Mrtvé město - Mors omnia aequat

n200907311145 04

Mrtvé městoJedná se o krát­kou fre­e­ware adven­tu­ru od týmu s názvem NihiliS.  Zaujala mě. Jestli stej­ně zapů­so­bí i na vás... 

 

Příběh

Hlavní posta­vu pro­pus­ti­li z blá­zin­ce, ale důvo­dů k rados­ti moc nemá. Nechme ji pro­mlu­vit!
„Asi hodi­nu poté, co mě pus­ti­li z cvo­kár­ny, jsem zapa­dl do jed­no­ho baru a …….“
„Musel jsem splách­nout všech­no to, co do mě tam nacpa­li a něčím zapl­nit pro­past v duši. Pak jsem šel domů.“
„Strávil jsem na psy­chi­atrii snad tři měsíce…snad mili­ón let. Trilión poku­sů o sebe­vraž­du. Celou tu dobu špat­ný sny…sny o jejích očích, krvi a bez­na­dě­ji.“
„Bloudil jsem deš­ti­vou nocí až do rána, v hla­vě vzpo­mín­ku…“ „Vzpomínku na deš­ti­vou noc před tře­mi měsí­ci.“

Mrtvé město - PostavyChce pomstít svo­ji dív­ku, kte­rou někdo zavraž­dil. Zatímco pro poli­cii je celá zále­ži­tost dal­ší slož­kou v kar­to­té­ce, jeho pohá­ní bez­moc­ný vztek a je ocho­ten obě­to­vat pát­rá­ní kaž­dý oka­mžik své­ho živo­ta.

Pachatele nikdo nevi­děl, nejsou žád­né sto­py, tak­že pří­pad se zdá být sko­ro neře­ši­tel­ný. Hlavního hrdi­nu (kte­rý nemá jmé­no) nic z toho neod­ra­zu­je a postup­ně začí­ná obje­vo­vat, co sto­jí za vraž­dou jeho pří­tel­ky­ně.

Ovládání

Vše se ovlá­dá kom­plet­ně myší. Levé tla­čít­ko myši slou­ží k pro­vá­dě­ní akcí a k mani­pu­la­ci s před­mě­ty, pra­vé tla­čít­ko slou­ží ke zkou­má­ní věcí kolem či před­mě­tů v inven­tá­ři. Do inven­tá­ře se dosta­ne­te naje­tím kur­zo­ru k hor­ní­mu okra­ji obra­zov­ky. Do menu s nahrá­vá­ním či uklá­dá­ním pozic se dosta­ne­te klik­nu­tím na kru­ho­vý sym­bol v pra­vé dol­ní čás­ti obra­zov­ky. Tedy v pod­sta­tě kla­si­ka.

Vizuální zpra­co­vá­ní a atmo­sfé­ra

Mrtvé město - Na hřbitověPokud jde o gra­fic­kou strán­ku hry, tak toto díl­ko běží pod engi­nem Wintermute. Modely postav jsou 2D a dodá­va­jí hře jakousi oso­bi­tost. Příběh je vyprá­věn pro­střed­nic­tvím komik­so­vých scén, stej­ně jako tře­ba ve hře Max Payne. Dost to při­dá­vá atmo­sfé­ře.

Ta je jako vystři­že­ná z fil­mu Sin City či už zmi­ňo­va­né hry Max Payne. Vše se ode­hrá­vá v noci či ve stí­nech, ven­ku prší a nesmě­le pobli­ká­va­jí reklam­ní neó­ny. Vzduchem se šíří, stesk a bez­na­děj, žád­ná víra v hez­ký zít­řek, jen uvě­do­mo­vá­ní si šedé rea­li­ty a zase to mono­tón­ní bub­no­vá­ní deš­tě za okny. Když si hru zahra­je­te večer nebo v noci, napl­no pro­ži­je­te vše, co se zde pokou­ším popi­so­vat.

Jistě zde pozná­te někte­ré zná­mé osob­nos­ti (posta­vy jsou vlo­že­ny z obráz­ků). Proto až si bude­te poví­dat s někým, kdo se např. jme­nu­je Winn Benzen, urči­tě si vzpo­me­ne­te, kdo pro­půj­ču­je této posta­vě svůj zevněj­šek.

Mrtvé město - HalucinaceTaké musím upo­zor­nit na sku­teč­nost, že dia­lo­gy nejsou jazy­ko­vě vylu­ho­va­né a pros­té růz­ných výra­zů, kte­ré u mno­hých lidí budí pobou­ře­ní nejen ve tvá­ři. Nikomu neu­blí­ží, pře­cit­li­vě­lé oso­by mohou vybí­rat z vel­ké nabíd­ky jiných adven­tur.

Audio zpra­co­vá­ní

Hudba je tesk­ná a ponu­rá. Rovněž zvu­ky na nála­dě nepři­dá­va­jí. Hudebních moti­vů bohu­žel není moc. Nicméně ten­to fakt sou­vi­sí s tím, že hra samot­ná není dlou­há, ba ani loka­cí zde není  tolik.

Zhodnocení

Dobrá vol­ba na večer. Myslím to doslo­va - dá se dohrát asi za hodi­nu. Depresivní atmo­sfé­ra (na tako­vou hru musí­te mít odpo­ví­da­jí­cí nála­du...), kte­rou zvý­raz­ňu­je hud­ba i cel­ko­vé ladě­ní dia­lo­gů. Příběh z pome­zí obou svě­tů - rea­li­ty a „sno­vé sku­teč­nos­ti“. Freeware, čes­ky, asi 10 MB. Z mé stra­ny je to vše, zby­tek je na vás.

Název: Mrtvé měs­to

Žánr: Adventura

Systémové poža­dav­ky: CPU 350 Mhz, 64 MB RAM

Výrobce: NihiliS

Rok: 2004

Typ: Freeware

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • 23. července 2015 SpongeBob SquarePants: Planktons Robotic SpongeBob SquarePants: Planktons Robotic Vlastní hodnocení: 50% Datum vydání: 12. 08. 2013 Výrobce: Activision Žánr: akční adventura Počet hráčů: konzole 1, co-op Lokalizace: […]
  • n200907271203 Rh 33. srpna 2009 Robin Hood: Legenda Sherwoodu Středověk nemuselo být špatné místo k životu. Hodně ovšem záleželo na tom, ke které vrstvě patříte. Obyčejní poddaní měli často život pod psa. Když nebyla válka, byl mor, když ne mor, […]
  • 13. července 2015 Sonic & All-Stars Racing Transformed Vlastní hodnocení: 100% Datum vydání: 01.11.2012 Výrobce: Sega Žánr: závodní Počet hráčů: konzole 1-4, multiplayer 2-8 Lokalizace: angličtina Doporučený věk: 7+ Pokud byste si […]
  • 24. června 2015 Harry Potter for Kinect (Kinect) Vlastní hodnocení: 50% Datum vydání: 12.10.2012 Výrobce: Warner Bros Interactive Žánr: adventura Počet hráčů: konzole 1-2 Lokalizace: angličtina Doporučený věk: 12+ Dle námětů […]
  • SpongeBob Surf & Skate Roadtrip (Kinect)12. června 2015 SpongeBob Surf & Skate Roadtrip (Kinect) Únava: 7/10 Vlastní hodnocení: 50% Datum vydání: 11.11.2011 Výrobce: THQ Žánr: sportovní Počet hráčů: konzole 1-2 Lokalizace: angličtina Doporučený věk: 3+ Tato nově vydaná […]
  • EA Sports Active 2 Kinect ready6. února 2015 EA Sports Active 2 Kinect ready Celkové hodnocení: 95% Index únavy: 10/10 (0 – žádná únava, 10 – po hraní už nemůžu skoro ani chodit) Grafika:       7/10 Hudba:        7/10 Atmosféra: 9/10 Hratelnost: […]
  • MXGP2 - The Official Motocross Videogame8. dubna 2016 MXGP2 - The Official Motocross Videogame Skoro na den přesně, rok poté vychází druhý díl závodní motokrosové hry MXGP2 - The Official Motocross Videogame, která obsahuje sezónu roku 2015 těch nejlepších motokrosových závodníků a […]
  • 17. června 2015 NAUGHTY BEAR Panic in Paradise Xbox Live Arcade Vlastní hodnocení: 45% Datum vydání: 19.9.2012 Výrobce: 505 Games Srl Žánr: akční Počet hráčů: konzole 1 (xbox live) Lokalizace: angličtina Doporučený věk: […]
  • 20. července 2015 Men In Black: Alien Crisis Vlastní hodnocení:  45% Datum vydání: 25. 05. 2012 Výrobce: Activision Žánr: akční Počet hráčů: konzole 1, co-op Lokalizace: angličtina Doporučený věk: 12+ Hra Men in Black […]
  • Nemocnice v Hurghadě: Spojují případy Kramné, účetní Lenky i záhadně mrtvé Polky22. dubna 2019 Nemocnice v Hurghadě: Spojují případy Kramné, účetní Lenky i záhadně mrtvé Polky Mladá účetní z Rakovnicka Lenka C. se během čtvrteční noci 27. července stala další obětí islámského teroristy, který na hotelové pláži v Hurghadě pobodal ženy proto, že údajně […]