Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Recenze - Alvin a Chipmunkové 3

Recenze - Alvin a Chipmunkové 3

K! Teď jsem oprav­du nas*anej, pro­to­že tenhle film jsem sta­ho­val 2x (prv­ně byla hroz­ná kva­li­ta, teď­kon to bylo o něco lep­ší a dokon­ce i s dabin­gem...), ale říkám si... 😀 No nebu­du spros­tý už v úvo­du a rad­ši klik­ně­te na celý člá­nek! Recenze na Alvina a Chipumnky 3 je tu!
Ještě než se vrh­nu k recen­zi samot­né­ho fil­mu vám dám jed­nu radu: NECHOĎTE NA TO DO KINA, NEKUPUJTE SI DVD, jinak se za rok nebo dva uvi­dí­me u Chipmunků 4... Alvin a Chipmunkové 3 jsou dal­ším pokra­čo­vá­ní této ukři­če­né série. První díl ješ­tě pří­bě­ho­vě ušel, ale pís­ně neby­ly žád­ný zázrak. V dru­hém dílu při­by­ly Chippetky a lep­ší pís­níč­ky, ale při­šel neza­jí­ma­vý děj. Třetí díl je na tom hod­ně podob­ně, jako jeho dru­hý před­chůd­ce. Podle trai­le­ru to vypa­da­lo ješ­tě cel­kem dob­ře, ale ve výsled­ném fil­mu už to tako­vá pará­da není. Hlodavci spo­leč­ně s jejich „tať­kou“ Davem jedou na rodi­nou plav­bu. Alvin opět dělá pořád­ný bor­del, ale ani ostat­ní se nedr­ží stra­nou a tak se jim pove­de na pouš­tě­cím dra­ko­vi (WTF, ten drak utá­hl i Davea přes půl­ku lodě... :D) odle­tět na ost­rov. Dave se spo­leč­ně s Ianem také dosta­nou na ten samý ost­rov a poté se hle­da­jí, ale to už tak přes­ně nevím, pro­to­že jsem film stá­le posou­val. Jediný co by na tomhle fil­mu doce­lo ušlo, by byly pís­níč­ky „Bad Romance“ a „Survivor“ a pak ješ­tě ten mash-up na kon­ci. Dohromady to dává můj prv­ní odpad na ČSFD za ten­to rok! 😀 Gratuluji hlo­dav­ci!
MOJE HODNOCENÍ: 5%
Poznámka: Chtěl jsem dnes zhléd­nout ješ­tě 2 horo­ry, ale můj net mi to zřej­mě nedo­vo­lí, tak kdyžtak zít­ra! 🙂


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,74384 s | počet dotazů: 238 | paměť: 56640 KB. | 02.07.2022 - 06:22:07