vlcsnap-2016-02-18-10h55m40s116
American Truck Simulator

American Truck Simulator
Ohodnoťte člá­nek

Tak zas čes­ká fir­ma udě­la­la dal­ší simu­lá­tor. Po vel­mi úspěš­ném Euro Truck Simulatoru 2, kte­rý je plný nad­še­ní a vyrá­bí se k němu neu­stá­le nové a nové pří­dav­né balíč­ky, při­šla ver­ze s ame­ric­ký­mi sil­ni­ce­mi.

Evropu už mám sko­ro celou pro­je­tou, jak na východ, tak na sever. Koupil jsem si i balí­ček s pří­slu­šen­stvím do kabi­ny. Do ame­ric­ké ver­ze tyto balíč­ky ješ­tě nejsou. Je to úpl­ně nová hra a v rám­ci prv­ní­ho vydá­ní nás čeka­jí jenom dva západ­ní stá­ty a jenom dva výrob­ci taha­čů. Tak moc na výběr není, ale v oče­ká­va­ní je něko­lik nových truc­ků a něko­lik nových stá­tů, kte­ré budou zdar­ma.

Oproti evrop­ské ver­zi simu­lá­to­ru není v desig­nu ovlá­dá­ní nic vel­ké­ho změ­ně­no. Použil se úpl­ně stej­ný design. Není to vůbec ke kri­ti­ce, fanouš­ci hard­co­re simu­lá­to­rů si už bez pro­blé­mů zvyk­li, jak ovlá­dat hru. Přechod do Ameriky ani neza­zna­me­na­jí.

Oproti evrop­ské ver­zi, kte­rá při prv­ním vydá­ní měla tra­sy narý­so­va­né jak pra­vít­kem a bylo vel­ké zjed­no­du­še­ní, prav­dě­po­dob­ně se tra­sy sil­nic pou­ži­li z před­cho­zích ver­zí, ame­ric­ká sil­nič­ní síť je vytvo­ře­na úpl­ně nově. Trasy jsou kli­ka­té, zaji­ma­vé a jsou podob­né­ho sty­lu, jako DLC balí­ček Evropy na sever.

Samozřejmostí je i to, že pro­stře­dí je kla­sic­ké ame­ric­ké, a tak Kalifornie a Nevada s leh­kým odstu­pem vypa­da­jí, tak jak si fanouš­ci před­sta­vu­jí. V kaž­dém měs­tě se najde cha­rak­te­ris­tic­ké paměti­hod­nost, ces­ta mezi měs­ty, pokud neje­de­te po hlav­ní sil­ni­ci, je praš­ná, semtam letí keřík. Kolem sil­ni­ce líta­jí  drav­ci, kte­ří čeka­jí na něja­kou mrt­vou zdech­lin­ku.

Na hlav­ních tra­sách je zase ruš­no, neče­ka­jí nás jenom 2 pru­hy s nájez­dem. Pořád jez­dí ame­ric­ká vozít­ka, vete­rá­ni a sem tam něja­ké náklad­ní auto, sanit­ka a tře­ba i pohře­bák.

Na hrá­če, kte­ří jsou zvyklí nedo­dr­žo­vat před­pi­sy, čeka­jí i auta poli­cej­ních slo­žek, kte­ří nevá­ha­jí poku­to­vat kaž­dou doprav­ní chy­bu, od pro­je­tí na čer­ve­nou po rych­lou jízdu. Ihned po vydá­ní po začát­ku hry poku­ty málem zrui­no­va­li můj ima­gi­nár­ní účet, pro­to­že se pros­tě jenom s klá­ves­ni­cí nedo­ká­žu na 100 % držet před­pi­sů. Ale malý patchík od výrob­ců to opra­vil, a tak začát­ky, prvot­ní sezná­me­ní s hrou, byly tro­cha snaz­ší. Čerstvě jsem si kou­pil tahač a tak začí­nám jez­dit sám za sebe, a tak budu vydě­lá­vat lépe, než když jsem jez­dil s cizí­mi kami­ó­ny.

Pro fanouš­ky simu­lá­to­rů je kou­pě American Truck Simulatoru není až tak povin­ná, je zatím jenom málo náklad­ních auto­mo­bi­lů a málo komu­ni­ka­cí a jenom dva stá­ty, ale s pří­sli­bem něko­li­ka zdar­ma balíč­ků čeští tvůr­ci doká­za­li oslo­vit i ame­ric­ké fanouš­ky, kte­ří nezna­jí Evropu.

Cena do 500 Kč je i také pří­jem­ná za malý obsah. Není to vel­ká hra, kte­rá by potře­bo­va­la mít cenu bůhví­jak vel­kou. Budu rád bráz­dit Ameriku s nový­mi balíč­ky, kte­ré nás čeka­jí, aby se i z ame­ric­kých map sta­la vel­ká, úspěš­ná a hlav­ně vel­mi zábav­ná hra, jako je Euro Truck Simulátor 2, kte­rý se stal jed­nou z mých nej­ob­lí­be­něj­ších her.

Jiří Borový

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Související příspěvky:

  • American Truck Simulator: Oregon - další povedené DLC na východ USA24. listopadu 2018 American Truck Simulator: Oregon - další povedené DLC na východ USA Vloni přišlo nové DLC do American Truck Simulator – Nové Mexiko. Už několik týdnu si lze koupit a stáhnout další DLC pro českou hru v americkém prostředí. Je to DLC - Oregon. Oregon je […]
  • American Truck Simulator - Elko - ELy - update 1.513. prosince 2016 American Truck Simulator - Elko - ELy - update 1.5 Podívejte se na první cestu s novým updatem 1.5 pro American Truck Simulator. https://youtu.be/IKzBDFd7BuA
  • Guild Wars 2:Heart of Thorns - 95 %18. ledna 2016 Guild Wars 2:Heart of Thorns - 95 % Tak vyšlo pokračování hry Guild Wars 2 – DLC. Co od toho můžeme očekávat, nové mapy, nové hrdiny a mnoho nového obsahu. To, že  hra vydána zdarma s podporou volitelných mikrotransakcí, tak […]
  • Far Cry 4: DLC Valley of the Yetis – recenze18. března 2015 Far Cry 4: DLC Valley of the Yetis – recenze Tak vyšlo DLC pro Far Cry 4. Zajímavý balíček, co jsem si koupil. Ihned se mi líbil. Malý ostrůvek kolem hor ve vysokých horách. Čekaly mně nové další úkoly a zbraně a hlavně nový těžký […]
  • Bomberman Battlefest22. dubna 2015 Bomberman Battlefest Vlastní hodnocení: 100% Datum vydání: 8.12.2010 Vydavatel: Hudson Entertainment Výrobce: Pi Studios Žánr: Akční a dobrodružné Počet hráčů: 1-4, online 2-8 Lokalizace: […]
  • L.A. Noire19. května 2015 L.A. Noire Vlastní hodnocení: 99% Datum vydání: 17.5.2011 Výrobce: Rockstar Games Žánr: Akční detektivní adventura Počet hráčů: 1 Lokalizace: angličtina Doporučený věk: 18 Hra L.A. Noire […]
  • Far Cry Primal (PC)9. března 2016 Far Cry Primal (PC) Tak na našem webu Kritiky.cz  najdete recenzi Far Cry Primal. Je to ale konzolová verze. Já jsem si předobjednal PC verzi, která byla aktivována až  na začátku března. Co očekáváme ve Far […]
  • Rango27. února 2015 Rango Vlastní hodnocení: 100% Výrobce: EAGAMES Žánr: akční adventura Počet hráčů: konzole: 1-2 Lokalizace: angličtina Datum vydání: 25.2.2011 Doporučený věk: od 7let V úvodě si dovolím […]
  • DLC Scandinávia pro Euro Truck Simulator 212. května 2015 DLC Scandinávia pro Euro Truck Simulator 2 Tak pro malých DLC balíčcích přišel druhý velký balík, který do simulace velkých kamiónů přináší severské země. První velký balíček bylo přidání části mapy Východní Evropy, kam přinesl […]
  • Full House Poker5. května 2015 Full House Poker Vlastní hodnocení: 100% Datum vydání: 16.3.2011 Vydavatel: Microsoft Výrobce: Krome Studios Žánr: Karty, Party hra Počet hráčů: 1, online 2-10 Lokalizace: angličtina Výborná […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *