, najde­te si svo­je oblí­be­né mís­to, naho­dí­te prut a čeká­te, jest­li se na váš prut s háč­kem chyt­ne něja­ký ten kapřík.

Já jsem si pro­šel čás­ti tuto­ri­á­lu, abych v kli­du mohl jít na svo­je jeze­ro a sin­glepla­ye­ro­vé čás­ti věděl jak chy­tat. Poprvé jsem bohu­žel chy­tl vel­ký kulo­vý, zapo­mněl jsem na to, že by k chy­tá­ní ryb měl slou­žit háček, tak jsem svůj háček s návnadou zapo­mněl na konec vlas­ce při­po­jit. Ale po hodi­ně pře­mýš­le­ní, v čem vlast­ně dělám chy­bu, jsem na to při­šel, háček jsem při­po­jil a ihned měl prv­ní malou rybu.

Simulovat chy­tá­ní ryb na ryb­ní­ku, malém jezír­ku, je úkol pro zku­še­né pro­gra­má­to­ry. Co vypus­tit, co nahra­dit, čím odmě­nit hrá­če, aby se ke hře vra­ce­li. Tak odmě­nou pro ty hrá­če, kte­ří umí chy­tat ryby zís­ká­vá­ní her­ní měny, za kte­rou si můžou kupo­vat své pří­slu­šen­ství. Pruty, návna­dy a háč­ky a dal­ší čás­ti, kte­ré jim pomů­žou lépe chy­tat ryby. Postupně vylep­šo­vat, až budou mít svůj prut doko­na­lý.

Při návštěvě jeze­ra si může­te v kli­du zabrat něko­lik hodin své­ho času. Chytání ryb je zjed­no­du­še­no, a tak naho­dí­te, kam dle zku­še­nos­tí víte kam naho­dit a čeká­te, až se ryba chy­tí. Jakmile se vám poda­ří ryby chy­tit, tak pomo­cí myši postup­ně vla­sec naví­jí­te, pro­střed­nic­tvím pro­střed­ní­ho tlačítka/rollovátka nasta­vu­je­te odpor vlas­ce, abys­te v kli­du moh­li svo­ji chy­ce­nou ryby postup­ně dostá­vat k sobě. Tato část je nej­zá­bav­něj­ší z celé hry, pro­to­že sle­du­je­te odpor vlas­ce, aby se Vám nepře­tr­hl a ryba neu­tek­la. Zbytek hry je pou­ze o naha­zo­vá­ní háč­ků pru­tem, chce to šikov­nost, a  čeká­ní na to, až Vám ryba chyt­ne.

Máte sin­glepla­yer, kte­rým si vydě­lá­vá­te pro­střed­nic­tvím chy­tá­ní ryb na lep­ší pří­slu­šen­ství a mul­tipla­yer, ve kte­rém porov­ná­vá­te svo­ji šikov­nost s ostat­ním inter­ne­to­vým svě­tem. Po chvil­ce čeká­ní, když si mul­tipla­yer zvo­lí­te, se při­po­jí­te k jeze­ru a chy­tá­te s ostat­ní­mi, kte­ré vidí­te a sle­du­je­te jejich šikov­nost a porov­ná­vá­te veli­kost a počet úlov­ků.

Když se vez­me cel­ko­vá hra, tak po gra­fic­ké strán­ce se jed­ná o stě­ží prů­měr, vše je zjed­no­du­še­né a i já na svém rela­tiv­ně výkon­ném PC hra­ji pou­ze na prů­měr­nou kva­li­tu. Procesor se pěk­ně zapo­tí, samo­zřej­mě i gra­fi­ka, pro­to­že hra není dost kva­lit­ně opti­ma­li­zo­va­ná. To, že je gra­fic­ká strán­ka hry dost prů­měr­ná, to se dá v cel­ku pře­žít, simu­lá­tor není o gra­fic­ké strán­ce, ale je o poci­tech, ale to, že na načte­ní leve­lu (ryb­ník) čeká­te doce­la dlou­ho dobu, to už je tro­cha pro­blém. Na gra­fi­ce není tolik co načí­tat, co by mělo pro­dlu­žo­vat čeká­ní na to, až se vám obje­ví Váš oblí­be­ný ryb­ník.

Více na Kritiky.cz
Občanská výchova Německo-rakouský film Občanská výchova nabízí netradiční zážitek. Námět filmu stojí na...
Ostrov (The Island) Zpracování vize nedaleké budoucnosti (píše se rok 2019) Michaelem Bayem, ve kterém nalezneme f...
Westworld - S01E08: Trace Decay - 95 % Tak co dělá Dolores, Muž v černém, Ford i Maeve. Postupně jdou kousek po kousku ke svému cí...
Peklo ...
Airsoft ...

Jedná se o simu­lá­tor chy­tá­ní ryb, to přes­ně dělá a nic více. Má sin­glepla­yer i mul­tipla­yer, měl by spl­ňo­vat vše, bych měl oče­ká­vat od hry. Ale gra­fi­ka je slab­ší, opti­ma­li­za­ce ješ­tě hor­ší, a tak moc kva­lit­ní hra to není. Fanoušci simulátorů/rybaření si svůj čas najdou. Je to hra na dlou­hé veče­ry, kdy nemá­te váž­ně nic dělat a v kli­du může­te čekat, až Vám ryba sko­čí na háček. Pro ostat­ní hrá­če to váž­ně není. Je ale pro hrá­če vel­kou výho­dou, že je hra v češ­ti­ně (cca z 90 %), a tak pro hra­ní nepo­tře­bu­je znát žád­ný cizí jazyk, stá­čí pou­ze češ­ti­na.

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Související příspěvky:

  • Batman: Arkham Knight (PC)30. června 2015 Batman: Arkham Knight (PC) Tak nám zas vyšel Batman. Nejen pro PC, ale i pro nové konzole. Nebudu recenzovat nového Batman pro nové konzole. Hezky si napíšu kritiku Batmana pro PC. Tak jsem si jej koupil, levně. […]
  • Pokémon GO29. července 2016 Pokémon GO Je nějaká hra pro mobily, která nás vyžene z kanceláří a vydáte se s ní do širého světa? Byla to Ingress. Pokémon Go je další generací hry, která, když Vás zaujme, tak s ní strávíte […]
  • Mafia 3 - 50 %11. října 2016 Mafia 3 - 50 % Co když se zeptáme všemožných fanoušků, která česká hra je nejslavnější? Je to Mafia. První díl byl nejzábavnější a nejlepší. Druhý díl byl skoro taky tak dobrý. Pracovali na něm taky […]
  • Forza Horizon 3 Blizzard Mountain (DLC) - 100 %27. prosince 2016 Forza Horizon 3 Blizzard Mountain (DLC) - 100 % Hned úvodem musím vyčinit Microsoftu a to proto, že i když DLC mělo být přístupné od 13‎.‎ 12‎. ‎2016‎ ‎od 19h, tak v mém případě se tak nestalo, a to mě velice zklamalo a doufám, že se […]
  • Assetto Corsa (Xbox One) - 75 %2. září 2016 Assetto Corsa (Xbox One) - 75 % Assetto Corsa není na trhu žádnou novinkou, zahrát jsme si ji mohli na pc, kdy tato hra poprvé vyšla 8. 11. 2013 a následně byla v roce 2015 vyhlášena jako nejlepší simulační závodní hrou […]
  • NHL 17 - 50 %21. září 2016 NHL 17 - 50 % Jako každý rok je léto, jaké každé Vánoce jsou úplně stejné, tak se vrací se změnami nové NHL, tentokrát v ročníku 17. Už je pouze pro nejnovější konzole. Pro PC je to už vážně 8 let bez […]
  • Wolfenstein The New Order11. července 2017 Wolfenstein The New Order Zrecenzovat hru, která je starší, je trochu snazší než u novinek, ale má to svá úskalí. V době vydání hry byla velká konkurence a rok 2015 byl plný velkých a úspěšných her. Jednou hrou, […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Ghostbusters (2016)17. listopadu 2016 Ghostbusters (2016)   S novým filmem také přišla nová hra jménem Ghostbusters. Vydání hry moc nepřidává na popularitě neúspěšný film Krotitelé duchů natož práce studia FireForge Games, které hru […]
  • Ekopolis - společenská hra - recenze - 100 %1. května 2017 Ekopolis - společenská hra - recenze - 100 % Ekopolis je společenská desková hra, koncipovaná převážně pro základní školy. To však neznamená, že by si ji člověk nemohl pořídit i domů. Ovšem je to trochu složitější hra, než je […]